Ambulatoorsete patsientide rahuolu uuring

Sihtasutuses Pärnu Haigla korraldatakse nii statsionaarsete kui ka ambulatoorsete patsientide rahulolu-uuringuid. Uuringute eesmärk on selgitada patsientide rahulolu haigla poolt pakutavate tervishoiuteenustega. Uuringul ning nende alusel saadavad andmed on haiglale väärtuslik teave oma igapäeva töö korraldamiseks selliselt, et pakkuda nii patsientidele kui haigla töötajatele parimat keskkonda.

02.04.-30.04.2018 võimaldati küsitlusele vastamine Sihtasutus Pärnu Haigla kliinikutes kõikidel ambulatoorsete osakondade patsientidel (nii esmasel kui ka korduvvastuvõtul käinutel) ning küsitlusele vastamine oli vabatahtlik; ankeedi täitmisel võis abistada ka patsiendi lähedane. Samal meetodil analüüsitud ning väheste erinevustega küsitlusankeeti kasutati ka 2008. , 2010. , 2012. , 2014. ja 2016. aasta rahulolu-uuringutes; seega on võimalik nimetatud aastate andmeid omavahel kõrvutada ning võrrelda. 2018. aastal viidi rahulolu-uuring esmakordselt läbi ka erakorralise meditsiini osakonnas.

Loe 2018. aasta uuringu tulemusi ja soovikorral võrdle eelnevate aastate tulemustega.

 

SA Pärnu Haigla

Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398