Pärnu Haiglal on HOPE vahetusprogrammi raames külalised

Pärnu Haigla võõrustas perioodil 27.- 29. mai 2019 HOPE külalisi (European Hospital and Healthcare Federation, kus meie dr Urma Sule on asepresident). Käesoleva aasta teemaks on „Evidence-informed decision-making in healthcare management“.

Külalisteks olid sel aastal Gino Govaert Hollandist – keskastme juht reumatoloogia ja rehabilitatsiooni keskuses. Teda huvitavad väga Eesti e-lahendused ja kuidas nende projektide käivitamine läinud on, kuidas on korraldatud patsiendi andmete turvalisus ja patsiendiõigused oma andmete haldamisel. Veel huvitavad teda patsiendiga seotud protsessid haiglas ja toimuvad haiglates koolitused ning  kuidas haiglad motiveerivad töötajaid koolitustel osalema. Pablo García-Argüelles Arias Hispaaniast – arst ja esmatasandi koordinaator. Teda huvitab, kuidas Eestis toimub haiglate ja esmatasandi omavaheline töökorraldus ja koostöö. Dirk Zimmermann Saksamaalt – protsessijuht, tervishoiuteadlane. Teda huvitab haiglate finantseerimissüsteem,  kvalifitseeritud tööjõu värbamine, patsiendiohutus ning e-teenused. Sine Mainz Taanist – konsultant/projektijuht. Teda huvitab e-tervis, telemeditsiin, patsiendikesksed lahendused. Lisaks avaldas ta soovi tutvuda ka meie geeniuuringutega.  

Euroopa Haiglate ja Tervishoiu Föderatsioon (The European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) on Euroopa Liidu 27 liikmesriigi rahvuslike haiglate liite või haiglate eest vastutavaid institutsioone ühendav organisatsioon. HOPE-i üks peamistest eesmärkidest on soodustada teadmiste ning oskuste jagamist tervishoiuspetsialistide vahel ning võimaldada praktika ja kogemuste omandamist Euroopa Liidu haiglates nelja nädala jooksul.

Programm annab võimaluse omandada teadmisi Euroopa Liidu erinevatest tervishoiusüsteemidest ja haiglate toimimisest, teha koostööd ning vahetada parimaid teadmisi ja kogemusi. Eestis koordineerib vahetusprogrammi korraldust Eesti Haiglate Liit (EHL) ning Pärnu programmi eest vastuta s Pärnu Haigla turundusspetsialist Errit Kuldkepp ning abistas turunduse assistent Laura Siimenson.

Külalised kohtusid Pärnu Haigla erinevate teenistustega, Pärnu Perearstikeskusega ning külastasid ka Tervis Spa ravihotelli ning Estonia Spa.

 

Kogu üle Eestilise HOPE külaliste tegevust kordineerib iga-aastaselt Eesti Haiglate Liit, eesotsas tegevdirektori Hedy Eeriksoo´ga. 

 

Perioodil 2.06-4.06.2019 toimus kõikide osalejate ühine lõpukonverents, mis sel aastal toimus Ljubljanas (Sloveenia). 

 

Errit Kuldkepp

Turundusspetsialist

SA Pärnu Haigla

Ristiku tn 1, Pärnu 80010

Tel. 4473 122

www.ph.ee

Pärnu Haigla Taastusravi- ja heaolukeskuse Facebook ja Instagram

Pärnu Haigla Perekooli Facebook 

Pärnu Haigla doonorid Instagram

Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398