Aprillikuus toimub patsientide rahulolu-uuring

Taas on Pärnu Haiglas toimumas patsientide rahulolu uuring, mis sel aastal viiakse läbi ambulatoorsetes osakondades.

Uuring viiakse läbi nelja nädala jooksul perioodil 02.04.2018 – 30.04.2018.

Uuringu eesmärgiks on selgitada patsientide rahulolu Pärnu Haigla poolt pakutavate tervishoiuteenustega. Uuringu tulemused on haiglale oluliseks sisendiks igapäevatöö tõhusaks ja sujuvaks korraldamiseks ning patsientidele ja töötajatele parima keskkonna loomiseks.

Lisaks Pärnu Haiglale osalevad uuringus samaaegselt ka SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Ida-Viru Keskhaigla. Tulemusi võrreldakse kõigi uuringus osalenud haiglate lõikes.

Hea patsient, palume Teie osalust uuringu läbiviimisel eesmärgiga saada võimalikult palju tagasisidet meie haigla patsientide poolt. Küsitluse ankeete jagab osakonna personal.

 

Meeldivale koostööle lootma jäädes

Lea Kalda

Klienditeeninduse juht

Kvaliteediteenistus

SA Pärnu Haigla

Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398