Pärnu Haigla kodukord

Käesoleva juhendi eesmärk on tutvustada patsientidele ja külastajatele Pärnu Haigla kodukorda Ristiku tn 1 asuva haigla hoones ja territooriumil ning Ravi tn hoones (edaspidi haigla). Selle tutvustamise eest patsientidele ja külastajatele vastutavad haigla osakondade vanemõed, vastutavad õed, valve ajal valveõed.

 

1. Üldine tegevuskirjeldus

1.1. Hoone on avatud:

E – R 07.30 - 19.00

L – P 10.00 - 19.00 

1.2. Patsientide külastamine toimub järgmistel aegadel:

E – R 12.00 -19.00

L – P  10.00 -19.00

E – P 15.00 - 17.00 (intensiivravi osakonnas)   

Nakkusosakonna patsiente külastavad maksimaalselt 2 külastajat korraga ja lapsed alla 14. aasta ainult ravi- või valvearsti loal.

Väljaspool külastusaega on külastamine lubatud vaid vastutava tervishoiutöötaja loal.

Osakondadel on õigus vajadusel kehtestada külastamise erirežiime ja piirata külastamist.

1.3. Polikliiniku patsiendid ja statsionaarsetes osakondades ravil olevate patsientide külastajad jätavad kevad-, sügis- ja talveperioodil oma üleriided garderoobi.

1.4. Statsionaarse ravi osakondadesse sisenetakse ainult vahetusjalatsites või kasutatakse kaitsesusse.

1.5. Suitsetamine on lubatud ainult spetsiaalselt selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud kohtades.

 

2. Patsiendi ja külastaja õigused 

2.1. Patsiendil ja külastajal on õigus heaperemehelikult kasutada haiglas avalikuks kasutamiseks mõeldud vara (ratastoolid, puhketoad jms).

2.2. Patsiendil ja külastajal on õigus avaldada rahulolu ja rahulolematust ning saada lisainformatsiooni tema haiglasse saabumise või ravil viibimisega seotud küsimustes tervishoiuteenuste osutamisega seotud isikutelt - osakonna juhatajalt, vanemõelt, valvearstilt või haigla administratsioonilt. Avaldusi ja ettepanekuid saab esitada  osakondades olevatesse haiglasisestesse tagasiside postkastidesse. 

 

3.  Üldine tegevuskirjeldus

3.1. Patsient ja külastaja on kohustatud tutvuma haigla kodukorraga ja seda järgima. Kodukorra tagamise eesmärgil on tervishoiutöötajal õigus teha vastavasisuline märkus või vajadusel pöörduda abi saamiseks turvatöötaja poole.

3.2. Patsient ja külastaja on kohustatud täitma haigla tuleohutuse eeskirju.

3.3. Patsient on kohustatud käituma vastavalt temale kehtestatud ravirežiimile.

3.4. Patsient on kohustatud hoidma oma isiklikke asju vaid selleks ette nähtud palati kappides ning aitama kaasa puhtuse ja korra hoidmisele haigla ruumides.

3.5. Pärnu haigla ei vastuta patsientide isiklike asjade, raha, väärtesemete ja dokumentide eest. Soovitame isiklikud asjad, raha, väärtesemed ja dokumendid hoiustada haiglas kehtiva korra kohaselt.

3.6. Külastaja on kohustatud lahkuma palatist arsti visiidi ajaks ja/või tervishoiutöötaja nõudmisel privaatsuse tagamiseks protseduuride ja visiitide läbiviimisel.

3.7. Patsient ja külastaja on kohustatud andma Haiglast lahkumisel üle tema kasutuses oleva Haiglale kuuluva vara.

 

4. Üldine päevakava statsionaarsetes osakondades

06.00 - 07.00 Äratus- kraadimine, protseduurid, analüüside andmine (uriin, faces)

07.00 - 07.30 Hommikused hügieenitoimingud

07.30 - 08.00 Vereanalüüside võtmine laborantide poolt

08.30 - 09.00 Hommikusöök

09.00 - 11.00 Raviarsti visiit

09.00 - 15.00 Uuringud, konsultatsioonid, protseduurid, operatsioonid

13.00               Lõunasöök

16.00- 18.00  Vajalikud protseduurid, kraadimised, nõustamised jne

17.30              Õhtusöök

20.00- 22.00 Õhtused protseduurid, ettevalmistused järgmise päeva uuringuteks, operatsioonideks jne.

21.00              Õhtune tee

23.00              Öörahu

 

Osakondadel on õigus vajadusel kehtestada erisusi üldises päevakavas

 

5.  Plaaniliste haigete saabumine

5.1. Plaanilisele ravile saabuvate haigete vastuvõtuajad on järgmised:

07.30 - 10.00 – samal päeval operatsioonile tulijad

10.00 - 11.00 – naistehaiguste, raseduspatoloogia ja lastehaiguste plaanilised patsiendid

11.00 - 14.00 – sisehaiguste plaanilised patsiendid

10.00 - 15.00 – hooldusravi patsiendid, Ravi tn-l

10.00 - 15.00 – psühhiaatria ja nahahaiguste patsiendid.

5.2. Patsiente vormistatakse haiglasse üldjärjekorras, rasedaid ja lapsi teenindatakse eelisjärjekorras. Operatsioonidele saabuvate haigete vormistamisel võetakse arvesse ka operatsiooniplaane.

5.3. Haigete väljakirjutamine ja lahkumine haiglast toimub reeglina kuni kella 12.00-ni.

 


Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398