Intervjuu uue gastroenterloogi dr Leana Sitsiga

Nimi: Leana Sits

Sünnikoht: Rapla Haigla

Haridus: Tartu Ülikool

Elu moto: Elu peab olema huvitav

Sinu salajane anne: ehitamine

1. Mis on olnud kõige naljakam seik Sinu töökarjääri jooksul?

Pärnu Haiglasse tööle tulles anti mulle töötelefon ning öeldi, et antud numbrile sisse helistada ei saa, aga mina välja helistada saan (mingi tehniline probleem). Minule see võimalus sobis, kuna oli vajalik patsientidele helistada ning neid uuringu tulemustest teavitada. Kõik haiged ei saanud kohe telefonile vastata ning tagasi helistades said ühenduse haigla juhatusega! Probleem lahendati kiirelt.

2. Kelleks tahtsid lapsepõlves saada?

Sellega on üks põnev lugu. Nimelt keskkooli lõpetades tuli meie lendu ära saatma meie algklasside õpetaja. Tal olid kaasas paberid, kuhu olin kolmanda klassi lõpus kirjutanud selgelt, et soovin suurena arstiks saada, ise seda ei mäletanud. Kust see tunne täpselt tekkis, ei oska öelda, küll aga mu ema on anestesist ning lapsena veetsin päris palju aega tema töökohas. Ma ei ole kindel, et see mind tegelikult nii palju mõjutas, et tema töö järgi valida endele amet.  Arsti eriala tundus mulle väga praktiline, et õpid endale kindla ameti

3. Kas Sul on ka varasemaid meditsiinivaldkonna väliseid töökogemusi? Kui jah, siis millised need olid.

Olen teinud ülikooli ajal erinevaid huvitavaid töid. Näiteks kleepinud bussidele reklaamplakateid ning neid siis hiljem eemaldanud. Samuti olid sellel ajal populaarsed erinevad põllumajanduslikud tööd nagu kapsaste, peetide jms rohimine ning ülesvõtmine. Ülikooli ajal tegingi väga erinevaid tööotsi, kuid siis meditsiinivaldkonnas ei töötanud.

4.  Kus omandasid meditsiinilise hariduse?

Tartu Ülikoolis. Ülikooli minnes viisin paberid sisse nii bioloogiasse kui ka arstiteaduskonda. Sain sisse mõlemasse, aga arstiteaduskond oli esimene valik ning tänu sellele läksingi arstiteaduskonda õppima. Hetkel ei kujutaks ma ennast üldse ette bioloogia õpetajana või kellegi teise, kui arstina.

5.  Mis ajendas Sind oma töökohaks valima just Pärnu Haigla?

Mulle Tartus õppimine ning esmase töökogemuse saamine väga meeldis. Ma arvan, et olen sealt saanud väga hea hariduse ning olen  näinud väga erinevaid patsiente. Tartu Ülikooli Kliinikum on koht, kuhu tulevad kokku keerulise haiged ning erialahariduse omandamiseks on Tartu ideaalne koht.

Ma olen hästi rahutu hing ning ühes kohas töötades tekib mul tunne, et vaba aega on nii palju üle, et võiksin veel kuskil töötada. Olen käinud Pärnus nädalavahetusel vastuvõtte tegemas juba varasemalt ning enne Pärnusse tulekut tegin ka teistes maakonna haiglates vahetusi.

Nüüd ma tundsin, et olen valmis Tartust edasi liikuma ning ka mu maakodu on Pärnu lähedal. Seega tundsin, et oleks parem töötada pidevalt Pärnus. Samuti oli Pärnu Haiglal vajadus gastroenteroloogi järgi.

6. Millised ootused olid Sul Pärnu Haiglasse tööle tulles?

Kuna mul on kogemus teistest haiglatest (Tartu ja maakonna haiglad), siis ma teadsin, mida minult siin oodatakse ja mida ma siin tegema pean. Oma erialaselt teadsin üsna täpselt, milline saab olema minu roll Pärnu Haiglas.

7. Kas Pärnu Haigla juures on midagi erilist, mida mujal pole? Mis see on?

Pärnu Haiglas töötades näen, et siin ollakse väga paindlikud. Mul on võimalus teha päris palju tegevusi, mida soovin. Ollakse avatud uuendustele ja muutustele. Pärnu Haiglas on hästi vastutulelik ja sõbralik õhkkond kolleegidest kuni ülemusteni välja. Tunnen, et siinses keskkonnas on hea võimalus koostöös kolleegidega oma eriala edasi arendada.

8. Mis motiveerib ning mida armastad oma töö juures kõige enam?

Mulle meeldib patsientidega suhelda, ma võtan aja ning selgitan patsiendile tema haiguse olemust. Samuti meeldib mulle, et mu eriala on uuriv ning see võimaldab teha käelisi uuringuid

9. Pärnu Haigla missiooniks on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. Kuidas see Sind kõnetab ja kas see on kooskõlas ka Sinu missiooniga?

