Anestesioloogia, operatiiv- ja intensiivraviteenistus

Dr. Raido Paasma, teenistuse juhatajaAnestesioloogia, operatiiv- ja intensiivraviteenistus (AIO)- on struktuuriüksus, mis korraldab haigla anestesioloogia- ja intensiivravialast tegevust, operatsiooniüksuse ja valukabineti tööd ning sterilisatsiooniteenuse osutamist kesksterilisatsioonis. AIO teenistuse struktuuriüksused on anestesioloogia- ja intensiivraviüksus ning operatsiooniüksus s.h kesksterilisatsioon.

 

Anestesioloogia- ja intensiivraviüksuse töövaldkonnaks on:

 

 • patsientide ettevalmistamine anesteesiaks;
 • ohutu ja ratsionaalne anesteesia läbiviimine;
 • patsientide jälgimine pärast anesteesiat;
 • sünnituste valutustamise juhtimine;
 • intensiivravi korraldamine ja läbiviimine.

Anestesioloogia- ja intensiivraviüksuse koosseisu kuulub valukabinet, mille töövaldkonnaks on kroonilise ja ägeda valuga patsientide nõustamine, valu põhjuste selgitamine ja ravimine.

 

Operatsiooniüksuse töövaldkonnaks on:

 

 • operatsioonitubade töö korraldamine, operatsiooniõdedega ja abipersonaliga kindlustamine ning töövahendite ja materjalidega varustamine;
 • operatsioonivahendite ettevalmistamine ja steriliseerimine;

 

Operatsiooniüksuse koosseisu kuulub kesksterilisatsioon, mille töövaldkonnaks on ülehaiglaline instrumentide ja tarvikute  ettevalmistamine ja steriliseerimine.

 

AIO teenistuse ülesanded haigla struktuuriüksuste (ja lepinguliste tellijate) teenindajana on:

 • elustamine
 • anestesioloogilise teenuse osutamine
 • anesteesia eelne ja -järgne patsiendi jälgimine
 • intensiivravialase teenuse osutamine
 • operatsiooniüksuse töö korraldamine
 • operatsiooniüksuses toimuvateks protseduurideks vajalike materjalide ettevalmistamine
 • kroonilise ja ägeda valuravi alase teenuse osutamine
 • tsentraalse sterilisatsiooniteenuse osutamine

 

Täiendavalt kuulub AIO pädevusse haigla valmisoleku tagamine töötamiseks kriisisituatsioonis, hädaolukorras, katastroofi tingimustes ning haigla töö koordineerimine nimetatud tingimustes.

 

Teenistuse kontaktid


Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398