SA Pärnu Haiglas teostatavad uuringud

 

Tähis

TLAB14.1-19

Viide

KDIAG14

 

 

Koostas:

Anne-Ly Sirel, Sirje Lootus, Laura Kunder, Kristiina Kuningas-Ojamets, Ülle Laaring, Sinne Pajula

Kinnitas:

Ruth Pulk

Ametikoht:

Laborispetsialistid, mikrobioloog, kvaliteedijuht

Ametikoht:

Diagnostikateenistuse juhataja

Allkiri:

/allkirjastatud digitaalselt/

Allkiri:

/allkirjastatud digitaalselt/

 

 

Kehtib alates:

09.02.2021

 

SA PÄRNU HAIGLA LABORIS TEOSTATAVAD UURINGUD                                                                          

 

Dokumendis ☼-ga tähistatud uuringud või materjalid ei kuulu labori akrediteerimisulatusse.                 

 

BIOKEEMILISED UURINGUD

Uuringu nimetus

Lühend

Vanus/

sugu

Kommentaar

Referents-vahemik

Ühik

Kood

Hind

EUR

Viide

Alaniini aminotransferaas

S,P-ALAT

≤12 k

1-6 a

7-17 a

≥18 a

 

<56

<29

<37

<55

U/L

66106

1.87

1

 

 

7

Albumiin

S,P-Alb

<4 p

4 p-13 a

14-17 a

18-59 a

60-89 a

≥90 a

 

28-44

38-54

32-45

35-52

32-46

29-45

g/L

66100

1.81

 7

Aluseline fosfataas

S,P-ALP

1-11 a

12-19 a M

≥20 a M

12-14 a N

>15 a N

 

<500

<750

40-150

<500

40-150

U/L

66106

1.87

 

 

7

 

Ammoonium

P-NH4

 

 

18-72

µmol/L

66108

4.87

7

Amülaas

S,P-Amyl

≤1 k

18-70 a

>70 a

 

5-65

25-125

20-160

U/L

66106

1.87

 

7

Amülaas (pankreasespetsiifiline)

S,P-pAmyl

 

 

8-51

U/L

66110

3.79

7

Antistreptolüsiin O

S,P-ASO

≤7 a

8-17a

          ≥18 a

 

<100

166-250

<200

kU/L

66111

2.86

7

Aspartaadi aminotransferaas

S,P-ASAT

≤3 a

4-6 a

7-12 a

13-17 a

≥18 a

 

<59

<48

<44

<39

5-34

U/L

66106

1.87

1

 

 

 

7

Bilirubiin

S,P-Bil

≤1 p

1-2 p

3-6 p

7 p

 8 p-17 a

≥18 a

 

<102,6

<171

<205,2

<171

<17

3,4-20,5

mmol/L

66103

1.81

7

 

 

 

1

 

Bilirubiin (konjugeeritud)

S,P-Bil-conj

≥18 a

 

<8,6

mmol/L

66103

1.81

7

Bilirubiin vastsündinutel

cB-Bil-neo

≤1 p

2 p

3-5 p

>1 k

 

34-103

103-171

68-137

3,4-17

mmol/L

66115

8.11

20

C-reaktiivne valk

S,P-CRP

 

 

<5

mg/L

66112

2.46

7

C-reaktiivne valk

(kõrgtundlik)

S,P-CRP-hs

 

 

 

         ≤31 p

         1 k-15 a

Madal SVH risk

Keskmine SVH risk

Kõrge SVH risk

<1

1-3

>3

0,1-4,1

0,1-2,8

mg/L

66112

2.46

2

 

 

1

Gammaglutamüüli transferaas

S,P-GGT

N

M

 

8-33

11-59

U/L

66106

1.87

7

Glükohemoglobiin

B-HbA1c

 

Mitte-diabeetikutel

20-42

4,0-6,0

mmol/mol

%

66118

7.06

19

Glükoos 

uB-Gluc

aB-Gluc

fS,fP-Gluc

 

≥18 a

≤1 p

2-30 p

1 k-17 a

18-60 a

61-90 a

≥90 a

 

2,5-5,3

3,89-5,83

2,2-3,3

2,8-4,5

3,3-5,6

4,1-5,6

4,6-6,4

4,2-6,7

mmol/L

66101

1.81

26

20

7, 33

 

 

 

 

Glükoosi taluvuse proov

GTT

 

Glükoos 0 min (75g)

Glükoos 60 min  

Glükoos 120 min

<6,1

<10,2

<7,7

mmol/L

66101 x 3

5.43

3

Happe-aluse tasakaal

pH

Hapniku osarõhk

Süsinikdioksiidi osarõhk

 

Vesinikkarbonaat

 

Aluste liig

 

aB-ABB

aB-pH

aB-pO2

aB-pCO2

 

aP-HCO3

 

aB-BE

≥18 a

 

 

M

N

M

N

M

N

Õhukindlalt suletud veregaaside LH-süstal (tahke Li-hepariiniga)

 

 

7,35-7,45

83-108

35-48

32-45

24-31

22-31

-2,7…+2,5

-3,4…+1,4

 

 

mmHg

mmHg

mmHg

mmol/L

mmol/L

66113

5.89

20

Hemoglobiini derivaadid:

Methemoglobiin

Karboksühemoglibiin

aB-Hb-Fr

B-MetHb

B-COHb

 

≥18 a

 

 

 

Õhukindlalt suletud veregaaside LH-süstal (tahke Li-hepariiniga)

 

≤1,5

≤1,5

 

 

%

%

 

66114

66114

 

 

20.32

20.32

 

20

HDL-kolesterool

S,P-HDL-Chol

 

 

Soovitatav

≥ 1,55

mmol/L

66105

2.46

7

Immuunglobuliin A

S,P-IgA

<1 a

1-3 a

4-6 a

7-9 a

10-11 a

12-13 a

14-15 a

16-19 a

≥20 a

 

<0,83

0,20-1,0

0,27-1,95

0,34-3,05

0,53-2,04

0,58-3,58

0,47-2,49

0,61-3,48

0,70-4,0

g/L

66123

4.21

17

 

Immuunglobuliin G

S,P-IgG

<1 a

1-3 a

4-6 a

7-9 a

10-11 a

12-13 a

14-15 a

16-19 a

≥20 a

 

2,31-14,11

4,53-9,16

5,04-14,64

5,72-14,74

6,98-15,60

7,59-15,49

7,16-17,11

5,49-15,84

7,0-16,0

g/L

66123

4.21

17

Immuunglobuliin M

S,P-IgM

<1 a

1-3 a

4-6 a

7-9 a

10-11 a

12-13 a

14-15 a

16-19 a

≥20 a

 

<1,45

0,19-1,46

0,24-2,10

0,31-2,08

0,31-1,79

0,35-2,39

0,15-1,88

0,23-2,59

0,40-2,30

g/L

66123

4.21

17

Kolesterool

S,P-Chol

≤17 a

≥18 a

Soovitatav

<4,4

<5,2

mmol/L

66104

1.82

5

7

Kreatiini kinaas

S,P-CK

N

M

 

29-168

30-200

U/L

66106

1.87

7

Kreatiniin

S,P-Crea

≤1 k

≤1 a

2–5 a

6–10 a N

6-10 a M

11–14 a N

11–14 a M

15–17 a N

15–17 a M                     ≥18 a N

≥18 a M

 

 

           <75

10-40

18-47

31-70

26-78

34-68

41-87

48-85

50-108

50,4-98,1

 63,6-110,5

mmol/L

66102

1.78

1

29

 

 

 

 

 

 

 

7

Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus

eGFR

 

<18 a

≥18 a

Arvutuslik:

Schwartz´i valem

CKD-EPI valem

 

≥75

≥90

mL/min/1,73m²

 

 

30

18

Komplemendi komponent C3

S,P-C3

≤14 a N

≤14 a M

>14 a N

>14 a M

 

