Kvaliteediteenistus

Kvaliteediteenistus juhib haigla üldist kvaliteedialast tegevust ning parendusprotsesse. Kvaliteediteenistuse pädevuses on kõik seadustest ja Haigla põhikirjast tulenevad kvaliteedi- ja parendusvaldkonna küsimused.

Teenistuse pädevuses on teenistuse töö korraldamine, haigla protsessijuhtimises osalemine, haigla juhtimiskäsiraamatu haldamine,  terviseinfo kogumine ja analüüs, klienditeeninduse parendamine, siseauditite korraldamine, ravim- ja meditsiinitarvikuteformulari koostamine, infektsioonikontrolli  ning transfusioonikontrolli korraldamine.


Meie tööst on haigla klientidele  kõige enam nähtav klienditeeninduse valdkond, mille eesmärgiks on tagada kõigile Pärnu Haigla klientidele kvaliteetne tervishoiuteenus ja positiivne kogemus koostöösuhtest. Kuna Pärnu Haigla sooviks on  ravitöö korraldust pidevalt parendada, siis on patsientide ja nende lähedaste tagasiside  meie jaoks väga oluline.

 

Igasugune tagasiside - küsimused, ettepanekud, arvamused, märkused, tähelepanekud, kiitused, kaebused jne aitavad meid ühiselt kvaliteetsema tervishoiuteenuse ja positiivsema kogemuse saavutamisel.

Selleks on loodud  tagasisidesüsteem (tagasiside registreerimine, menetlemine, vastamine), mida koordineerib kvaliteediteenistus.

 

Head koostööd soovides,

 

Kvaliteediteenistus

Teenistuse kontaktid

Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398