Polikliiniline osakond

Polikliinilises sisehaiguste osakonnas ja töötervishoiukeskuses toimuvad eriarstide ja õdede ambulatoorsed vastuvõtud, teostatakse funktsionaalseid uuringuid,  erinevad tervistedendavad projektid. Päevaravis sooritatakse erinevaid protseduure verehaigetele, toimub onkospetsiifiline keemiravi, teostatakse punktsioone, infusioon- perfusioonravi ja bioloogiline ravi jne

 

Funktsionaaldiagnostika kabineti kaasaegne aparatuur võimaldab teha järgmisi uuringuid:

 • Elektrokardiograafia
 • Elektrokardiograafia koormustest
 • Holter´i monitooring
 • Vererõhu monitooring
 • Spirograafia
 • Ehhokardiograafia
 • Elektromüograafia
 • Elektroentsefalograafia
 • Bronhodilataatortest
 • Kopsude difusioonvõime hindamine
 • Aerosool-provokatsioonitest
 • Koguöö digiltaliseeritud pulsoksümeetriline uuring
 • Polüsomnograafiline uuring
 • Hapnikutarbimise kompleksuuring
 • Väljahingatava õhu fraktsioneeritud lämmastikoksiidi sisalduse (FeNO) määramine

Töötervishoiukeskuses osutatakse alljärgnevaid teenuseid:

 • Ettevõtete ja Pärnu Haigla töötajate tervisekontroll ja terviseseisundi jälgimine vastavalt „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele“;
 • Meremeeste, turva- ja päästetöötajate meditsiinilise komisjoni tegevuse korraldamine;
 • Töökeskkonna riskianalüüside koostamine, hindamine ja töökohtade kaardistamine;
 • Tööandjate ja töötajate töötervishoiualane nõustamine;
 • Osalemine töökeskkonna spetsialistide ning volinike töötervishoiu- ja tööohutuse-alasel välja- ja täiendõppekoolitustel lektorina;
 • Kutsehaiguste ja tööga seotud haiguste ennetamine, diagnostika, ekspertiisi korraldamine ja ravile suunamine;
 • Mootorsõidukijuhi tervisetõendi taotlemine

 

Osakonna kontaktid

Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398