0,82-1,73

0,80-1,70

0,83-1,93

0,82-1,85

g/L

66124

7.69

7

Komplemendi komponent C4

S,P-C4

≤14 a N

≤14 a M

>14 a N

>14 a M

 

0,13-0,46

0,14-0,44

0,15-0,57

0,15-0,53

g/L

66124

7.69

 

7

 

Kusihape

S,P-UA

≤8 a

9-12 a

13-17 a M

13-17 a N

≥18 a N

≥18 a M

 

160–350

130-350

170-470

110-340

150–350

210–420

mmol/L

66102

1.78

29

 

 

7

Laktaat

aB-Lac

P-Lac

≥18 a

 

0,5-1,6

0,5-2,2

mmol/L

66108

4.87

20

7

Laktaadi dehüdrogenaas

S,P-LDH

<20 p

<16 a

≥16 a

 

<600

<300

125-220

U/L

66106

1.87

1

 

7

Laktoosi taluvuse proov

LTT

 

Glükoos 0 min (50g)

Glükoos 20 min

Glükoos 40 min

Glükoos 60 min  

>1,6 mmol/L algväärtusest

mmol/L

66101 x 4

7.24

3

LDL-kolesterool

S,P-LDL-Chol

 

Soovitatav

<3,0

mmol/L

66105

2.46

2

Reumatoidfaktor

S,P-RF

 

 

<30

kU/L

66111

2.86

7

Transferriin

S,P-Transf

1-14 a N

1-14 a M

15-60 a M

15-60 a N

>60 a M

>60 a N

 

1,80-3,91

1,86-3,88

1,74-3,64

1,8-3,82

1,63-3,44

1,73-3,60

g/L

66123

4.21

7

Transferriini saturatsioon

(arvutuslik)

S,P-sTransf

 

%= S,P-Fe x 100 :

: S,P-Transf x 24

15-50

%

 

 

3

Triglütseriidid

S,P-Trigl

 

 

<1,7

mmol/L

66104

1.82

7

Uurea

S,P-Urea

1-3 a

4-13 a

14-19 a

≤50 a M

≤50 a N

>50 a M

>50 a N

 

1,8-6,0

2,5-6,0

3,0-7,5

3,2-7,4

2,5-6,7

3,0-9,2

3,5-7,2

mmol/L

66102

1.78

7

Valk

S,P-Prot

≤7 p

8 p-12 k

1-2 a

3-17 a

≥18 a

 

44–76

51–73

56–75

60–80

64-83

g/L

66100

1.81

1

 

 

 

7

Elektrolüüdid:

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfaat

S,P-P

≤1 k

<1 a

1-7 a

8-12 a M

8-12 a N

13-17 a M

13-17 a N

≥18 a

 

1,25–2,50

1,64–2,13

1,35–2,03

1,28–1,99

1,11–1,83

0,94–1,80

0,94–1,63

0,74-1,52

mmol/L

66109

2.01

1

29

 

 

 

 

 

7

Kaalium

 

 

S,P-K

 

≤30 p

1-12 k

1-17 a

≥18 a

 

3,7–5,9

4,1–5,3

3,4–4,7

3,5-5,1

mmol/L

66107

1.87

7

 

 

 

Kaltsium         

S,P-Ca

≤10 p

11 p-2 a

3-12 a

≥13 a

 

1,90-2,60

2,25-2,75

2,20-2,70

2,10-2,55

mmol/L

66107

1.87

7

Kaltsium (ioniseeritud)

S,P-iCa

<7 p

7-31 p

1-18 a

>18 a

 

1,04-1,16

1,17-1,27

1,11-1,25

1,15-1,33

mmol/L

66107

1.87

36

 

 

26

Kloriid

S,P-Cl

≤30 p

≥1 k

 

98-113

98-107

mmol/L

66108

4.87

7

Magneesium

S,P-Mg

≤30 p

1 k-5 a

6-11 a

12-19 a

≥20 a

 

0,62–0,91

0,70–0,95

0,70–0,86

0,70–0,91

0,66-1,07

mmol/L

66109

2.01

7

 

 

 

 

Naatrium

S,P-Na

<1 k

<1 a

1-17 a

≥18 a

 

133–146

139-146

138-145

136-145

mmol/L

66107

1.87

7

 

 

 

Raud

S,P-Fe

N

M

 

9,0-30,4

11,6-31,3

mmol/L

66109

2.01

7

Narkootilised ained:

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkohol (etanool)

S,P-EtOH

 

 

<0,2

g/L (‰)

66142

6.53

4

Amfetamiinid ☼

U-Amp

 

 

negatiivne

 

66141

5.13

 

Barbituraadid ☼

U-Bar

 

 

negatiivne

 

66141

5.13

 

Bensodiasepiinid ☼

U-Bzd

 

 

negatiivne

 

66141

5.13

 

Ecstasy ☼

U-Ecs

 

 

negatiivne

 

66141

5.13

 

Fentsüklidiin ☼

U-PCP

 

 

negatiivne

 

66141

5.13

 

Kokaiin ☼

U-Coc

 

 

negatiivne

 

66141

5.13

 

Metadoon ☼

U-Mtd

 

 

negatiivne

 

66141

5.13

 

Metamfetamiinid ☼

U-Met

 

 

negatiivne

 

66141

5.13

 

Opiaadid (morfiin) ☼

U-Mop

 

 

negatiivne

 

66141

5.13

 

Tetrahüdrokannabinool ☼ (kannabinoidid)

U-THC

 

 

negatiivne

 

66141

5.13

 

Tritsüklilised antidepressandid ☼

U-TCA

 

 

negatiivne

 

66141

5.13

 

 

HEMATOLOOGILISED UURINGUD

Uuringu nimetus

Lühend

Vanus/

sugu

Referentsvahemik

Ühik

Kood

Hind

EUR

Viide

Erütrotsüütide settekiirus ☼

B-ESR

cB-ESR

N

17 – 50

51 – 60

61 – 70

> 70

M

17 – 50

51 – 60

61 – 70

> 70

 

< 12

< 19

< 20

< 35

 

< 10

< 12

< 14

< 30

mm/t

66200

2.48

 

21

Hemogramm

B-CBC

 

66201

3.36

 

Hemogramm viieosalise leukogrammiga

B-CBC-5Diff

66202

3.63

 

Leukotsüüdid

WBC

1 p

2 – 3  p

4 p – 1 k

2 k

3 – 6 k

7 – 23 k

2 – 5 a

6 – 12 a

≥13 a

10,0 – 26,0

7,0 – 23,0

5,0 – 19,0

5,0 – 15,0

6,0 – 18,0

6,0 – 16,0

5,0 – 15,0

5,0 – 13,0

4,1 – 9,7

10E9/L

 

 

21, 34

Erütrotsüüdid

RBC

1 p

2 – 3 p

4 p – 1 k

2 k

3 – 6 k

7 – 23 k

2 – 12 a

≥13 a M

≥13 a N

5,0 – 7,0

4,0 – 6,6

3,0 – 5,4

3,1 – 4,3

4,1 – 5,3

3,9 – 5,1

4,0 – 5,2

4,5 – 5,7

4,1 – 5,2

10E12/L

 

 

21, 34

Hemoglobiin

HGB

1p

2 – 3 p

4 p – 1 k

2 k

3 – 23 k

2 – 5 a

6 – 12 a

≥13 a M

≥13 a N

140 – 220

150 – 210

115 – 165

94 – 130

110 – 141

110 – 140

115 – 155

134 – 170

121 – 150

g/L

 

 

21, 34

Hematokrit

HCT

1 p

2 – 3 p

4 p – 1 k

2 k

3 – 6 k

7 – 23 k

2 – 5 a

6 – 12 a

≥13 a M

≥13 a N

45 – 75

45 – 67

33 – 53

28 – 42

30 – 40

30 – 38

34 – 40

35 – 45

40 – 49

37 – 45

%

 

 