Jah, on küll. Alati on kergem teistele rääkida tervislikest eluviisidest, kui neid ise järgida. Nii mitmegi seedetrakti haiguse ennetuse seisukohast on tervislik eluviis esmatähtis.

10. Pärnu Haigla visioon on olla usaldusväärne, uuendusmeelne ja hooliv arsti- ja õendusabi keskus Eesti tervishoiuvõrgustikus. Millise tunde see Sinus tekitab?

Hästi patsiendile keskenduv visioon. Haigla ongi ju üles ehitatud patsiendi jaoks ning on oluline, et patsient seda ka tunneks. Selles osas tuleb minu jaoks taaskord mängu patsientidega suhtlemine

11. Pärnu Haigla üheks põhiväärtuseks on eneseareng ja eneseteostamine. Kas on valdkondi, milles soovid ennast veel täiendada ning arendada? (ka väljaspool meditsiini)

Erialaselt on mitmeid teemasid, millega oma valdkonnas veel tegeleda. Samuti on võimalusi, kuidas Pärnu Haiglas ennast ning antud eriala arendada, et pakkuda patsientidele veel laialdasemaid võimalusi.

Meditsiinist väljaspool olen ma mõelnud Räpina Aianduskoolile, et seal  kaugõppes aedniku eriala läbida. Mulle väga meeldib oma enda aias nokitseda, oleks oluliselt lihtsam, kui teada, millistes tingimustes taim kasvab jne.

12. Kas Sul on oma igapäevatööd tehes suurem eesmärk, mida püüad täita? Mis see on?

Igal erialal on oma nüansid, areng, millega teise eriala arstid ei jõua end kursis hoida. Vastuvõttudel nägin, et siinsed haiged on hädas ning vajadus gastroenteroloogi järele on olemas. See oli üks põhjustest, miks ma Pärnu Haigla meeskonnaga liitusin. Soovin aidata siinseid elanikke nende seedetrakti haiguste käsitlemisel. Samuti soovin siin oma eriala edasi arendada ning pakkuda patsientidele võimalikult head teenust. 

13. Pärnu Haigla põhiväärtusteks on tunnustatus, partnerlus ja vastutustunne ning eetilisus. Kuidas Sa oma töös neid väärtuseid edasi kannad?

Ma arvan, et siin on taaskord oluline suhtlemine, nii haigete, nende lähisugulaste ja ka kolleegidega. Patsiendid on need, kelle pärast me haiglas töötame ning keda me püüame siin üheskoos aidata. Seedetrakti haigeid käsitledes, neid erinevatele uuringutele suunates püüan neile selgitada, kuhu ja miks ma neid suunan, haige peab mõistma uuringu vajadust. Seletan neile, mis ja kuidas toimuma hakkab, see oluliselt vähendab hirmu toimuva ees. Ka raviotsused püüan haigetele lahti seletada, üheskoos haigega parima lahenduseni jõuda. Need otsused ei ole kerged, sageli on vaja nõu pidada teiste kolleegidega ja lõplik otsus ikkagi koos haigega langetada.

14. Milline on sinu elu moto, mille järgi Sa elad?

Olen inimene, kes tahab olla pidevalt liikumises ja tegevuses. Minu jaoks on oluline, et elu oleks huvitav ning ainult läbi omaenda tegevuse on võimalik seda huvitavaks muuta.

15. Kuidas Sa lõõgastud ja veedad vaba aega?

Mulle väga meeldib maakodus olla ning suurema osa oma vaba aega veedan ma seal.  Meeldib reisida,  matkata nii Eestis kui mujal. Reisisihte püüan valida, aga reisimisel on minu meelest olulisim seltskond, kellega reisid.

16.Kuidas Sa leevendad stressi?

Ma ei suuda olla 24/7 arst, et tööajal igas mõttes kohal olla, lülitun muul ajal ümber. Tegelen töövälisel ajal täiesti teistsuguste tegevustega, nokitsen maakodu aias, maja kallal, vaheldusrikkuse mõttes on mitu tööd korraga käsil. Väga head stressileevendajad on sõbrad, mis iganes me siis ette ei võtaks, kasvõi niisama lobisemine.

17. Kuidas Sa saad hakkama negatiivse kriitikaga?

Internetis erinevates portaalides levivat tagasisidet ma ei loe, ehk peaks. Leian, et kriitika taga on alati mingi põhjus, tuleb iseennast, tegevust analüüsida ja järeldused teha. Oluline on tagasisidest õppida ja areneda.

 

Laura Siimenson

turunduse assistent

SA Pärnu Haigla

Ristiku 1, Pärnu 80010

www.ph.ee

Pärnu Haigla Taastusravi- ja heaolukeskuse Facebook ja Instagram

Pärnu Haigla Perekooli Facebook

Pärnu Haigla veretalituse Instagram


Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398