10 aastat järjepidevat õendusõpet Pärnu Haiglas

Foto: Mailiis OllinoKolmapäeval, 1. veebruaril kell 12 toimub Pärnu Haigla konverentsisaalis (Ristiku 1, Pärnu) Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli pidulik avaaktus 30-le uuele, kõrgkooli õe põhiõppe õppekaval õpinguid alustavale üliõpilasele. Avaaktusel tähistab kõrgkool SA Pärnu Haigla ja Eesti Õdede Liiduga 10-aastase järjepideva õppekoostöö täitumist.

Varasemalt on kõrgkool Pärnu Haiglas viinud läbi tasemeõpet eelnevat kutseharidust omavatele õdedele, esimene vastuvõtt õe põhiõppe õppekavale toimus 2014. aasta suvel. Tänavu talvel alustab haiglas õpingutega juba teine õe põhiõppe õpperühm, kuhu võeti vastu 30 uut üliõpilast.

Pärnu Haigla annab õe õppeks vajaliku sisustusega auditooriumi ja praktikumide ruumid, õppetöö läbiviimise ja korraldamise eest vastutab kõrgkool. Kogu õpe toimub samadel alustel ja mahus ning viiakse ellu kõrgkooli õppejõudude poolt nii nagu kõrgkooli põhistruktuuriüksustes - Tallinnas ja Kohtla-Järvel.

"Kõrgkoolil on regionaalse õppe korraldamise kogemus alates 2002. aastast, mil alustasime tolleaegses Kohtla-Järve Meditsiinikoolis õdede tasemeõpet. Peame regionaalset tegutsemist oluliseks – õppe viimine õppijale lähedale ja tööandja juurde teenib tervishoiuteenuse kvaliteeti ja õpimotivatsiooni. Pärnu Haigla suhtumine ja toetus on hindamatu väärtus," ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

"Pärnu Haigla missioon on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. Õdede panus tervishoiuteenuste osutamisel on aasta aastalt kasvanud. Koostööprojekt „Kool Haiglas" aitab  meil juurde saada vajalikke kvalifitseeritud õdesid. Tugeva praktikabaasina on Pärnu Haiglal suurepärane võimalus neid seeläbi oma kodukoha Pärnumaaga siduda. Pärnu Haiglas töötab seisuga 31.01.2017 380 tublit ja kõrgelt kvalifitseeritud õde," ütles Pärnu Haigla õendusjuht Margit Seppik.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on üks kahest Eesti tervishoiu kõrgkoolist, mille missioon on koolitada innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tervisevaldkonna töötajaid. Kõrgkooli visioon on olla pidevalt arenev, siseriiklikult ja rahvusvaheliselt võrgustunud, kus sise- ja välispartneritega koostöös ning õppijaid kaasates lahendatakse aktuaalseid probleeme.

 

Lisainfo:

Kristi Puusepp

õenduse õppetooli juhataja

kristi.puusepp@ttk.ee

tel 6711719

 

Eda Amur
SA Pärnu Haigla kommunikatsioonispetsialist

eda.amur@ph.ee

tel 4473121

Andra Prems

turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

andra.prems@ttk.ee

tel 5040729

Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398