21, 34

Erütrotsüütide keskmine maht

MCV

1 p

2 – 3 p

4 p – 1 k

2 k

3 – 6 k

7 – 23 k

2 – 5 a

6 – 12 a

≥13 a

100 – 120

92 – 118

92 – 116

87 – 103

68 – 86

72 – 84

75 – 87

77 – 95

82 – 95

fL

 

 

21, 34

Keskmine hemoglobiin erütrotsüüdis

MCH

<3 p

4 p – 1 k

2 k

3 – 6 k

7 – 23 k

2 – 5 a

6 – 12 a

≥13 a

31 – 37

30 – 36

27 – 33

24 – 30

25 – 29

24 – 30

25 – 33

28 – 33

pg

 

 

21, 34

Keskmine hemoglobiini kontsentratsioon erütrotsüütides

MCHC

1 p

2 p – 1 k

2 k

3 – 6 k

7 – 23 k

2 – 12 a

≥13 a

300 – 360

290 – 370

285 – 355

300 – 360

320 – 360

 310 – 370

322 – 356

g/L

 

 

21, 34

Erütrotsüütide suurusjaotuvus

RDW

 

12 – 15,0

%

 

 

21, 34

Trombotsüüdid

PLT

1 p

2 p – 1 k

2 k

3 – 23 k

2 – 5 a

6 – 12 a

≥13 a

150 – 450

210 – 500

210 – 650

200 – 550

200 – 450

180 – 400

157 – 372

10E9/L

 

 

21, 34

Ebaküpsete trombotsüütide suhtarv

IPF

 

1,3 – 7

%

 

 

34

Trombotsüütide keskmine maht

MPV

 

9,2 – 12,3

fL

 

 

34

Trombotsüütide suurte vormide suhtarv

LCR

 

17,8 – 45,1

%

 

 

34

Neutrofiilide suhtarv

NEUT%

≤14 p

15 p – 30 p

31 p – 60 p

61 p – 5 k

6 – 23 k

2 – 5 a

6 – 11 a

12 – 17 a

≥18 a

20,2 – 46,2

14 – 54,6

10,2 – 48,7

10,9 – 47,8

17,5 – 69,5

22,4 – 69,0

28,6 – 74,5

32,5 – 74,7

40 - 80

%

 

 

21, 22

Lümfotsüütide suhtarv

LYMPH%

≤14 p

15 p – 30 p

31 p – 60 p

61 p – 5 k

6 – 23 k

2 – 5 a

6 – 11 a

12 – 17 a

≥18 a

33,7 – 67,6

33,6 – 76,8

42,5 – 85,7

40,7 – 83,7

26,0 – 79,6

18,4 – 66,6

15,5 – 56,6

16,4 – 52,7

20 – 40

%

 

 

21, 22

Monotsüütide suhtarv

MONO%

≤14 p

15 p – 30 p

31 p – 60 p

61 p – 5 k

6 – 23 k

2 – 11 a

12 – 17 a

≥18 a

6,7 – 19,9

4,3 – 18,3

4,4 – 14

3,8 – 13,4

4,4 – 13,4

4,2 – 12,3

4,4 – 12,3

2 - 10

%

 

 

21, 22

Eosinofiilide suhtarv

EOS%

≤14 p

15 p – 30 p

31 p – 60 p

61 p – 5 k

6 – 23 k

2 – 5 a

6 – 11 a

12 – 17 a

≥18 a

0,3 – 5,2

0,2 – 5,4

0 – 4,5

0 – 4

0 – 3,7

0 – 4,1

0 – 4,7

0 – 4

1 - 6

%

 

 

21, 22

Basofiilide suhtarv

BASO%

≤14 p

15 p – 5a

6 a – 17 a

≥18 a

0,1 – 0,8

0,1 – 0,6

0 – 0,7

0 – 2

%

 

 

21, 22

Ebaküpsete granulotsüütide suhtarv

IG%

≥18 a

0,16 – 0,62

%

 

 

35

Neutrofiilide arv

NEUT#

1 p

2 – 3 p

4 p – 1 k

2 k

3 – 6 k

7 – 23 k

2 – 5 a

6 – 12 a

≥13 a

4 – 14

3 – 5

3 – 9

1 – 5

1 – 6

1 – 7

1,5 – 8

2 – 8

1,9 – 6,7

10E9/L

 

 

21, 34

Lümfotsüütide arv

LYMPH#

1 p

2 – 3 p

4 p – 1 k

2 k

3 – 6 k

7 – 23 k

2 – 5 a

6 – 12 a

≥13 a

3 – 8

2 – 8

3 – 16

4 – 10

4 – 12

3,5 – 11

6 – 9

1 – 5

1,3 – 3,1

10E9/L

 

 

21, 34

Monotsüütide arv

MONO#

1 p

2 – 3 p

4 p – 1 k

2 k

3 – 6 k

≥7  k

0,5 – 2,0

0,5 – 1,0

0,3 – 1,0

0,4 – 1,2

0,2 – 1,2

0,24 – 0,8

10E9/L

 

 

21, 34

Eosinofiilide arv

EOS#

1 p

2 – 3 p

4 p – 1 k

2 k – 12 a

≥13 a

0,1 – 1,0

0,1 – 2,0

0,2 – 1,0

0,1 – 1,0

0,02 – 0,4

10E9/L

 

 

21, 34

Basofiilide arv

BASO#

 

0,01 – 0,08

10E9/L

 

 

34

Ebaküpsete granulotsüütide arv

IG#

≥18 a

0,01 – 0,03

10E9/L

 

 

34

Normoblastide suhtarv

NRBC%

≤3 p

≥4 p

≥18 a

0,1 – 8,3

0 – 0,001

0 – 0,029

/100WBC

 

 

22, 35

Normoblastide arv

NRBC#

≤3 p

≥4 p

≥18 a

0,06 – 1,3

0,00 – 0,11

0 – 0,015

10E9/L

 

 

22, 35

Retikulotsüüdid  

B-Ret

 

 

%

66203

5.35

 

Retikulotsüütide suhtarv

RETIC%

 

0,5 – 2,5

%

 

 

21

Retikulotsüütide arv

RETIC#

 

0,05 – 0,1

10E12/L

 

 

21

Ebaküpsete retikulotsüütide fraktsioon

IRF

 

3,1 – 13,4

%

 

 

35

Retikulotsüütide hemoglobiin

Ret-Hb

 

30,3 – 36,0

pg

 

 

35

Vereäige  mikroskoopia ☼

B-Smear-m

 

 

 

66204

12.26

3

Kepptuumsed neutrofiilid

 

≤7 p

8 – 14 p

15 – 28 p

1 k

2 – 5 k

6 – 11 k

1 – 17 a

≥18 a

10 – 18

8 – 16

7 – 15

7 – 13

5 – 11

6 – 12

5 – 11

3 – 6

%

 

 

 

Segmenttuumsed neutrofiilid

 

≤7 p

8 – 14 p

15 – 28 p

1 – 5 k

6 k – 5 a

6 – 15 a

16 – 17 a

≥18 a

32 – 62

19 – 49

14 – 34

15 – 35

13 – 33

32 – 54

34 – 64

50 – 62

%

 

 

Eosinofiilid

 

≤7 p

8 – 14 p

≥15 p

0 – 2

0 – 4

0 – 3

%

 

 

Basofiilid

 

 

0 – 1

%

 

 

Lümfotsüüdid

 

≤7 p

8 – 14 p

15 – 28 p

1 k

2 – 5 k

6 k – 5 a

6 – 15 a

16 – 17 a

≥18 a

26 – 36

38 – 46

43 – 53

41 – 71

42 – 72

46 – 76

27 – 57

25 – 45

25 – 40

%

 

 

Monotsüüdid

 

≤7 p

8 – 28 p

1 k

2 – 5 k

6 k – 17 a

≥18 a

0 – 6

0 – 9

0 – 7

0 – 6

0 – 5

3 – 7

%

 

 

Metamüelotsüüdid

 

≥18 a

0 – 1

%

 

 

 

 

 

