Tugiteenistused

Pärnu Haigla koosseisu kuuluvad ka 5 tugiteenistust, millest igaüks täidab tähtsat toetavat rolli kliinikute ja teenistuste tööprotsessis.

 

Finantsteenistus vastutab Pärnu Haigla finantsressursside juhtimise eest. Teenistuse põhiülesanneteks on haigla majandustegevust reguleerivate normide väljatöötamine, seadustele vastava raamatupidamisarvestuse teostamine, juhtimisotsusteks ja haigla efektiivseks tegutsemiseks vajaliku informatsiooni kogumine ja töötlemine ning majandustegevuse analüüsimine.

Finantsteenistuse kontaktid

 

Haldusteenistuse pädevuses on kõikide seadustest ja haigla põhikirjast tulenevate haldus- ja majandusvaldkonna küsimuste lahendamine Pärnu Haiglas. Haldusteenistus koosneb üld-, tehnika-, majandus-, toitlustus- ja transpordiosakonnast.

Haldusteenistuse kontaktid

 

Informaatikateenistus (IT) on Pärnu Haigla struktuuriüksus, mis loob, juhib, kontrollib ja arendab haigla eesmärkidele vastavat haigla info- ja kommunikatsioonitehnoloogilist keskkonda.

Informaatikateenistuse kontaktid

 

Kantselei on juhatuse esimehe alluvuses tegustev tugiteenistus, mille peamisteks funktsioonideks on asjaajamine, arhiivindus, avalikud suhted, juriidiline nõustamine, ostude juhtimine ja personalitöö.

Kantselei kontaktid

 

Meditsiinitehnoloogiateenistus

Teenistuse eesmärk on pakkuda haiglale igakülgset tuge meditsiinitehnoloogia korralduse ja arendustegevuse vallas: alates uue seadme valikuprotsessis ja hankimisel abistamisest kuni seadme ekspluatatsiooniea lõpul seadme mahakandmiseni välja.

Meditsiinitehnoloogiateenistuse kontaktid

 

Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398