Erakorralise meditsiiniabi osakond (EMO)

EMO-s antakse erakorralist meditsiinilist arstiabi sise-, trauma-, kirurgilise, günekoloogilise profiiliga täiskasvanule ja lastele ööpäev läbi. Lisaks püsielanikkonnale antakse abi ka teiste maakondade inimestele, puhkajatele, sanatooriumide ja puhkekodude külastajatele, sealhulgas ka välismaalastele.

 

EMO patsiendiinfomaterjalid


Erakorralise meditsiiniabi osakond on jagatud kaheks: traumahaigete pool  ja sise ning kirurgiliste haigete pool. EMO poole peal on 8 voodikohta + 1 voodikoht isolaatoris. Lisaks on paigutatud 4 lisa raamvoodit trauma ja sisehaigetele. Abi annavad ööpäevaringselt 2 arsti, 3 õde, 2 hooldajat. Vajadusel kutsutakse konsulteerivaid arste nii maja kui koduvalvest.  
Erakorralisse vastuvõttu pöörduvad patsiendid: kiirabiga, perearsti, eriarsti saatekirjaga (CITO!), iseseisvalt või suunatakse teisest haiglast või teisest osakonnast. 


EMO koosseisus on ka plaaniliste haigete vastuvõtt, mis toimub registreeritud järjekorra alusel. Patsiente hospitaliseeritakse saatekirja alusel, eelnevalt kontrollitakse vastuvõtu assistendi poolt patsiendi nimekirjas olemist, täidetakse haiguslugu, tehakse vajadusel sanitaarkorrastus ning viiakse hooldaja poolt osakonda. Sünnitajad hospitaliseeritakse läbi erakorralise vastuvõtu. Plaaniliste patsientide, kes peavad hospitaliseeritud saama pühapäeva õhtul, haiguslood vormistatakse läbi erakorralise vastuvõtu.

Loomulikult on igale abivajajale tema haigus kõige olulisem, kuid kuna haigeid on päevasel ajal palju ja raskele haigele võib viivitus olla eluohtlik, antakse seetõttu abi esmajärjekorras rasketele, enamjaolt kiirabiga saabunud haigetele. Seetõttu on kasutusel haigete sorteerimine raskusastme järgi kategooriatesse ehk triaaž, mille  eesmärk on tagada kõige kiirem abi eluohtlikus seisundis haigele. Triaažimisel kasutatakse järgnevaid värve.

 

Punane - patsiendi seisund on eluohtlik, vajalik kohe haige läbi vaadata, haigus diagnoosida ja  ravida

Oranž - patsiendi seisund on potensiaalselt eluohtlik, vajab kiiret abi

Kollane - haige seisund vajab kiiret abi, kuid eluohtlikku seisundit momendil ei ole

Roheline - patsiendi elu ohus ei ole. Vaevus või tervisemure on tekkinud päevade nädalate või isegi kuude eest. Siia kategooriasse kuuluvad ka patsiendid ühe piirkonna traumaga, kui  üldseisund on rahuldav.

 

Loodame, et leiate oma tervisemurele kiire lahenduse. Täpsem info ja ülevaade EMO tööst on võimalik saada, kui tutvute EMO tööd tutvustava filmiga.

 

Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398