HÜÜBIMISUURINGUD

Uuringu nimetus

Lühend

Vanus/

sugu

Kommentaar

Referents-vahemik

Ühik

Kood

Hind

EUR

Viide

Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg

P-APTT

< 6 k

< 1 a

< 10 a

< 18 a

> 18 a

 

33 – 56

32 – 49

31 – 44

30 – 43

27 – 40

sek

66302

4.56

32

Protrombiini aeg

P-PT-INR

 

 

0,8-1,2

INR

66302

4.56

23

Fibrinogeen

P-Fibr

 

 

1,6-3,5

g/L

66303

6.71

23

Trombotsüütide funktsiooni uuring ☼

B-PFA

    PFA-Col/Epi

    PFA-Col/ADP

 

 

 

82-150

62-100

 

sek

66301

23.99

27

Trombotsüütide funktsiooni uuring P2Y12-retseptorite blokaadi hindamiseks ☼

B-PFA P2Y12

 

 

<106

sek

66301

23.99

28

D-dimeerid

P-D-Di

 

 

≤0,5

mg/L FEU

66306

13.84

1

Madalmolekulaarne hepariin ☼

P-LMWH

 

terapeutiline 

0,5-1,0

IU/mL

66309

18.28

26

 

IMMUNOLOOGILISED UURINGUD

Uuringu nimetus

Lühend

Vanus/

sugu

Kommentaar

Referents-vahemik

Ühik

Kood

Hind

EUR

Viide

B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N- fragment

S,P-NT-proBNP

<18 a M

<18 a N

≥18 a

 

<62

<83

<125

ng/L

66709

30.79

7

Ferritiin

 

S,P-Fer

N

M

 

4,63–204,00

21,81–274,66

µg/L

66707

9.03

7

Folaat

S,P-Fol

≤1 a N

≤1 a M

2–4 a N

2–4 a M

4–7 a N

4–7 a M

7–10 a N

7–10 a M

10–13 a N

10–13 a M

13–19 a N

13–19 a M

≥19 a

 

14–52

16–51

3,9–36

5,7–34

6,1–32

1,1–29

5,4–30

5,2–27

2,3–23

3,4–25

2,7–16

2,7–20

7,0–46,4

nmol/L

66707

9.03

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Folaat erütrotsüütides

B-RBC-Fol

≥18 a

 

285,4–1474,7

nmol/L

66707

9.03

7

Folliikuleid stimuleeriv hormoon

 

S,P-FSH

N

 

 

 

M

Follikulaarfaas

Ovulatsioon

Luteaalfaas

Postmenopaus

 

3,03–8,08

2,55–16,69

1,38–5,47

26,72–133,41

0,95–11,95

U/L

66706

6.63

7

IgE, spetsiifiline – üksikallergeen ☼

Apelsin, banaan, Cladosporium herbarum, D pteronyssinus, D farinae, formaldehüüd, herilase mürk, kakao, kartul, kassi epiteel ja kõõm, koera epiteel, lambavill, maapähkel, mesilase mürk, munavalge, nisu, ovomukoid, piim, porgand, riis, soja, tarakan, tomat, virsik, õun

 

 

 

 

 

 

0 klass - väga madal (0,1-0,34)

I klass – madal

(0,35-0,69)

II klass – mõõdukas

(0,7-3,49)

III klass – kõrge

 (3,5-17,49)

IV klass – väga kõrge

(17,5-52,49) 

V klass – väga kõrge

(52,3-99,99)

VI klass – väga kõrge

(≥ 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<0,35

 

kU/L

66707

9.03

6

IgE, spetsiifiline – paneel ☼

Pähklid (maapähkel, sarapuupähkel, india pähkel, mandel, kookos)

Mereannid (tursk, krevett, ranna/jõekarp, tuunikala, lõhe)

Teravili (nisu, kaer, mais, seesam, tatar)

Toit      (munavalge, piim, nisu, riis maapähkel, soja)

Puuvili  (apelsin, õun, banaan, virsik)

Aedvili (tomat, porgand, kartul, küüslauk, sinep)

Liha  (sea-, veise-, kana-, lambaliha)

Loomad          (kassi epiteel ja kõõm, hobuse kõõm, veise kõõm, koera kõõm)

Lemmikloomad (merisea, jänese, hamsteri epiteel, rott, hiir)

Suled               (hane-, kana-, pardi-, kalkunisuled)

Heintaimed     (kerahein, nurmikas, püsiraihein, põldtimut, aasnurmikas)

Hallitusseened (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis)

Olmetolm            (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, kodutolm, tarakan)

Inhaleeritavad (Dermatophagoides pteronyssinus, kassi epiteel ja kõõm, koera kõõm, põldtimut, rukis, Cladosporium herbarum, kask, puju)

Puud   (lepp, kask, sarapuu, tamm, paju)

 

S-fp1 IgE

 

S-fp2 IgE

 

S-fp3 IgE

S-fp7 IgE

 

S-fp15 IgE

S-fp51 IgE

S-fp73 IgE

S-ep1 IgE

 

S-ep70 IgE

 

S-ep71 IgE

 

S-gp1 IgE

 

S-mp1 IgE

 

 

S-hp1 IgE

 

 

S-ip8 IgE

 

S-tp9 IgE

 

kU/L

66708

13.21

6

Immuunglobuliin E

S-IgE

<12 k

1 a

2 a

3–8 a

≥9 a

 

<29

<49

<45

<52

<87

kU/L

66706

6.63

6

Kartsinoembrüonaalne antigeen

S,P-CEA

 

 

≤5

µg/L

66707

9.03

7

Kasvajaantigeen CA 125

S,P-CA 125

 

 

≤35

kU/L

66707

9.03

7

Kasvajaantigeen CA 15-3

S,P-CA 15-3

 

 

≤31,3

kU/L

66707

9.03

7

Kasvajaantigeen CA 19-9

S,P-CA 19-9

 

 

≤37

kU/L

66707

9.03

7

Kasvajaantigeen HE4

S,P-HE4

N

Premenopaus

ROMA indeks:

madal risk

kõrge risk

Postmenopaus

ROMA indeks:

madal risk

kõrge risk

≤70

 

<7,4

≥7,4

≤140

 

<25,3

≥25,3

pmol/L

 

%

 

pmol/L

 

%

66708

13.21

7

Kilpnääret stimuleeriv hormoon

S,P-TSH

 

 

0,4–4,0

mU/L

66706

6.63

7

Koe transglutaminaasi vastane IgA

S,P-tTG IgA

 

 

<10 negatiivne

>10 positiivne

kU/L

66707

9.03

10

Koe transglutaminaasi vastane IgG

S,P-tTG IgG

 

 

<10 negatiivne

>10 positiivne

kU/L

66707

9.03

10

Koorioni gonadotropiin

 

S,P-hCG

 

 

 

 

mitterasedad

1–10 rasedusnädal

11–15 rasedusnädal

16–22 rasedusnädal

23–40 rasedusnädal

≤5

<1,2–417430

16996–247465

6860–50239

1583–65911

U/L

66706

6.63

7

Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass

S,P-CK-MBm

N

M

 

≤3,4

≤5,1

µg/L

66707

9.03

7

Luteiniseeriv hormoon

S,P-LH

N

Follikulaarfaas

Ovulatsioon

Luteaalfaas.

Postmenopaus

M

1,8–11,78

7,59–89,08

0,56–14,00

5,16–61,99

0,57–12,07

U/L

66706

6.63

7

Müoglobiin

S,P-Myogl

N

M

 

≤106,0

≤154,9

µg/L

66707

9.03

7

Progesteroon

S,P-Prog

 

 

 

 

 

 

M

Follikulaarfaas

Luteaalfaas.

