Aasta hooldustöötajaks valiti Ene Kodasma

Reedel, 22. märtsil, kuulutati Eesti Õdede Liidu poolt Haapsalu Kultuurikeskuses välja aasta hooldustöötaja.

Nominentideks olid - Ene Kodasma (Pärnu piirkond), Kadri Zeiger, Külli Kaseväli, Tiina Lohk (Lõuna piirkond), Ülle Kazakova (Järvamaa piirkond).

Aasta hooldustöötajaks valiti Ene Kodasma Pärnu piirkonnast, kes töötab Pärnu Haigla õendus- ja hoolduskeskuses hooldajana. Palju õnne Ene!

Ene Kodasma on sündinud 18. septembril 1948. aastal. 09. mail 2005. aastal asus ta tööle Pärnu Haiglasse peale Pärnumaa Kutsehariduskeskuses hooldaja kutse omandamist hooldaja ametkohale ja töötab Pärnu Haigla õendus- ja hoolduskeskuses hooldajana.

Oma igapäevatöös näitab Ene üles häid kutsealaseid teadmisi ning oskust neid kasutada. Hooldustoimingute teostamisel järgib Ene tõenduspõhiseid seisukohti ning kehtestatud juhendeid. Omab analüüsivõimet, andes hooldustegevusele teadliku ja põhjendatud hinnangu. Näitab üles initsiatiivi, on aktiivne toetaja osakonna tööprotsessis. Omades head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet leiab usaldusväärse kontakti patsiendi, tema lähedaste ja meeskonnaga.  Näitab üles igas olukorras diskreetsust ja korrektsust.

Aastate jooksul on Enest kujunenud hooldajate mentor, kes annab edasi oma teadmisi, jagab kogemusi ja on toetav uutele meeskonnaliikmetele. Ta on ka tunnustatud hooldajate  praktikantide juhendaja. 2018. aastal tunnustati Ene Kodasmad Pärnu aasta hooldustöötaja tiitliga.

Ene väärtustab tervisliku eluviisi printsiipe, harrastab regulaarselt liikumist, osaleb tervisespordi üritustel. On mõistev, toetav, optimistlik abikaasa, ema ja vanaema. Hindab häid sõpru, rõõmsat meeleolu ja naudib tantsimist.

Ene Kodasma on EÕL liige 2014. aastast, mil hooldustöötajad said võimaluse astuda Eesti Õdede Liidu liikmeks. Ta hindab kõrgelt Eesti Õdede Liidu tegevust hooldajate kaasamise eest oma tegevusse. Ene on aktiivselt osalenud Pärnumaa piirkonna Õdede Liidu töös, võtnud osa piirkondlike üritustest, erinevatest koolitustest, on huvitatud enesetäiendamisest. Selle kõige juures tunneb ta muret hooldajate erialase käekäigu pärast.

Oma tegevusega nii haiglas kui Eesti Õdede Liidus on Ene hea näide, kuidas edendada hooldajate erialalist arengut ja tutvustada ning populariseerida oma kollektiivis Eesti Õdede Liitu.

 

 

Piret Lillemaa

Eesti Õdede Liit

Pärnumaa piirkonna esimees

4473344; 55676209

piret.lillemaa@ena.ee

Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398