VTK

 

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus

Sotsiaalministeerium lõi Norra toetusel Eestisse kolm regionaalset laste vaimse tervise keskust, üks neist tuli Pärnusse.

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus alustas tööd 01.jaanuaril 2014. Keskus koordineerib laste vaimse tervisega seotud tegevusi ja osutab ambulatoorseid psühhiaatrilisi teenuseid eri vanuses lastele ja noorukitele. Keskuse üks oluline ülesanne on lastega töötavaid spetsialiste – lastekaitsetöötajad, politsei, õpetajad, psühholoogid – koolitada ja võrgustikutööd toetada.

Vaimse tervise keskuse peamine eesmärk on aga arendada laste ja noorte vaimse tervise teenuseid, suurendada nende kättesaadavust ja tõsta teenuste kvaliteeti. Mõte on suurendada abi kättesaadavust maapiirkonnaski, kus see on jätnud soovida. Laste ja noorte ravi ning nõustamise kõrval pakutakse abi ka lastevanematele.

Täpsem info keskuse tegemiste kohta on teemade kaupa jaotatud kõrvalasetsevasse menüüsse.

 

NB!  Lisainfo grupinõustamiste ja koolitusprogrammide kohta leiad SIIT


Enter the ENGLISH VERSION of our webpage here!

Kas visiiditasu info on kättesaadav?

Lihtsalt leitav ja arusaadav
Pisut keeruline
Kahjuks raskesti leitav

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398