Õendus-ja hoolduskeskus

Pärnu Haigla õendus-ja hoolduskeskus (asukoht kaardil) pakub ravi, õendusabi ja hoolduse jätkamise võimalust patsientidele, kelle tervislik seisund ei võimalda neil iseseisvalt toime tulla oma igapäevaeluga. Pärast raske haiguse põdemist ja samuti kõrgest east tingituna, võivad patsiendile jääda püsivad tervise muutused ning täielik paranemine ei ole alati võimalik. Sellisel juhul soovitame patsiendile pärast aktiivravi ka hooldusravi, et enne kojuminekut hoolitseda tema seisundi stabiliseerimise eest, leevendada vaevusi ja koos lähedastega leida võimalusi parimaks toimetulekuks koduses  või muus keskkonnas.

Hooldusravi osakonnas on statsionaarset teenust vajavad patsiendid, kuna nad on  ka geriaatriliselt hinnatud (või hinnatakse hooldusravi perioodil) st. Interdistsiplinaarne meeskond on teinud otsuse patsiendi tervisliku, sotsiaalse ja psühholoogilise seisundi ja hooldusvajaduse kohta. Geriaatrilise hindamise ehk hooldushaige patsiendi seisundi hindamise abil koostatakse  patsiendile individuaalse tegevus (hooldus) plaan edasiseks toimetulekuks. Sealjuures arvestatakse patsiendi tervislikku seisundit, toimetuleku astet, igapäevaste toimingutega hakkama saamist. Hindamismeeskonda kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja, vajadusel ka füsioterapeut ja teised spetsialistid.

Abistame patsienti:

 • kes lahkub haiglast ning kes ei vaja aktiivset ravi, vaid õendusabi (näiteks operatsiooni või muu haiguse tagajärjel), et koduses keskkonnas efektiivsemalt toime tulla,
 • kellel kodune õendusabi võimaldab ennetada haiglaravile sattumist,
 • kellel kaasnevad krooniliste haigustega terviseprobleemid (näiteks nahahaavandid, lamatised, valu, liikumispiirangud). 
 • kellel on haiguse või puude tõttu raske iseseisvalt tervishoiuasutust külastada (koduõendus)
 • kes vajab pikemaajalist õendusabi, mida pereõde ei suuda kindlustada

Teenuse eest tasub Eesti Haigekassa 85 % ulatuses, omaosalus voodipäeva eest 15 % e. 10.16 EUR. Raskes majandusolukorras elavad inimesed saavad taotleda osalist omaosaluse kompenseerimist vastavalt kohalikus omavalitsuses kehtestutud korrale. Hooldusravile suunamiseks on vaja ravi- või perearsti saatekirja ja soovitavalt pere- või aktiivravihaigla õe epikriisi.

Hooldusravi osakonnas on võimalik teha lihtsamad vere- ja uriini analüüsid, muid uuringuid hooldusravis ei teostata.  

 

Hooldusravile suunamine:

Suunamiskiri õendusabiteenusele (word)

 

Hooldusravile suunab vormikohase saatekirjaga patsiendi:

 • eriarst pärast aktiivravi statsionaaris,
 • perearst kodust või sotsiaalhooldusasutusest.

Hooldusravile tulek:

Palume hooldusravile tulles võimalusel kaasa võtta:

 • spetsiifilised krooniliste haiguste ravimid (näiteks parkinsoni, diabeedi ravimid jne), mida kasutate pidevalt,
 • Teie käes olevad viimaste uuringute ja analüüside andmed,
 • sokid, sisejalanõud (soovitavalt kinnised sussid),
 • isiklikud hügieenitarbed: hambahari, meestel habemeajamisvahendid

Haiglasse kaasa võetud dokumendid, raha ja muud väärtesemed tuleb anda hoiule osakonna seifi. Hoiule andmata väärtesemete eest osakonna personal ei vastuta.

Sigarette ja tuletikke ärge hooldusravile kaasa võtke. Haigla ruumides on suitsetamine keelatud. 

Sobiv kellaaeg haiglasse tulekuks on  kell: 11.00-15.00

Külastamine  igapäevaselt kell: 11.00-19.00

 • sügistalvisel perioodil vajalik vahetusjalatsid või kaitsesussid (võimalus osta  I korruse sekretäri juurest tööpäevadel
 • sõltuvalt aastaajast ja patsiendi seisundist võimalus viibida osakonna õuealal (vajalik isiklik üliriietus ja peakate )

Teenused hooldusravis:

Hooldamine tähendab inimese abistamist igapäevaelus ja vajalike toimingute sooritamisel. Õendusabi hõlmab patsiendi vajaduste hindamist, õendusabitoiminguid ning patsiendi aktiveerimist.

Hooldusravi ajal on võimalik saada sotsiaalnõustamist. Sotsiaaltöötaja täidab või aitab täita vajalikke dokumente ja edastab need vastavasse ametiasutusse. Patsiente nõustatakse järgmistes küsimustes:

 • abivahenditeenuse taotlemine,
 • koduteenuse taotlemine,
 • hooldamine perekonnas,
 • hooldamine hoolekandeasutuses,
 • mitmesuguste sotsiaaltoetuste taotlemine.

Haiglas võib tarvitada kaasavõetud või külastajate poolt toodud toitu, mida saab hoida osakonna külmikus oma nime ja palatinumbriga märgistatult. Personalil on õigus hävitada märgistamata ja säilitustähtaja ületanud toit.

Hooldusravi kestvus sõltub patsiendi tervislikust seisundist, kuid on keskmiselt 1 kalendrikuu. Vabade kohtade olemasolul on võimalik saada tasulisele hooldusravile. Hooldusravi järjekordadega tegeleb osakonna juhataja.

Osakonna kontaktid


Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398