Anestesioloogia, operatiiv- ja intensiivraviteenistus

Dr. Raido Paasma, teenistuse juhatajaAnestesioloogia, operatiiv- ja intensiivraviteenistus (AIO)- on struktuuriüksus, mis korraldab haigla anestesioloogia- ja intensiivravialast tegevust, operatsiooniüksuse ja valukabineti tööd ning sterilisatsiooniteenuse osutamist kesksterilisatsioonis. AIO teenistuse struktuuriüksused on anestesioloogia- ja intensiivraviüksus ning operatsiooniüksus s.h kesksterilisatsioon.

 

Anestesioloogia- ja intensiivraviüksuse töövaldkonnaks on:

 

 • patsientide ettevalmistamine anesteesiaks;
 • ohutu ja ratsionaalne anesteesia läbiviimine;
 • patsientide jälgimine pärast anesteesiat;
 • sünnituste valutustamise juhtimine;
 • intensiivravi korraldamine ja läbiviimine.

Anestesioloogia- ja intensiivraviüksuse koosseisu kuulub valukabinet, mille töövaldkonnaks on kroonilise ja ägeda valuga patsientide nõustamine, valu põhjuste selgitamine ja ravimine.

 

Operatsiooniüksuse töövaldkonnaks on:

 

 • operatsioonitubade töö korraldamine, operatsiooniõdedega ja abipersonaliga kindlustamine ning töövahendite ja materjalidega varustamine;
 • operatsioonivahendite ettevalmistamine ja steriliseerimine;

 

Operatsiooniüksuse koosseisu kuulub kesksterilisatsioon, mille töövaldkonnaks on ülehaiglaline instrumentide ja tarvikute  ettevalmistamine ja steriliseerimine.

 

AIO teenistuse ülesanded haigla struktuuriüksuste (ja lepinguliste tellijate) teenindajana on:

 • elustamine
 • anestesioloogilise teenuse osutamine
 • anesteesia eelne ja -järgne patsiendi jälgimine
 • intensiivravialase teenuse osutamine
 • operatsiooniüksuse töö korraldamine
 • operatsiooniüksuses toimuvateks protseduurideks vajalike materjalide ettevalmistamine
 • kroonilise ja ägeda valuravi alase teenuse osutamine
 • tsentraalse sterilisatsiooniteenuse osutamine

 

Täiendavalt kuulub AIO pädevusse haigla valmisoleku tagamine töötamiseks kriisisituatsioonis, hädaolukorras, katastroofi tingimustes ning haigla töö koordineerimine nimetatud tingimustes.

 

Teenistuse kontaktid


Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398