Postmenopaus

I trimester

II trimester

III trimester

<0,95

3,82–50,56

<0,64

8,9–468,4

71,55–303,1

88,72–771,2

<0,64

nmol/L

66706

6.63

7

Prokaltsitoniin

S,P-PCT

 

Madal sepsise oht

Kõrge sepsise oht

0 h – < 6 h

6 h – < 12 h

12 h – < 18 h

18 h – < 30 h

30 h – < 36 h

36 h – < 42 h

42 h – < 48 h

≥ 3 p

<0,5

>2,0

< 2

< 8

< 15

< 21

< 15

< 8

< 2

< 0,05

µg/L

66720

28.36

7

25

Prolaktiin

S,P-Prol

N

M

 

 

108,78–557,13

72,66–407,40

mU/L

66706

6.63

7

Prostataspetsiifiline antigeen

S,P-PSA

40–49 a M

50–59 a M

60–69 a M

≥70 a M

2-kordne mediaanväärtus

<1,4

<1,8

<2,8

≤4,0

µg/L

66707

9.03

8

Troponiin I (kardiaalne, kõrgtundlik)

S,P-cTnI-hs

 

Üldrahvastiku 99. protsentiil

≤26

ng/L

66707

9.03

7, 9

Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG

S,P-CCP IgG

 

 

<5

kU/L

66708

13.21

7

Türeoidperoksüdaasivastane IgG

S,P-TPO IgG

 

 

≤5,61

kU/L

66707

9.03

7

Vaba prostataspetsiifiline antigeen

S,P-fPSA

≥20 a M

 

<0,5

µg/L

66707

9.03

7

Vaba trijoodtüroniin

S,P-fT3

 

 

2,43–6,01

pmol/L

66706

6.63

7

Vaba türoksiin

S,P-fT4

 

 

9,01–19,05

pmol/L

66706

6.63

7

Vitamiin B12

S,P-Vit B12

 

 

138-652

pmol/L

66707

9.03

7

Vitamiin D (25-OH)

S,P-Vit D (25-OH)

 

Defitsiit < 50

Piisav >75

nmol/L

66707

9.03

7

 

RAVIMSEIRE UURINGUD

Uuringu nimetus

Lühend

Vanus/

sugu

Kommentaar

Referentsvahemik

Ühik

Kood

Hind

EUR

Viide

Digoksiin

S,P-Digox

 

Terapeutiline

Toksiline

0,8–2,0

>2,0

µg/L

66143

15.37

7

Valproaat

S,P-Valpr

 

Terapeutiline

50–100

mg/L

66143

15.37

7

Vankomütsiin

S,P-Vanco

 

Terapeutiline

Tippkontsentratsioon

5-10

20-40

mg/L

66143

15.37

7

 

NAKKUSTEKITAJATE UURINGUD

Uuringu nimetus

Lühend

Vanus/

sugu

Kommentaar

Referentsvahemik

Ühik

Kood

Hind

EUR

Viide

B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen

S,P-HBsAg

 

 

Negatiivne

 

66706

6.63

7

B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastased antikehad

S,P-HBs Ab

 

Vaktsineerimise korral positiivne

<10

U/L

66708

13.21

7

B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad

S,P-HBc Ab

 

 

Negatiivne

 

66708

13.21

7

B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM

S,P-HBc IgM

 

 

Negatiivne

 

66708

13.21

7

Borrelia burgdorferi vastane IgG

S,P-B burgdorferi IgG QN

 

 

<20  negatiivne

20-25 piiripealne

>25 positiivne

kU/L

66707

9.03

10

Borrelia burgdorferi vastane IgG (kinnitav uuring)

S,P-B burgdorferi   IgG conf

 

Kliiniline tõlgendus vt viide 40

Negatiivne

 

66714

29.60

39, 40

Borrelia burgdorferi vastane IgM

S,P-B burgdorferi  IgM QN

 

 

<20  negatiivne

20-25 piiripealne

>25 positiivne

kU/L

66707

9.03

10

Borrelia burgdorferi vastane IgM (kinnitav uuring)

S,P-B burgdorferi   IgM conf

 

Kliiniline tõlgendus vt viide 40

Negatiivne

 

66714

29.60

39, 40

C-hepatiidi viiruse vastased antikehad

S,P-HCV Ab

 

 

Negatiivne

 

66708

13.21

7

Chlamydophila pneumoniae vastane IgA

S,P-C pneumoniae IgA QN

 

 

<20  negatiivne

20-25 piiripealne

>25  positiivne

kU/L

66706

6.63

10

Chlamydophila pneumoniae vastane IgG

S,P-C pneumoniae  IgG QN

 

 

<20  negatiivne

20- 25 piiripealne

>25  positiivne

kU/L

66706

6.63

10

Chlamydophila pneumoniae vastane IgM

S,P-C pneumoniae  IgM QN

 

 

<20  negatiivne

20-25 piiripealne

> 25  positiivne

kU/L

66706

6.63

10

Epstein-Barr viiruse vastased antikehad

Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM seerumis

Epstein-Barr viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG seerumis

Epstein-Barr viiruse tuuma antigeeni vastane IgG seerumis

Infektsioosse mononukleoosi puhused              mittespetsiifilised antikehad seerumis ☼

S-EBV Ab

EBV VCA IgM

 

EBV VCA/EA IgG

 

EBV EBNA IgG

 

Inf mononucl Ab

 

 

Negatiivne

 

66716

45.07

15, 14

Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi  vastased antikehad, p24 antigeen

S,P-HIV1,2 Ag+Ab

 

 

Negatiivne

 

66719

6.63

7

Leetriviiruse vastane IgG ☼

S,P-Measles virus IgG QN

 

 

<200 negatiivne

200 – 250 piiripealne

>250 positiivne

U/L

66707

9.03

10

Mittetreponemaalse reagiini vastased antikehad ☼

S,P-RPR

 

 

Negatiivne

 

66540

8.75

38

Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter ☼

S,P-RPR titr

 

 

Negatiivne

 

66540

8.75

38

Mycoplasma pneumoniae vastane IgA

 

S,P-M pneumoniae IgA QN

 

 

<20 negatiivne

20 – 25 piiripealne

>25  positiivne

kU/L

66706

6.63

10

Mycoplasma pneumoniae vastane IgG

 

S,P-M pneumoniae  IgG QN

 

 

<20 negatiivne

20 – 25 piiripealne

> 25  positiivne

kU/L

66706

6.63

10

Mycoplasma pneumoniae vastane IgM

 

S,P-M pneumoniae  IgM QN

 

 

<20 negatiivne

20 – 25 piiripealne

>25  positiivne

kU/L

66706

6.63

10

Treponema pallidum vastased antikehad

S,P-T pallidum Ab

 

 

Negatiivne

 

66706

 6.63

7, 37

Treponema pallidum vastane IgG (kinnitav uuring)

S,P-T pallidum IgG conf

 

Kliiniline tõlgendus vt viide 37

Negatiivne

 

66714

29.60

11, 37

Treponema pallidum vastane IgM (kinnitav uuring)

S,P-T pallidum IgG conf

 

Kliiniline tõlgendus vt viide 37

Negatiivne

 

66714

29.60

11, 37

SARS koroonaviirus 2 vastane IgG

S,P-SARS-CoV-2 IgG

 

 

Negatiivne

 

66708

13.21

7

SARS koroonaviirus 2 vastane IgM 

S,P-SARS-CoV-2-IgM

 

 

Negatiivne

 

66708

13.21

7

 

 

URIINI UURINGUD

Uuringu nimetus

Lühend

Vanus/

sugu

Kommentaar

Referentsvahemik

Ühik

Kood

Hind

EUR

Viide

Uriini ribaanalüüs

Bilirubiin

Erikaal

Erütrotsüüdid

Glükoos

pH

Ketokehad

Leukotsüüdid

Nitrit

Urobilinogeen

Valk

U-Strip

U-Bil

U-SG

U-RBC

U-Gluc

U-pH

U-Ket

U-WBC

U-Nit

U-Ubg

U-Prot

≥18 a

 

 

 

 

Normaalne

 

Negatiivne

1005 – 1025

Negatiivne

Negatiivne

4,5 – 8,0

Negatiivne

Negatiivne

Negatiivne

Normaalne

Negatiivne

 

 

 

Ery/µL

mmol/L

 

mmol/L

Leu/µL

 

