Pärnu Haigla osales Kübersiil 2018 õppusel

Suurõppuse SIIL, mida korraldas kaitsevägi, raames viis riigi infosüsteemi amet (RIA) läbi oma õppuse, kus harjutati küberrünnakutega tegelemist.

Kahepäevase küberõppuse stsenaariumi kohaselt oli mitu elutähtsa teenuse osutajat, ettevõtet ja ametiasutust langenud küberrünnete ohvriks.

Mitme asutuse teenused olid teenusetõkestusrünnete tõttu tugevalt häiritud või lakkasid sootuks, arvutid ja teised IT-süsteemid olid nakatatud pahavaraga ning oluline info oli krüpteeritud.

Lisaks RIAle lõid õppusel kaasa kaitseministeerium, kaitsevägi ning kaitseliidu küberkaitseüksus. Osalesid ka maksu- ja tolliamet, Ida-Viru keskhaigla, Pärnu Haigla ja Pärnu sadam ning Alexela.

Selleks aga, et riigiasutused ja ettevõtted, eelkõige elutähtsate teenuste osutajad, reaalse küberrünnaku korral sellest võimalikult väikeste kahjudega väljuks, pandi nad kahe viimase päeva jooksul proovile.

Üks, kelle võimekuse RIA 8. mail proovile pani, oli Pärnu Haigla. Nii ei olnud haigla veebilehed teenusetõkestusrünnakute tõttu kättesaadavad, arvutid ja IT-süsteemid olid nakatatud pahavaraga ning oluline info oli krüpteeritud.

Päriselus siiski kõik toimis, tähelepanelikud patsiendid võisid vaid haigla koridorides märgata haiglapersonalile mitteomastes vormides tegelasi ehk Kaitseliidu küberkaitseüksust. Tegemist on vabatahtliku ühendusega, mis läheb appi RIA palvel. Üksuse juhi sõnul ei ole tegemist vaid IT-spetsialistidega.

Sellised õppused on hädavajalikud eeskätt selleks, et testida omavahelist koostööd, info vahetamise kiirust, nii iseenda kui ka partnerite valmisolekut, teadmisi ja võimekust.

Pärnu Haigla on üks 19-st Eesti elutähtsat teenust osutavast haiglast. Lisaks on meie hallata ka 9 kiirabibrigaadi.

Meie õlgadele on pandud suur riiklik kohustus - tagada vältimatu abi toimepidevus (sh kiirabiteenus) mistahes katkestuste (sh. IT taristu häired) ja hädaolukorra tingimustel vähemalt 72-ks tunniks. Just valmisoleku tagamine, omavaheline koostöö, informatsiooni jagamine ning partnerite teadlikkus ja võimekus, on hädaolukorra lahendamise võti.

See on haiglale ja meile kõigile suur väljakutse tulevikuks.


Vaata ka videot Kübersiilist.

 

Eda Amur
kommunikatsioonispetsialist

Pärnu Haigla
Ristiku 1, Pärnu 80010

www.ph.ee

Pärnu Haigla Taastusravi- ja heaolukeskuse Facebook ja Instagram

Pärnu Haigla Perekooli Facebook

Pärnu Haigla veretalituse Instagram


Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398