Teraapiad

PERETERAAPIA

-Suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega. Teraapia tulemuseks võib olla näiteks perekonna toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise suurenemine, emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine pereliikmete poolt, probleemilahendusoskuste paranemine.
-Sobib abistava meetodina nii kriisisituatsioonis kui ka pikemaajaliselt väljakujunenud probleemide lahendamisel.
-Laste ja teismeliste psüühilised probleemid on üheks probleemivaldkonnaks, mille puhul pereteraapia on osutunud efektiivseks sekkumismeetodiks
Täpsemalt pereteraapia kohta saad lugeda Eesti Pereterapeutide Ühingu kodulehelt SIIT.
 
VISUAALKUNSTITERAAPIA
-Kasutatakse erinevaid värve, savi, fotosid, installatsioone ning tehnikatest graafikat, maalimist, skulptuuride tegemist, pildistamist ja filmimist.
-Eesmärgiks aidata kliendil parandada oma eluga toimetulekut.
-Olulisel kohal enese väljendamine läbi pildi, selle mõtestamine ning oma tunnete ja mõtete jagamine terapeudiga. Pildi kaudu on võimalik väljendada seda, mida mida sõnadega ei saa või on raske öelda.
Täpsemalt visuaalkunstiteraapia kohta saad lugeda Eesti Loovteraapiate Ühingu kodulehelt SIIT.
 
TÖÖ SAVIVÄLJAL
-Ühendatud on käelis-kehaline tegutsemine, mis on ajendatud keha ja mõtete impulssidest ning looduslik materjal, milleks on savi.
-Saviväli muudab kättesaadavaks ja võimaldab välja tuua põhilised inimlikud arengutingimused: tasakaal suhetes, sidemete usaldusväärsus ja objektide püsivus. Läbi selle on võimalik tegeleda suhete ja tunnetega.
Täpsemalt  töö saviväljal meetodi kohta saad lugeda SIIT.
 
LIIVATERAAPIA
-Liivateraapia kujutab endast tööd sümbolitega ning selle abil saab liivakasti kompositsioone luues iseennast mõista ja leida.
-Mäng liivaga aitab vabaneda psühholoogilistest traumadest,  toob lapse läbielamised välja liivakasti tasapinnale.  Mängides liivakastis lapsel on võimalus väljendada oma emotsioone, vabaneda hirmudest.
 
 
MÄNGUTERAAPIA
-Mänguteraapia on teraapiameetod, mis kasutab laia valikut kunsti- ja mängulisi tehnikaid
-Läbi mängu peegeldab laps oma sisemaailma – oma mõtteid, ideid ja tundeid ning saab teadmisi ümbritsevast maailmast.Laps saab mängu abil võimaluse väljendada oma mõtteid ja tundeid viisil, mis ei eelda nende sõnastamist. 
-Mänguteraapia saab lapsele toeks olla erinevate stressitekitavate sündmuste ja kogemuste läbitöötamisel  nagu lahutus, pereprobleemid, lähedase surm, kolimine, hospitaliseerimine, kroonilised haigused, vägivalla-juhtumid.   
-Mänguteraapia on ka hea vahend vihaga toimetuleku õpetamisel, käitumis- ja õpiprobleemide puhul, enesehinnangu toetamisel ja tõstmisel ja empaatia arendamisel.
Loe mänguteraapia kohta rohkem infovoldikult SIIT.
Liivateraapia kujutab endast tööd sümbolitega ning selle abil saab liivakasti kompositsioone luues iseennast mõista ja leida. Enim on liivateraapiast kasu töös lastega, sest väikesed inimesed ei suuda tihti oma muresid sõnadesse panna. Kuid teraapiat kasutatakse samamoodi täiskasvanutega. Liivateraapia ruumis on kaks kindlate mõõtudega liivakasti ning riiulid miniatuuridega, kes või mis esindavad erinevaid kategooriaid - inimesed, loomad, taimed, masinad, tööriistad, loodus, söögiriistad, mööbel, muinasjutukangelased, kivid jne. Üldjuhul on seansi ülesandeks valida miniatuuride seast välja asjad, mis inimest kõnetavad ning paigutada need oma äranägemise järgi liivakasti. Tehtust formeerub seansi lõpuks kompositsioon, mis kätkeb endas palju teavet. See, milliseid miniatuure, millises järjekorras ja kombinatsioonis keegi kasutab, peegeldab igaühe sisemaailmas toimuvat. Tuues alateadvusest välja lahendamata konflikte ja neid liivakastis struktureerides muudab inimene ühtlasi oma sisemaailma, teraapia rahustab ning korrastab tundeid. Kestus, kui pikalt liivateraapiat teha, on erinev. Seda võib kasutada nii põhiteraapiana kui kombineerides liivateraapiat verbaalse tööga.

Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398