Voodipäevatasud

Statsionaarse eriarstiabi ühe haigusjuhtumi voodipäeva tasu suurus Pärnu haiglas on 2.50 EUR.

Voodipäevatasu võtmise protseduuri eesmärgiks on korraldada voodipäevatasu võtmine ühistel alustel vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Käesolevat protseduuri rakendatakse ravikindlustuse seaduse § 71 ja 72 alusel ning vastavalt Pärnu haigla nõukogu poolt kehtestatud voodipäevatasu võtmise tingimustele.

 

Voodipäeva tasu võtmise kord (pdf)

 

Voodipäevatasu võtmine:

 • Voodipäevatasu võetakse Pärnu haigla statsionaaris ja päevaravis tervishoiuteenust saanud või ravil viibinud kõigilt isikutelt iga haiglas oleku ajal alanud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 kalendripäeva eest ühe haigusjuhtumi korral.
 • Voodipäevatasu üheks haigusjuhtumiks loetakse haige ühekordne katkematu viibimine statsionaarsel ravil.

 

Voodipäevatasu ei võeta: 

 • Intensiivravi osutamise aja eest;
 • Raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi korral;
 • Statsionaarse eriarstiabi osutamisel alaealistele kuni 18 eluaastani;
 • Tahtest olenematu vältimatu statsionaarse psühhiaatrilise abi korral;
 • Puudega isikutelt statsionaarse psühhiaatrilise abi korral, kellel on tuvastatud puue või töövõimetuse kaotus vähemalt 60%;
 • Ühiskonnale ohtlike nakkushaiguste statsionaarse ravi korral (aktiivse tuberkuloosi põdejatelt);
 • Tasuliste statsionaarsete tervishoiuteenuste osutamise korral;
 • Omaosalusmääraga statsionaarsete tervishoiuteenuste osutamise korral.
 •  

Kuidas toimub maksmine?

 • Voodipäevatasu maksmine toimub kliinikute ja meditsiiniliste teenistuste statsionaarsetes osakondades.
 • Haiglast lahkunud patsiendid peavad tasuma voodipäevatasu haiglast lahkumise päeval. Voodipäevatasu kohta esitatakse patsiendile arve ja patsient tasub voodipäevatasu sularahas või kaardimaksena statsionaarsete osakondade töötajate juures.

 

Televiisori üürimine:

Igal statsionaarsel patsiendil on võimalus üürida ka televiisorit, mille ööpäeva maksumus on 2 EUR

Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398