Haigla juhtimine

Pärnu Haigla on loodud sihtasutusena vastavalt sihtasutuse seadusele ning registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris. Seaduse kohaselt on sihtasutusel kaks põhilist juhtimisorganit: sihtasutuse nõukogu ja sihtasutuse juhatus.

Sihtasutuse nõukogu on sihtasutuse puhul kõrgeimaks juhtimistasandi organiks. Vastavalt sihtasutuse seaduse paragrahvile 24 kavandab nõukogu haigla tegevust ning korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

Vastavalt SA Pärnu Haigla põhikirjale on nõukogu 7- liikmeline ning liikmete volitused kestavad 4 aastat.

Sihtasutuse juhatus on haigla igapäevast tegevust suunav organ, mis juhib ja esindab sihtasutust.

Pärnu Haigla majandustegevus on jaotatud funktsionaalselt kolme üksusesse:

kliinikud (4) - kliinilise põhitegevuse üksused;
meditsiinilised teenistused
(7) - kliinikuid teenindavad üksused;
tugiteenistused
(6) - administratiiv-majanduslikud üksused.

 

SA Pärnu Haigla struktuur ja SA Pärnu Haigla Arengukava 

 

Nõukogu ja juhatuse liikmete tasud aastate lõikes:

Nõukogu ja juhatus 2011

Nõukogu ja juhatus 2010

Nõukogu ja juhatus 2009

Nõukogu ja juhatus 2008

Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398