Polikliiniline osakond

Polikliinilises sisehaiguste osakonnas ja töötervishoiukeskuses toimuvad eriarstide ja õdede ambulatoorsed vastuvõtud, teostatakse funktsionaalseid uuringuid,  erinevad tervistedendavad projektid ning päevaravi teenustena sooritatakse verehaigete protseduure.

 

Funktsionaaldiagnostika kabineti kaasaegne aparatuur võimaldab teha järgmisi uuringuid:

 • Elektrokardiograafia
 • Elektrokardiograafia koormustest
 • Holter´i monitooring
 • Vererõhu monitooring
 • Spirograafia
 • Ehhokardiograafia
 • Elektromüograafia
 • Elektroentsefalograafia

 

Töötervishoiukeskuses osutatakse alljärgnevaid teenuseid:

 • Ettevõtete ja Pärnu Haigla töötajate tervisekontroll ja terviseseisundi jälgimine vastavalt „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele“;
 • Meremeeste, turva- ja päästetöötajate meditsiinilise komisjoni tegevuse korraldamine;
 • Töökeskkonna riskianalüüside koostamine, hindamine ja töökohtade kaardistamine;
 • Tööandjate ja töötajate töötervishoiualane nõustamine;
 • Osalemine töökeskkonna spetsialistide ning volinike töötervishoiu- ja tööohutuse-alasel välja- ja täiendõppekoolitustel lektorina;
 • Kutsehaiguste ja tööga seotud haiguste ennetamine, diagnostika, ekspertiisi korraldamine ja ravile suunamine;
 • Mootorsõidukijuhi tervisetõendi taotlemine

 

Osakonna kontaktid

Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398