µmol/L

g/L

66207

2.37

3

Uriini sademe mikroskoopia ☼

Erütrotsüüdid

Leukotsüüdid

Epiteeli rakud

Hüaliinsilindrid

U-Sed-m

U-ERY

U-WBC

 

 

 

 

0-3

0-4

Üksikud

0-2 

 

hpf

hpf

 

lpf

66208

4.49

3

Albumiin (esmane hommikune uriin)

U-Alb

 

 

<20

mg/L

66117

3.25

3

Amülaas

U-Amyl

M

N

 

<491

<447

U/L

66106

1.87

1

Kreatiniin (esmane hommikune uriin)

U-Crea

M

N

 

5,6 -14,7

4,2-9,7

mmol/L

66102

1.78

7

Albumiin/kreatiniin uriinis

U-Alb/U-Crea

≤30 p

1-12 k

1-5 a

6-10 a

11-15 a

≥16 a M

≥16 a N

 

<21

<3,8

<3,3

<2,7

<2,1

<2,3

<2,8

g/mol

66117, 66102

5.03

1

 

 

 

 

 

Valk uriinis

Valk ööpäevases uriinis

U-Prot

dU-Prot

 

 

0,01-0,14

0,05–0,08

g/L

g/24 h

 

66100

 

 

1.81

7

Valk/kreatiniin uriinis

 

 U-Prot/U-Crea

 

 

 

<20

 

g/mol

 

66100,

66102

3,59

7

Fosfaat ööpäevases uriinis

dU-P

 

 

12,9-42,0

mmol/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   24 h

66109

2.01

7

Kaalium uriinis

Kaalium ööpäevases uriinis

U-K

dU-K

≥18 a

≤9 a M

≤9 a N

10-14 a M

10-14 a N

≥15 a

 

20-80

17–54

8–37

22–57

18–58

25-125

mmol/L

mmol/24 h

66107

1.87

31

 7

 

 

 

 

Kaltsium ööpäevases uriinis

dU-Ca

 

 

2,5-7,5

mmol/24 h

66107

1.87

7

Kloriid ööpäevases uriinis

dU-Cl

< 1 a

1-5 a

6-10 a M

6-10 a N

11-14 a M

11-14 a N

15-60

>60 a

 

2-10

15-40

36-110

18-74

64-176

36-173

110-250

95-195

mmol/24 h

66108

4.87

7

Magneesium ööpäevases uriinis

dU-Mg

 

 

3,00-5,00

mmol/24 h

66109

2.01

7

Naatrium uriinis

Naatrium ööpäevases uriinis

U-Na

dU-Na

≥18 a

≤9 a M

≤9 a N

10-14 a M

10-14 a N

≥15 a M

≥15 a N

 

54-190

41–115

20–69

63-177

48-168

40-220

40-220

mmol/L

mmol/24 h

66107

1.87

31

7

 

 

 

 

 

ROOJA UURINGUD

Uuringu nimetus

Lühend

Vanus/

sugu

Kommentaar

Referentsvahemik

Ühik

Kood

Hind

EUR

Viide

Kalprotektiin roojas

St-Calpro

 

 

<50

µg/g

66709

30.79

10

Peitveri roojas (Hb) ☼

St-Hb

 

 

negatiivne

 

66209

10.13

4

 

LIIKVORI UURINGUD

Uuringu nimetus

Lühend

Vanus/

sugu

Kommentaar

Referentsvahemik

Ühik

Kood

Hind

EUR

Viide

Liikvori tsütoos☼    

Leukotsüüdid                                           

Erütrotsüüdid                                                       Värvus                                              Läbipaistvus

CSF-Cells

CSF-WBC

CSF-RBC

CSF-Color

CSF-Appearance

≤30 p

≤17 a

≥18 a

Leukotsüüdid

0-30

0-15

0-5  

10E6/L

66211

3.22

3

Liikvori tsütogramm ☼

CSF-Diff

≥18 a

 

Neutrof. 0-6

Lümfot. 40-80

Monots. 15-45

%

66212

15.60

3

Liikvori tsütogramm analüsaatoril ☼

CSF-Diff a

CSF-MN%

CSF-PMN%

CSF-MN#

CSF-PMN#

 

 

 

 

66211

3.22

 

Glükoos ☼

CSF-Gluc

≤17 a

≥18 a

60-70% vere glükoosisisaldusest

3,3-4,4

2,2-3,9

mmol/L

66101

1.81

3

Valk

CSF-Prot

≤7 p

≤30 p

1 k-59 a

≥60 a

 

0,4-1,2

0,2-0,8

0,15-0,45

0,15-0,60

g/L

66100

1.81

3, 7

Albumiin

CSF-Alb

 

 

100-350

mg/L

66117

3.25

3

Laktaat ☼

CSF-Lac

1 p

< 9 p

<18 a

≥18 a

 

1,1-6,7

1,1-4,4

1,1-2,8

1,1-2,4

mmol/L

66108

4.87

3

 

 

KÕHUÕÕNEVEDELIKU UURINGUD

Uuringu nimetus

Lühend

Vanus/sugu

Kommentaar

Referents-vahemik

Ühik

Kood

Hind

EUR

Viide

Kõhuõõnevedeliku tsütoos ☼

Erütrotsüüdid

Leukotsüüdid

Värvus

Läbipaistvus

PrtF-Cells

PrtF-RBC

PrtF-WBC

PrtF-Color

PrtF-Appearance

 

 

 

 

66211

3.22

31

Kõhuõõnevedeliku tsütogramm analüsaatoril ☼

PrtF-Diff a

PrtF-MN%

PrtF-PMN%

PrtF-MN#

PrtF-PMN#

 

 

 

 

66211

3.22

 

Glükoos ☼

PrtF-Gluc

 

 

4,1-5,9

mmol/L

66101

1.81

7

Amülaas  ☼

PrtF-Amyl

 

 

≤125

U/L

66106

1.87

Laktaadi dehüdrogenaas  ☼

PrtF-P-LDH

 

Suhe punktaat/plasma

<0,6

 

66106 x 2

3.74

16

pH ☼

PrtF-pH

 

 

 

 

66113

5.89

 

Triglütseriidid ☼

PrtF-Trigl

 

 

<1,25

mmol/L

66104

1.82

16

Valk ☼

PrtF-P-Prot

 

Suhe punktaat/plasma

<0,5

 

66100 x 2

3.62

 

PLEURAVEDELIKU UURINGUD

Uuringu nimetus

Lühend

Vanus/ sugu

Kommentaar

Referents-vahemik

Ühik

Kood

Hind

EUR

Viide

Pleuravedeliku tsütoos ☼

Erütrotsüüdid

Leukotsüüdid

Värvus

Läbipaistvus

PlrF-Cells

PlrF-RBC

PlrF-WBC

PlrF-Color

PlrF-Appearance

 

 

 

 

Leukotsüüdid

 

 

< 1000  

 

 

10E6/L

66211

3.22

31

Pleuravedeliku tsütogramm analüsaatoril ☼

PlrF-Diff a

PlrF-MN%

PlrF-PMN%

PlrF-MN#

PlrF-PMN#

 

 

 

 

66211

3.22

 

Glükoos ☼

PlrF-Gluc

 

 

4,1-5,9

mmol/L

66101

1.81

7

Amülaas ☼

PlrF-Amyl

 

 

≤125

U/L

66106

1.87

Laktaadi dehüdrogenaas  ☼

PlrF-P-LDH

 

Suhe punktaat/plasma

<0,6

 

66106 x 2

3.74

16

pH ☼

PlrF-pH

 

 

 

 

66113

5.89

 

Triglütseriidid  ☼

PlrF-Trigl

 

 

<1,25

mmol/L

66104

1.82

16

Valk ☼

PlrF-P-Prot

 

Suhe punktaat/plasma

<0,5

 

66100* x 2

3.62

 

