Pärnumaa VTK koolitused lapsevanematele

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus tegutseb alates veebruarist Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse koosseisus. Alates aprilli lõpust kutsume kõiki lapsevanemaid tasuta koolitustele, mida viivad läbi keskuse psühholoogid.

Ema-isa õhtukooli kursus algab 3. mail kell 18 ja sisaldab selliseid teemasid: perepsühholoogia, enamesinevad perekonnas ette tulevad probleemid, ülevaade arengupsühholoogiast, enamesinevad laste ja noorukite probleemid, suhtlemispsühholoogia, psühhosotsiaalne toimetulek.  Kokku on kohtumisi 8 korda, 1-2 korda nädalas õhtusel ajal.  

Koolitus-grupinõustamine „Väljakutset esitava käitumisega toimetulek"  ootab lisaks lapsevanematele ka õpetajaid.  Lahenduskeskne lähenemine ja oskuste ning vastutuse õppe meetodi põhimõtted tulevad käsitlusele 25. mail ja 8. juunil kell 18.

1. juunil ja 15. juunil kell 18.00 on vanemad oodatud koolitus-grupinõustamisele „Lastekasvatus pärast lahutust", mis suunatud eeskätt  lahutavatele või juba lahutanud lastevanematele. 

Käitumisprobleemidega (sh ATH) laste vanemate tugigrupp alustab juba 29. aprillil kell 12.30. Tugigruppi on oodatud osalema käitumisprobleemidega laste lähedased ja teised kokkupuutuvad isikud. Arutletakse konkreetseid olukordi, mille lahendamisel vajatakse abi ja räägitakse võimalikest põhjustest, mis panevad lapse ühel või teisel moel käituma. Tugigrupid toimuvad laupäeviti (29. aprill, 13. mai, 20. mai ja 3. juuni) kell 12.30.

Kõik eelpoolnimetatud koolitused toimuvad Pärnu Haiglas ja on lapsevanematele tasuta. Koolitusi rahastab Sotsiaalministeerium.

Täpsema info leiab Pärnu Haigla kodulehelt VTK rubriigist.

 

Toomas Kask

Laste ja noorte vaimse tervise keskuse koordinaator, psühholoog

SA Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistus/psühhiaatriakliinik

Kas külastate näituseid Pärnu Haiglas?

Jah, regulaarselt
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398