Hankeplaan 2021

2021. AASTA HANKEPLAAN                                                                                                                                                     
Jrk nr Hanke objekt Lepingu kestus Hanke
väljakuulutamise
eeldatav aeg 
Hanke-menetluse
liik
                                                                                                                                                   
1.  JIRA litsentside ostmine 21 päeva I kvartal LM                                                                                                                                                    
2.  Koopiapaberi ostmine 24 kuud I kvartal LM                                                                                                                                                    
3. Pesupesemisteenuse ostmine 36 kuud I kvartal AM/R                                                                                                                                                    
4. Piima ja piimatoodete ostmine 24 kuud I kvartal AM/R                                                                                                                                                    
5. Sülearvutite ostmine   I kvartal AM                                                                                                                                                    
6. Liha ja lihatoodete ostmine 36 kuud I kvartal AM/R                                                                                                                                                    
7. Angiograafi hooldus- ja remonditööd 48 kuud I kvartal KPLR                                                                                                                                                    
8. Tootjate Philips ja Hamilton meditsiiniseadmete hooldus- ja remonditööd 24 kuud I kvartal KPLR                                                                                                                                                    
9. Võrguseadmete ostmine 60 kuud I kvartal AM/R                                                                                                                                                    
10. Võrgu turvalisuse seadmete otsmine ja seadistamine 60 kuud I kvartal AM/R                                                                                                                                                    
11. Reaktiivide ostmine hingamisteede viiruste määramiseks Real-Time PCR-meetodil 36 kuud I kvartal AM/R                                                                                                                                                    
12. Reaktiivide  ostmine SARS-CoV-2 analüüside teostamiseks 12 kuud I kvartal AM                                                                                                                                                    
13. Kiirabiautode ostmine 53 kuud I kvartal AM                                                                                                                                                    
14. GE seadmete hooldus- ja remonditööd 24 kuud I kvartal KPLR                                                                                                                                                    
15. Mobiilsed töökohad   I kvartal LM                                                                                                                                                    
16. Reaktiivide ostmine hingamisteede bakterite DNA määramiseks Real-Time PCR-meetodil 12 kuud I kvartal LM                                                                                                                                                    
17. Toitlustusseadmete hooldus- ja remonditööde ostmine 24 kuud I kvartal LM                                                                                                                                                    
18. Liftide hooldusteenuse ostmine 36 kuud  I kvartal LM                                                                                                                                                    
19. HEDA hooldus- ja arendusteenuse ostmine 36 kuud  I kvartal VK-ta  LR                                                                                                                                                     
20. Reaktiivide ostmine patogeenide määramiseks veres Seegene Real-Time PCR analüsaatoril 12 kuud I kvartal VK-ta  LR                                                                                                                                                    
21. Ventilatsioonisüsteemide seadmete filtrite ostmine 24 kuud I kvartal LM                                                                                                                                                    
22. Reaktiivide ja tarvikute ostmine nukleiinhapete eraldamiseks analüsaatoril QIAcube  12 kuud I kvartal AM                                                                                                                                                    
23. Reaktiivide ostmine spetsiifiliste allergeenide määramiseks täisautomaatsel analüsaatoril  36 kuud I kvartal AM                                                                                                                                                    
24. Finantstarkvara ostmine 48 kuud I kvartal KPLR/ VD                                                                                                                                                    
25. Defibrillaatorite ostmine   II kvartal AM                                                                                                                                                    
26. Köögivilja ostmine  24 kuud II kvartal AM                                                                                                                                                    
27. Tromboosivastaste ainete (B01A) ostmine230 24 kuud II kvartal AM/R                                                                                                                                                    
28. Psühholeptiliste ainete (N05) ostmine 24 kuud II kvartal AM/R                                                                                                                                                    
29. Kardiotokograafid   II kvartal AM                                                                                                                                                    
30. Personaliarvestustarkvara ostmine 48 kuud I kvartal AM                                                                                                                                                    
31. Mittesteriilsete protseduurikinnaste ostmine 6 kuud II kvartal AM/R                                                                                                                                                    
32. Kiirtestide reaktiivide ostmine SARS-CoV-2 RNA määramiseks  12 kuud II kvartal AM                                                                                                                                                    
33. VAC aparaat    II kvartal LM                                                                                                                                                    
34. Koostööpartneri leidmine vereplasma töötlemiseks ja vereplasmast tehtud toodete tarnimiseks 36 kuud II kvartal AM/R                                                                                                                                                    
35. Tsentraalmonitorid ja patsiendi jälgimismonitorid   II kvartal AM                                                                                                                                                    
36. Anesteetikumide (N01) ja valuvaigistite (N02) ostmine 24 kuud II kvartal AM                                                                                                                                                    
37. Intraokulaarsete läätsede ostmine 24 kuud II kvartal AM                                                                                                                                                    
