VTK

 

Uute klientide registreerimine on avatud alates 09.01.2017.

 

Info täiendamisel

 

PRESSITEADE

28.09.2016

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus lõpetab uute klientide vastuvõtu

Alates 1. jaanuarist 2014 viib Pärnu Haigla ellu projekti "Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus", mida rahastatakse Norra finantsmehhanismi toetusel programmist „Rahvatervis". Keskus tegutseb Pärnu Haigla psühhiaatriakliiniku koosseisus.

Keskus on ligemale kolme tegutsemisaasta jooksul pakkunud Pärnumaa elanikele erinevaid laste ja noorukite vaimse tervise teenuseid ning augusti lõpu seisuga on abi saanud 605 last ja nende peret. Kokku on osutatud 10 665 erinevat teenust, nende hulgas psühholoogiline nõustamine, pereteraapia, loovteraapia, konsultatsioonid ja sotsiaalnõustamine. Samuti on osutatud psühholoogilist kriisiabi, viidud läbi koolitusi ja supervisioone. Pärnumaa keskus on keskendunud oma tegevuses juhtumi- ja vajadusepõhisele laste ja noorte tervise keskuse mudelile, mis koondab erinevaid teenuseid, koolitusi ja meditsiini-, hariduse- ja sotsiaalvaldkondade vahelist koostööd.

Seoses projektiperioodi ja rahastuse lõppemisega 31. detsembril 2016 lõpetab Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus uute klientide vastuvõtu alates 3. oktoobrist 2016, et tagada vajalikud teenused praegu keskuses töös olevatele klientidele käesoleva aasta lõpuni.

Keskuse jätkamise võimaliku rahastamise üle toimuvad regulaarsed arutelud ja konsultatsioonid koostöös Pärnu Haigla, Sotsiaalministeriumi, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu, Pärnu Maavalitsuse ja Pärnu Linnavalitsusega. Käesolevaks ajaks aga konkreetseid kokkuleppeid võimaliku rahastusmudeli ja jätkusuutlikkuse osas keskusel kahjuks ei ole. Väga loodame, et eri institutsioonide ühiste jõupingutuste tulemusena selgub väljaarendatud keskuse saatus lähiajal.

 

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse meeskond

 

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus

Sotsiaalministeerium lõi Norra toetusel Eestisse kolm regionaalset laste vaimse tervise keskust, üks neist tuli Pärnusse.

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus alustas tööd 01.jaanuaril 2014. Keskus koordineerib laste vaimse tervisega seotud tegevusi ja osutab ambulatoorseid psühhiaatrilisi teenuseid eri vanuses lastele ja noorukitele. Keskuse üks oluline ülesanne on lastega töötavaid spetsialiste – lastekaitsetöötajad, politsei, õpetajad, psühholoogid – koolitada ja võrgustikutööd toetada.

Vaimse tervise keskuse peamine eesmärk on aga arendada laste ja noorte vaimse tervise teenuseid, suurendada nende kättesaadavust ja tõsta teenuste kvaliteeti. Mõte on suurendada abi kättesaadavust maapiirkonnaski, kus see on jätnud soovida. Laste ja noorte ravi ning nõustamise kõrval pakutakse abi ka lastevanematele.

Täpsem info keskuse tegemiste kohta on teemade kaupa jaotatud kõrvalasetsevasse menüüsse.

 

NB!  Lisainfo grupinõustamiste ja koolitusprogrammide kohta leiad SIIT


Enter the ENGLISH VERSION of our webpage here!

Kas teil on lemmikud teenused taastusravi-ja heaolukeskuses?

Jah
Jah, neid on mitu
Pole veel keskust külastanud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398