VTK

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskusesse võivad pöörduda kõik, kellel on mure lapse või nooruki vaimse tervise pärast. Selleks võib olla nii lapsevanem, õpetaja, sotsiaal- või lastekaitsetöötaja jt ning loomulikult ka laps või nooruk ise. Probleeme võib olla erinevad - käitumisprobleemid, ärevus, pereprobleemid, sõltuvused, meeleoluhäired, raskused suhtlemisel jm. Igale murele püütakse leida sobiv lahendus, sest teenuseid abistamiseks on erinevaid: psühholoogiline nõustamine, loovteraapia, grupiteraapia ja pereteraapia. Kui probleem vajab meditsiinilist sekkumist, siis saab abi psühhiaatrilt või kliiniliselt psühholoogilt.

Lisaks teenustele korraldab keskus ka erinevaid koolitusi lapsevanematele ja lastega kokkupuutuvatele spetsialistidele ning viib läbi grupiteraapiaid, töötubasid ning tugigruppe.

Kuidas pöörduda?

Esmaseks konsultatsiooniks tuleb võtta telefoni või e-posti teel ühendust juhtumikorraldajaga:

Pärnu linna elanikel: Anna-Liisa Delgado , tel 53080435, anna-liisa.delgado@ph.ee

Pärnu maakonna elanikel: Kädi Tammeveski, tel 58862044, kadi.tammeveski@ph.ee

Seejärel hinnatakse probleemi olemust, planeeritakse vajalikud sekkumised ning vajadusel tehakse koostööd teiste asutustega probleemi parimaks lahendamiseks.

!  Pärnumaa elanikele on keskuse teenused tasuta !

Keskusesse pöördumiseks ei ole vajalik saatekiri, puude olemasolu, rehabilitatsiooniplaan ega teise asutuse suunamine !

Anna-Liisa Delgado- juhtumikorraldaja Tegeleb laste/lastevanemate/sidusvaldkonna spetsialistide esmase nõustamise, juhtumipõhise võrgustikutöö ja psühholoogide töö administreerimisega, koordineerib kommunikatsiooni.

Kädi Tammeveski - maakondlik juhtumikorraldaja-nõustaja. Tegeleb laste/lastevanemate/sidusvaldkonna spetsialistide vaimse tervise alase nõustamise ning juhtumipõhise võrgustikutöö koordineerimisega Pärnumaa omavalitsustes kohapeal.

Dr Rein Luuk - keskuse lastepsühhiaatria ekspert, superviisor.

PSÜHHOLOOGID

Ly Jagor - psühholoogiline nõustamine (töö saviväljal ja visuaalkunstiteraapia)

Irina Sladkova - psühholoogiline nõustamine (liivateraapia ja mänguteraapia)

Jana Ots - psühholoogiline nõustamine (noorukite psühhoanalüütiline teraapia)

Ülle Pikma - pereteraapia

Mari-Liis Veski - mänguteraapia

Kristjan Puusild - psühholoogiline nõustamine

Julia Pavlova - psühholoogiline nõustamine


Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398