LIIGESEVEDELIKU UURINGUD

Uuringu nimetus

Lühend

Vanus/ sugu

Kommentaar

Referents-vahemik

Ühik

Kood

Hind

EUR

Viide

Liigesevedeliku tsütoos ☼

Erütrotsüüdid

Leukotsüüdid

Värvus

Läbipaistvus

SynF-Cells

SynF-RBC

SynF-WBC

SynF-Color

SynF-Appearance

 

 

 

 

 

Leukotsüüdid

 

 

<200

 

 

10E6/L

66211

3.22

31

Liigesevedeliku tsütogramm ☼

SynF-Diff

 

Monotsüüdid, makrofaagid

Lümfotsüüdid

Neutrofiilid

~ 60%

~ 30%

~ 10%

 

66212

15.60

31

Kristallid ☼

SynF-Cryst

 

Normaalselt ei esine

 

 

66212

15.60

31

 

Kommentaarid:

☼ - uuring ei kuulu labori akrediteerimisulatusse

 


Kasutatavad lühendid:

B – veri (blood)

cB – kapillaarveri (capillary blood)

fB – paastuveri (fasting blood)

CSF – liikvor (cerebrospinal fluid)

PlrF - pleuravedelik (pleural fluid)

PrtF – kõhuõõnevedelik (peritoneal fluid)

SynF – liigesevedelik (synovial fluid)

P – plasma (plasma)

fP – paastuplasma (fasting plasma)

S – seerum (serum)

fS – paastuseerum (fasting serum)

U – uriin (urine)

dU - ööpäevane uriin (diurnal urine)

 

M – mehed  

N – naised  

p - päev

k - kuu

a - aasta

 

 

Kontaktandmed:

SA Pärnu Haigla labor              Ristiku 1, 80010 Pärnu          Tel 44 73 571              E-post labor@ph.ee

 

 

 

MIKROBIOLOOGILISED UURINGUD

Uuringu nimetus

Materjal

Kood

Hind

EUR

Anaalkaape uuring ☼

Anaalkaabe

66500

6.09

Uuring helmintide munadele  ☼

Roe

66502

13.32

Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud, värvitud preparaadis  ☼

 

66501

9.32

Aeroobide uuring automatiseeritud süsteemis

Veri,

punktaadid

66514

(negatiivne tulemus)

16.58

66501, 66514,66510 (positiivne tulemus)

38.60

Anaeroobide uuring automatiseeritud süsteemis

Veri,

punktaadid

66514

(negatiivne tulemus)

16.58

66501, 66514, 66512 (positiivne tulemus)

47.05

Aeroobne külv

 

66510

12.70

Anaeroobne külv

 

66512

21.15

Külv pärmseentele (samast materjalist)

 

66511

8.31

Külv pärmseentele

 

66510

12.70

Shigella külv

Roe

66511

8.31

Salmonella külv

Roe

66510

12.70

Yersinia külv

Roe

66511

8.31

E. coli O:157 külv

Roe

66511

8.31

Campylobacter külv

Roe

66512

21.15

Mikroorganismi samastamine

 

66521

13.48

Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise süsteemi abil

 

66522

14.40

Ravimitundlikkuse määramine kuni 6 preparaadi suhtes

 

66530

8.57

Ühe antibakteriaalse preparaadi minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine (E-test) ☼

 

66531

10.55

Clostridium difficile külv

Roe

66512

21.15

Clostridium difficile Ag, toksiin A, toksiin B roojas (ribaanalüüs)

Roe

66542 x 3

65.07

Rotaviiruse antigeen

Roe

66542

21.69

Adenoviiruse antigeen 

Roe

66542

21.69

Streptococcus pneumoniae antigeen ☼

Uriin

66542

21.69

Legionella antigeen  ☼

Uriin

66542

21.69

Giardia lamblia antigeen  ☼

Roe

66542

21.69

Noroviiruse antigeen  ☼

Roe

66542

21.69

Enteroviiruse antigeen  ☼

Roe

66542

21.69

Helicobacterium pylori antigeen

Roe

66542

21.69

Mükobakterite samastamine ja rifampitsiin-tundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel GeneXpert MTB/RIFpaneel☼ 

Röga

66532

94.17

Vankomütsiinresistentsete enterokokkide (VRE) kandluse tuvastamine GeneXpert vanA/vanB paneel☼

Anaalkaabe

66610

67.04

 

SA Pärnu Haigla labor (mikrobioloogia), Ristiku 1, 80010 Pärnu

Tel 44 735 78 E-post labor@ph.ee

 

MOLEKULAARDIAGNOSTILISED UURINGUD

Uuringu nimetus

Lühend

Materjal

Meetod

Märkus

Kood

Hind

EUR

Chlamydia trachomatis DNA

C trachomatis DNA

Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe, uriin (esmasjoa).

Konjuktiivikaabe ☼

RT-PCR

 

66608

17.30

Neisseria gonorrhoeae DNA  

N gonorrhoeae DNA

Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe, uriin (esmasjoa).

Konjuktiivikaabe ☼

RT-PCR

 

66608

17.30

Mycoplasma hominis DNA 

M hominis DNA

Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe, uriin (esmasjoa)

RT-PCR

 

66608

17.30

Mycoplasma genitalium DNA

M genitalium DNA

Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe, uriin (esmasjoa)

RT-PCR

 

66608

17.30

Ureaplasma urealyticum DNA

Ureaplasma parvum DNA☼ 

Ureaplasma DNA panel

Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe, uriin (esmasjoa)

RT-PCR

 

66608

17.30

Trichomonas vaginalis DNA

T vaginalis DNA

Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe, uriin (esmasjoa)

RT-PCR

 

66608

17.30

Gardnerella vaginalis DNA  

G vaginalis DNA

Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe.

Uriin (esmasjoa) ☼

RT-PCR

 

66608

17.30

Borrelia burgdorferi DNA☼

B burgdorferi DNA

Liikvor, biopsia, puuk, EDTA veri, liigesevedelik

RT-PCR

 

66608

17.30

Lihtherpeseviiruse 1. tüübi DNA☼

Lihtherpeseviiruse 2. tüübi DNA☼

HSV1, 2 DNA panel

Emakakaelakanalikaabe, tupekaabe ureetrakaabe, kurgukaabe, haavandikaabe, villisisu, konjuktiivikaabe, EDTA veri, liikvor

RT-PCR

 

66608x2

34.60

Hingamisteede bakterite (M catarrhalis ,

M pneumoniae, C pneumoniae, Legionella spp., S pneumoniae , H influenzae ,

S aureus) DNA  (paneel) ☼ 

RespBac DNA panel

Kurgukaabe, röga, ninakaabe,  bronhoalveolaarloputuse vedelik

RT-PCR

 

66608 x 6

103.80

Hingamisteede viiruste (Influenza A ja B virus, RSV A/B, Adenovirus, Metapneumovirus, Coronavirus, Parainfluenzavirus, Rhinovirus, Enterovirus, (Bocavirus ☼)) RNA/DNA (paneel)

RespVir RNA/DNA panel

Nina (ninaneelu-)kaabe, ninaneeluaspiraat, bronhoalveolaarloputuse vedelik. Trahheaaspiraat☼

Röga☼

RT-PCR

 

66608 x 10

173.00

Grampositiivsete, gramnegatiivsete bakterite ja seente DNA veres (paneel) ☼

Fungal DNA panel, Gneg DNA panel, Gpos DNA panel

EDTA veri

PCR/

RT-PCR

 

66610 x 3

66607 x 3

302.28

Bakterite (S pneumoniae, H influenzae B, N meningitidis, L monocytogenes,

S agalactiae, E coli)  DNA liikvoris (paneel) ☼ 

MeningitisBac DNA panel

Liikvor

RT-PCR

 

66608 x 6

103.80

Viiruste (HSV1, HSV2, VZV, EBV, CMV, HHV6, HHV7, Parvovirus B19, Parechovirus , Adenovirus, Enterovirus) DNA/RNA liikvoris (paneel) ☼

MeningitisVir RNA/DNA panel

Liikvor

RT-PCR

 

66608 x 11

190.30

Herpesviiruste (HSV1, HSV2, VZV, EBV, CMV, HHV6, HHV7) DNA täpsustamata materjalis (paneel) ☼

Herpesvirus DNA panel

Liikvor, EDTA veri,

haavandikaabe, villisisu

RT-PCR

 

66608 x 7

121.10

Soolepatogeenide RNA/DNA paneel roojas

EntericPathogen RNA/DNA panel

Roe

RT-PCR

 

66608 x 14

242.2

Inimese adenoviiruse DNA ☼

Adenovirus DNA

Konjuktiivikaabe

RT-PCR

 

66608

17.30

A-ja B-gripi viiruse RNA kiirtest ☼ 

Influenza A, B RNA panel

Ninakaabe

RT-PCR

 

66610

67.04

Dermatofüütide  DNA

Dermatophytes DNA panel

Küünekaabe.

