Õendusteenistus

Õendusteenistus (ÕE) on meditsiiniline struktuuriüksus, kes juhib Pärnu Haigla õendustööd, pakkudes õendusteenuseid kõigis meditsiinilistes üksustes.

Antud teenistuse üks põhifunktsioone on õendustegevuste efektiivne juhtimine, õenduse kvaliteedi ühtlustamine ja arendamine Pärnu Haiglas. Õendusteenistuse eesmärk on rakendada hoolivat suhtumist patsientidesse ja kolleegidesse.

Õdede tööd juhib Õdede Nõukogu (pildidl).

Lisaks osutame veel koduõendusteenust ja statsionaarset iseseisvat õendusabi teenustt Ravi tänaval. Teenusele saab patsiendi suunata pere-või eriarst saatekirja alusel. Saatekirjal peab olema selgelt määratletud patsiendi diagnoosid, ravi ja toimetulek.

 

Õ/E  missioon / visioon

  • kvaliteetse õendusabi osutamine Pärnu Haiglas,
  • tervishoiu kõrgkoolide tudengite juhendamine,
  • majanduslik efektiivsus ja arusaadav juhtimine
  • integreeritud õendusabikeskus Pärnu linnas, avatud sotsiaalne partner kõigile siduserialadele.
  • hooldusravi mitmetasandiline arendamine
  • õendus-hoolduse täiendõppe keskus Lääne-Eestis
  • Samuti on õenduse alustala käsitleda inimest kui bio-psühho-sotsiaalset tervikut! 

Teenistuse kontaktid

Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398