Alates 1. veebruarist alustab Pärnu Haiglas tegutsemist sotsiaalravi teenistus.

Tegemist on omamoodi algatusega Eesti meditsiinimaastikul, kuna sellise nimetusega teenistust mujal süsteemis ei eksisteeri. Märkimisväärne ning kõnekas on ka fakt, et uue teenistuse loomise idee sai alguse inimeste endi soovist ja tahtest korraldada oma tööd veelgi efektiivsemalt ning paremini kui seni.

Teenistuse koosseisu kuuluvad sotsiaaltöötajad, rehabilitatsioonispetsialistid, psühholoogid, juhtumikorraldajad ja paljud teised oma eriala spetsialistid. Eelnevalt toimisid vastloodud teenistuse tegevused psühhiaatria ja sisekliinikute koosseisus, kuid uus teenistus loob tingimused veelgi kvaliteetsemate ja kaasaegsemate sotsiaalteenuste osutamiseks Pärnu Haiglas kliiniliste tervishoiuteenuste toetuseks. Sotsiaalravi rakendamine pakub võimaluse hoida kokku ravipersonali tööaega, vähendada patsiendi statsionaarse ravi kestust ning psühhosotsiaalsetest ja sotsiaalmajanduslikest teguritest tingitud retsidiive.

Sotsiaalravi teenistus hakkab korraldama kvaliteetset tervishoiu sotsiaaltööd erinevates struktuurüksustes, rehabilitatsioonialast tegevust ning laste ja noorte vaimse tervise keskuse (VTK) toimimist. Sellest tulenevalt hõlmab teenistuse töövaldkond laiemalt integratiivsete teenuste korraldamist ja ravil olevate inimeste tervislikust seisundist või tegevusvõime piiratusest tulenevalt tekkinud või võimendunud sotsiaalsete probleemide lahendamist. Rehabilitatsioonimeeskondade töö korraldamine, mille eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist on samuti teenistuse korraldada. Erilise tähelepanu all on ka lapsed ja noored, kellele suunatud tegevused toimuvad jätkuvalt VTK kaudu, mille eesmärgiks on ambulatoorsete vaimse tervise teenuste korraldamine, arendamine ja osutamine.

Teenistuse juhatajaks saab Olga Sumbajeva, kes oli siiani Pärnu Haigla rehabilitatsiooniteenuste üldkoordinaator ja uudsete sotsiaalteenuste edendaja. Olga Sumbajeva on Pärnu Haiglas töötanud juba üle 10 aasta ning on hinnatud spetsialist oma valdkonnas. 

Vastloodud teenistuse loomisega tagatakse kvaliteetsete sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooniteenuste pakkumine ning jätkusuutlik areng. Sotsiaaltöö või rehabilitatsioonispetsialistide õigeaegne ja asjakohane sekkumine hoiab raviraha kokku neil juhtudel, kui raviasutusse pöördumise põhjuseks ei ole tervisekahjustus vaid sotsiaalne probleem. Sotsiaalravi teenistuse meeskond pakub integratiivravi põhimõttele baseeruvaid laialdasi multidistsiplinaarseid teadmisi ja oskusi sekkumisvõimaluste kohta inimese psühhosotsiaalsete probleemide lahendamiseks ravi või taastumise perioodil.

 

Eda Amur

kommunikatsioonispetsialist

Tel 447 3121

eda.amur[at]ph.ee


Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398