 Nahakaabe☼

RT-PCR

 

66608 x 2

34.60

Tuulerõugeviiruse DNA ☼

VZV DNA

Haavandikaabe, villisisu

RT-PCR

 

66608

17.30

Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga genotüüpide (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)  DNA

HPV high risk DNA

Emakakaelakanalikaabe. Biopsiamaterjal ☼

RT-PCR

 

66612

32.96

Hüpolaktaasia - LCT geenimarkerite c.-13910C>T  c.-22018G>A  variandid ☼

LCT c.-13910C>T c.-22018G>A

EDTA veri

RT-PCR

 

66610

67.04

Streptococcus agalactiae DNA ☼ 

S agalactiae DNA

Tupekaabe

RT-PCR

 

66610

67.04

ABCB1 geeni polümorfisimid ☼

ABCB1 rs2032583 T>C, rs2235015 G>T panel

EDTA veri

RT-PCR

 

66610 x 2

66607

167.80

B-hepatiidi viiruse DNA hulk plasmas

HBV DNA QN

EDTA plasma

RT-PCR

 

66611

120.84

C-hepatiidi viiruse RNA hulk plasmas

HCV RNA QN

EDTA plasma

RT-PCR

 

66611

120.84

Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk plasmas

HIV1 RNA QN

EDTA plasma

RT-PCR

 

66611

120.84

HLA B-27 ☼

HLA B-27 DNA

EDTA veri

RT-PCR

 

66608

17.30

SARS koroonaviirus 2 RNA ☼

SARS-CoV-2 RNA

Ninaneelukaabe, kurgukaabe, ninaneelu aspiraat, röga, bronhoalveolaarloputuse vedelik

RT-PCR

 

66634

51.81

SARS koroonaviirus 2 RNA kiirtest ☼

SARS-CoV-2 RNA

Ninaneelukaabe

RT-PCR

 

66645

74.55

 

 

Kontaktandmed:

SA Pärnu Haigla labor (molekulaardiagnostika)

Ristiku 1, 80021 Pärnu

Tel  44 73 579

E-post labor@ph.ee

 

IMMUNOHEMATOLOOGILISED UURINGUD

Uuringu nimetus

Lühend

Referentsvahemik

Kood

Hind

EUR

AB0-veregrupp ja RhD antigeen (kinnitav uuring) 

B-AB0-RhD conf 

 

66400

16.06

AB0-veregrupp ja RhD antigeen (kontrolluuring)

B-AB0-RhD ctrl

 

66401

11.68

AB0-veregrupp (kontrolluuring) ☼

B-AB0 ctrl

 

66402

1.81

AB0-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul  

B-AB0-RhD-DAT-n 

 

66410

15.14

Otsene antiglobuliintest 

B-DAT 

negatiivne

66411

11.45

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga 

B-RBC Ab screen I, II, III 

negatiivne

66404

 

13.00

 

Doonorivere sobivusproov

B-XmB 

negatiivne

66409

11.78

K antigeen* 

B-RBC K Ag 

 

66407

13.95

Rh fenotüüp 

B-Rh fen 

 

66408

17.07

Kontaktandmed:                                                       * analüüs teostatakse veretalituse IH laboris

SA Pärnu Haigla verekabinet                                       Metsa 1, 80010 Pärnu

Ristiku 1, 80021 Pärnu                                              4473216

Tel 44 73 589 E-post sirje.lootus@ph.ee

 

 

VIITED

 

 1. W. Heil, V. Ehrhardt. Reference Ranges for Adults and Children. Pre-Analytical Considerations. Roche 2008.
 2. Eesti südame- ja veresoonkonna haiguste preventsiooni juhised 2006.
 3. Fischbach, F. A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests. 7 edition. Lippincott Williams & Wilkins 2004.
 4. Joobeseisundi tuvastamise ja joobeastme määramise ning joobeastme määramise otsuse vaidlustamise kord.
 5. Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, David E. Bruns. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics 4 edition, 2006.
 6. Reagent package insert. Immulite, Siemens.
 7. Reagent package insert. Alinity, Abbott.
 8. M. Punab, U. Takker, K. Palts, Ü. Zirel, P. Baum, T. Tamm. Meeste kusemishäirete käsitlus- ja ravijuhend perearstidele. Aprill 2011, Eesti Arsti lisa.
 9. Müokardiinfarkti kolmas universaalne definitsioon. Ravijuhend. Eesti Arst 2013: 92(4):231-235.
 10. Electronic Instruction For Use, Alegria, Orgentec Diagnostika GmbH.
 11. Reagent package insert. Microgen recomLine Treponema IgG, IgM
 12. Reagent package insert. ANI Labsystems.
 13. Reagent package insert. Orion Diagnostica.
 14. Reagent package insert. Citest Diagnostics Inc.
 15. Reagent package insert. bioMerieux.
 16. Nancy A. Brunzel. Fundamentals of Urine and Body Fluid Analysis. 1994.
 17. https://emedicine.medscape.com/article/2157901-overview    
 18. Eesti Arst 2009;88(5):319-323.
 19. Eesti Arst 2011;90(11):535.
 20. Reference manual for ABL800 series.
 21. Lewis, S.M., Bain, B.J., Bates, I. 2001 Dacie and Lewis Practical Haemotology. 9 edition. Lk 12-13.
 22. Customer Information, Paediatric reference intervals on the Sysmex XE-2100 haematological analyser, February 02. 2010.
 23. Reagent package insert Sysmex CA-series System, Siemens.
 24. Susan King Strasinger, Marjüorie Schaub Di Lorenzo.Urinalysis and body fluids, 4 edition 2001.
 25. Meisner, M. Procalcitonin (PCT). Thieme 2000.
 26. Radiometer, Acute care testing handbook, 2014
 27. Reagent package insert. Siemens, Dade® PFA Collagen/EPI Test Cartridge, Dade® PFA Collagen/ADP Test Cartridge.
 28. Reagent package insert. Siemens, Innovance® PFA P2Y.
 29. Population-based pediatric reference intervals for general clinical chemistry analytes on the Abbott Architect ci8200 instrument. Clin Chem Lab Med 2012 by Walter de Gruyter.
 30. https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/182970/1/PottelPediatrNephrol2015.pdf
 31. http://www.kliinikum.ee/yhendlabor/analueueside-taehestikuline-register (TÜK Ühendlabor tähestikuline analüüside register)
 32. Age dependency of coagulation parameters during childhood and puberty, Journal of Thrombosis and Haemostasis, 10: 2254–2263
 33. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. Sixth edition. 2018, lk 1764
 34. Eesti Arst 2020;99 (5)277-283

35.  Clinical Reference Range, Automated Hematology Analyzer XN-series, Scientific Affairs, 2015

36.  Siemens, Rapid Analysis – Blood Gases and More, Dr. Patrizia Mikulcik

37.  ELMÜ süüfilise laboratoorse diagnostika algoritm 2014

38.  Reagent package insert Omega Diagnostics, Immutrep RPR

39.  Reagent package insert TestLine, Blot-Line Borrelia/HGA IgM/IgG

40.  Eesti Arst 2012; 91(2):141–147

Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398