EL struktuuritoetused

Perioodil 7.11.2016 – 6.02.2017 viidi SA Pärnu Haigla tellimusel Trinidad Consulting OÜ poolt läbi analüüs: Eelanalüüs Ester 3 infosüsteemi uuendamiseks. Analüüsi eesmärkideks oli:

- Hinnata uuele tarkvarale üleminekuks vajalikke investeeringuid
- Hinnata uuele tarkvarale üleminekuks vajalikku inimressurssi:

- Hinnata ühtse muudatuse halduse ja kommuunipõhise kasutajatoe
võimalikku efektiivsust
- Luua üleminekumudel tarkvara vahetamiseks Ester3 tarkvara kasutatavates haiglates

Analüüsi käigus hinnati olemasoleva tarkvara Ester 3 jätkusuutlikkust ning eeldusi uuele tarkvarale üleminekuks nii tehnilise kui majandusliku põhjendatuse aspektist. Täiendavalt hinnati haiglate poolse ressursi vajadust üleminekuprotsessi raames. Analüüsi tulemusena leiti, et eduka ülemineku eelduseks on olemasoleva tarkvaraga seotud ressursi võimalikult kiire suunamine uue infosüsteemi arendamiseks ja juurutamiseks. Selle eelduseks omakorda on täismahus integratsioonilahenduse loomine, mis võimaldab järk-järgulist üleminekut uuele tarkvarale, tagades üleminekuperioodil haigla infosüsteemi jätkusuutliku töö.

Analüüsi maksumuseks oli 47 985.60 eurot (koos km). Analüüsi rahastati EL Regionaalarengud Fondist (projekti kood: 2014-2020.12.03.16-0118).

Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398