Diagnostikateenistus

Diagnostikateenistus on struktuuriüksus, mis korraldab radiodiagnostikat, laboratoorset diagnostikat, patomorfoloogilist ja patoanatoomilist diagnostikat, vabatahtliku tasuta doonorluse arendamist, vere ja verekomponentide valmistamist, immuunohematoloogilist diagnostikat ja hemotransfusioloogiaalast tegevust. Kliinikute, meditsiiniliste teenistuste ja teiste tellijate kindlustamist vere ja verekomponentidega, osutades teenuseid mitte ainult Pärnu Haiglale vaid tervele Pärnu maakonnale.

Diagnostikateenistuse struktuuriüksused on:

­Labori töövaldkonnaks on laboratoorne diagnostika sh hematoloogilised, biokeemilised, immunoloogilised, toksikoloogilised, mikrobioloogilised, molekulaardiagnostilised ja immunohematoloogilised analüüsid ja transfusioloogiaalase töö korraldus haiglas.

Patoloogiaosakonna töövaldkonnaks on patohistoloogiline ja tsütoloogiline diagnostika ning patoanatoomiliste lahangute läbiviimine.

Veretalituse töövaldkonnaks on vabatahtliku tasuta doonorluse arendamine, vere ja verekomponentide valmistamine, säilitamine ja väljastamine.

Kõik osakonnad on varustatud kaasaegse tehnoloogiaga ning seal töötab kõrgelt kvalifitseeritud personal.

 

Teenistuse kontaktid


Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398