Haiglate mure pole mitte suremus, vaid järjekorrad

Pärnu Postimees, 2. august 2017, Kalev Vilgats

Haigekassa raport “Ülevaade ravikvaliteedist Eesti tervishoiusüsteemis” ajas tagajalgele mitu haiglat, kus ei saadud aru, kust ja kuidas on võetud statistilised andmed, mis näitasid haigemaju kohati õige kehvas valguses. Kolmes maakonnalehes jõudis teema esiküljele.

Pärnu Postimees küsis Eesti haiglate liidu ja Pärnu Haigla juhilt Urmas Sulelt, mis haiglajuhtidel kopsu üle maksa ajas ja kuidas paistab üldpildis siinne haigla.

Mis on sellise avalikkuses segadust külvava raporti mõte?

Olime esimesed, kes hakkasid õdesid kaasama ravitöösse ja andma neile konkreetseid ülesandeid.

Eeskätt on jutt mingitel konkreetsetel erialadel ravitulemuste võrdlemisest. Selle eesmärk pole üks raport, vaid ühine analüüs. Seekord saatis haigekassa raporti haiglatele laiali kollektiivse analüüsita. Tavaliselt saavad raportis osalejad enne materjali kätte ja pressikonverentsil kirjeldatakse, mida sellest dokumendist võiks välja lugeda. See raport sarnaneb äriühingu majandusaasta aruandega ja kui siit seletuskiri ära võtta, võib mõndagi väga hästi välja lugeda, aga uute detailide leidmiseks on vaja lugeda ka seletuskirju. See jäi nüüd tegemata ja on põhjustanud segadust.

Kas ravikvaliteedi hindamisel kehtivad Eestis selged ja ühtsed põhimõtted, kuidas seda teha?

Kvaliteedijuhtimine tervishoius on suur teema ja ühe raporti panus on pehmelt öeldes tagasihoidlik.

Haigekassa toob välja tervishoiu- ja ravikvaliteedi, mis on kaks ise asja. Ravikvaliteet tähendab inimesele osutatud ravi, et see vastaks vajadustele. Tervishoiukvaliteeti tuuakse sisse rahamõõde. Haigekassa ütleb, et kvaliteetne on see, kui rohkem kubemesongi lõigatakse ambulatoorselt, kulud on väiksemad. Patsiendile on oluline, et operatsioon õnnestuks.

Haigekassa hindab tulemusi raviarvete kaudu. Kirurgilised indikaatorid ütlevad, et erialaseltsidel on parem ülevaade. Kui on tegemist surmaga lõppenud juhtumiga, tehakse analüüs nii, et seda saab võrrelda eriala statistikas muude haiglate sama tööga.

Haigekassa pole rõhutanud, et ühe või teise haigla näitaja on halb. Teatud numbrist on üldistused võimalikud ja tähtis on järjepidevus. Kommenteerides suremuse näitajaid, ütles Jõgeva haigla juht Peep Põdder õigesti, et kui haige on opereeritud kõrgema etapi haiglas, aga haigus on üliraske, saadetakse ta elukohajärgsesse haiglasse ja sealt tuleb operatsioonijärgne suremus. Andmeid ei tule vaadata ainult haiglate kaupa, vaid ka riigi keskmisena. Eestis on näitajad võrreldes ülejäänud riikidega päris head.

Millisena paistab raporti valguses Pärnu haigla?

Kirurgilise töö üldnäitajad on riigi normaalsel tasemel. Silma torkab see, et meie kõrva-nina-kurguarstid kasutavad vähem päevakirurgiat. Näiteks on kurgumandlite lõikused valdavalt statsionaaris ja songaoperatsioonid ambulatoorsed. Parem olgu patsient päev haiglas, sest mandlioperatsiooni tüsistus võib olla verejooks.

Sama tendents valitseb Tartu ülikooli kliinikumis. Nende kurgumandlioperatsioonide ambulatoorne protsent oli palju kõrgem kui praegu ja nemadki on võtnud seisukoha, et patsiendi turvalisus olgu esikohal, alles siis tuleb rahaline moment.

Onkoloogia. Vähiravi korraldus on Pärnu Haiglas väga headel alustel tänu Põhja-Eesti regionaalhaiglaga sõlmitud keemiaravi koostööleppele, mis jõustus neli–viis aastat tagasi. Meil on väga hea võimalus konsulteerida, keemiaravi on andnud märgatava efekti onkoloogilisele tööle.

Ennetustöös oleme päris tublid. Tuleb saada patsient aktiivseks, et ta oleks huvitatud enda uurida laskmisest.

Ravimite väljakirjutamine. Haigekassa huvi on selles, et motiveerida haiglaid ja arste kirjutama ravimeid välja toimeainepõhiselt. Kui inimene läheb apteeki, on tal valik, kas võtta kallimat ehk originaal- või odavamat, geneerilist ravimit. Alati ei pea tarvitama kallimat. Siin oleme väga eesrindlikud.

Ravijärjekordade poolest paistavad kõik haiglad sarnased. Mida suurem on haigla, seda enam ravijärjekorra probleem silma torkab. Püüame korraldada ravijärjekordi nii, et patsiendid saaksid ruttu teenindatud. Aga kuskil on võimekuse piirid – haigekassa leping pole piiramatu, peame leidma kompromissi. Ravijärjekordi juhime aina paremini ja selles on suur osa õendusteenusel. Olime esimesed, kes hakkasid õdesid kaasama ravitöösse ja andma neile konkreetseid ülesandeid. Vanasti olid naistearsti juurde järjekorrad aastates, aga kui ämmaemandad kaasati aktiivselt rasedate jälgimisse, on see nüüd juba üle 90 protsendi ämmaemandate töö ja naistearstidel järjekordi pole.

Südamehaiguste puhul oleme haiglana südameravi võimekust kasvatanud. Teistpidi pole südamehaiguste arv märgatavalt langenud. Kasutame siingi õdesid, ligemale 30 erialal on eriväljaõppega õed. Õdedel on iseseisvad vastuvõtud, ravitöö korraldus on märgatavalt parem kui varem.

Lõimimine: koostöö eri raviasutuste, spetsialistide vahel. Meil on see tähtis olnud algusest peale. See paistab silma juba Pärnu haiglakompleksi planeerimisest. Tervisehädaga on kõik vajalikud spetsialistid kättesaadavad. Või saame inimese suunata sinna, kus on kompetents. Koostöö suuremate haiglatega on väga aktiivne.

Järgmine samm on pere- ja eriarsti koostöö tõhustamine. Ehitame haigla külge perearstikekuse – see on vaade tulevikku. Kõnealusest raportist see muidugi välja ei tule.

Elu kui lill – kas on üldse mingit muret?

Eesti tervishoiu põhimure on üldrahastus. See on madal. Pakkuda kuue protsendi eest sisemajanduse kogutoodangust inimestele seda, mida nad vajavad, on keeruline.

Loodan, et järgmise aasta rahastamise kohta langeb positiivsemaid otsuseid. See ei sõltu haiglatest ega haigekassast, aga meie tervishoiuteenused lähevad tehnoloogiliselt pikkade hüpetega kallimaks. Tervishoiukorraldusega saame asjad muuta kiiremaks, aga kui tahame olla nüüdisaegne riik, kipuvad kulutused tervishoiule kasvama.

 

Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398