Missioon, visioon ja põhiväärtused

Pärnu Haigla missiooniks on parandada ning toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. 

Asjatundlikkus

Hindame iga töötaja erilisust, toetame nende elukestvat arengut. Täidame tööülesandeid nii, et inimeste elukvaliteet paraneb läbi kõrgetasemelise ja teaduspõhise teenuse.

Koostöö

Teeme koostööd patsientide, nende omaste, kolleegide, koostööpartnerite ning kogukonnaga ühiselt kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks. Loome usaldusväärse, avatud ning koostööalti õhkkonna.

Vastutus

Võtame vastutuse oma töö ja otsuste eest. Igal haigla töötajal on roll haigla toimimises. Austame ja tunnustame igaühe panust.

Hoolivus

Hoolime endast, oma patsientidest ja kolleegidest. Oleme abivalmid ja tagame võimalikult hea enesetunde. Märkame inimest enda kõrval.

 

Pärnu Haigla visioon on olles usaldusväärne, uuendusmeelne ja hooliv ravimeeskond, pakume inimestele õiget teenust, õigel ajal  ja õiges kohas kogu elukaare vältel.

 

Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398