VTK

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskusesse võivad pöörduda kõik, kellel on mure lapse või nooruki vaimse tervise pärast. Selleks võib olla nii lapsevanem, õpetaja, sotsiaal- või lastekaitsetöötaja jt ning loomulikult ka laps või nooruk ise. Probleeme võib olla erinevad - käitumisprobleemid, ärevus, pereprobleemid, sõltuvused, meeleoluhäired, raskused suhtlemisel jm. Igale murele püütakse leida sobiv lahendus, sest teenuseid abistamiseks on erinevaid: psühholoogiline nõustamine, loovteraapia, grupiteraapia ja pereteraapia. Kui probleem vajab meditsiinilist sekkumist, siis saab abi psühhiaatrilt või kliiniliselt psühholoogilt.

Lisaks teenustele korraldab keskus ka erinevaid koolitusi lapsevanematele ja lastega kokkupuutuvatele spetsialistidele ning viib läbi grupiteraapiaid, töötubasid ning tugigruppe.

Kuidas pöörduda?

Esmaseks konsultatsiooniks tuleb võtta telefoni või e-posti teel ühendust juhtumikorraldajaga:

Pärnu linna elanikel: Eda Leesalu, tel 53080435, eda.leesalu@ph.ee

Pärnu maakonna elanikel: Kristjan Õunpuu, tel 58862044, kristjan.ounpuu@ph.ee

Seejärel hinnatakse probleemi olemust, planeeritakse vajalikud sekkumised ning vajadusel tehakse koostööd teiste asutustega probleemi parimaks lahendamiseks.

!  Pärnumaa elanikele on keskuse teenused tasuta !

Keskusesse pöördumiseks ei ole vajalik saatekiri, puude olemasolu, rehabilitatsiooniplaan ega teise asutuse suunamine !

Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398