38. Tavaradiograafiaseade   II kvartal AM/R                                                                                                                                                    
39. Liha ja lihatoodete ostmine MK 1 12 kuud II kvartal MK                                                                                                                                                    
40. Piima ja piimatoodete ostmine MK 1 12 kuud II kvartal MK                                                                                                                                                    
41. Infoturbe haldamise teenus 9 kuud II kvartal LM                                                                                                                                                    
42. Hooneautomaatikasüsteemide hooldus-ja remonditööd  48 kuud II kvartal AM                                                                                                                                                    
43. Parkla ehitus, koos sadeveeärajuhtimissüsteemide parendamisega 7 kuud 6 kuud AM                                                                                                                                                    
44. Olympuse seadmete hooldus- ja remonditööd 24 kuud II kvartal KPLR                                                                                                                                                    
45. Plasma kiirkülmuti ja hooldus 84 kuud II kvartal AM                                                                                                                                                    
46. Mikroobide samastamise süsteem 72 kuud II kvartal AM/R                                                                                                                                                    
47. Kirurgiliste õmblusmaterjalide ostmine 24 kuud II kvartal AM                                                                                                                                                    
48. Endoskoopiliste ja ultrahelikirurgia instrumentide ostmine 24 kuud II kvartal AM/R                                                                                                                                                    
49. 3D võimekusega ehhokardiograaf koos anduritega   II kvartal AM/R                                                                                                                                                    
50. Vererõhuholterid ja EKG registraatorid   II kvartal LM                                                                                                                                                    
51. Kantseleitarvete ostmine 24 kuud IIkvartal LM                                                                                                                                                    
52. Dünaamiline, robotiseeritud  kõnnitreeningu seade keharaskuse vähendamise võimalusega   II kvartal AM                                                                                                                                                    
53. Sidumismaterjali ostmine 24 kuud II kvartal AM                                                                                                                                                    
54. Artroskoopia püstak   II kvartal AM                                                                                                                                                    
55. Taastusraviseadmed: hüppeliigese CPM, põlveliigese CPM, lööklaine aparaat   II kvartal LM                                                                                                                                                    
56. Sonditoitude ostmine 24 kuud III kvartal LM                                                                                                                                                    
57. Mootorikütuse ostmine 36 kuud III kvartal AM/R                                                                                                                                                    
58. Ühekordse kasutusega operatsioonipesu komplektide ostmine 24 kuud III kvartal AM                                                                                                                                                    
59. LBC automaat ja hooldus 60 kuud III kvartal AM                                                                                                                                                    
60. Komplektne 3D videopüstak                          III kvartal AM                                                                                                                                                    
61. Instrumentide pesur   III kvartal LM                                                                                                                                                    
62. Kartuli ostmine 12 kuud III kvartal LM                                                                                                                                                    
63. Siibripesumasinad   III kvartal LM                                                                                                                                                    
64. Mähkmete ja aluslinade ostmine 24 kuud IV kvartal AM                                                                                                                                                    
65. Majapidamispaberi ostmine 24 kuud IV kvartal AM                                                                                                                                                    
66. Intravenoossete lahuste (B05B) ja loputuslahuste ostmine 24 kuud IV kvartal AM/R                                                                                                                                                    
67. Kilekottide ostmine 36 kuud IV kvartal LM                                                                                                                                                    
68. Üldehitus- ja siseviimistlustööde ostmine MK ( Avarii-, erakorraliste ja kiirete remonditööde teostamine 2022) 12 kuud IV kvartal MK                                                                                                                                                    
69. Majapidamispaberi ostmine MK 1 12 kuud IV kvartal MK                                                                                                                                                    
70. Arvutite, monitoride ja sülearvutite ostmine (2022) 1 aasta IV kvartal AM                                                                                                                                                    
71. Telefoni- ja andmesideteenuste ostmine 12 kuud IV kvartal VK-ta LR                                                                                                                                                    
72. Meditsiiniseadmete hooldus- ja remonditööd (2021-2022) 2 aastat IV kvartal KP LR                                                                                                                                                    
73. Elektripaigaldise remont ja ehitus 36 kuud IV kvartal AM                                                                                                                                                    
74. Elektripaigaldise käidutoimingute ostmine 36 kuud IV kvartal LM                                                                                                                                                    
75. Laborikaupade transporditeenuse ostmine 36 kuud IV kvartal LM                                                                                                                                                    
76. Reaktiivide ostmine haigustekitajate määramiseks Real-Time PCR-meetodil 60 kuud IV kvartal AM                                                                                                                                                    
77. Meditsiinilised tarvikud: süstlad, infusiooni- ja transfusioonisüsteemid, veenikanüülid 24 kuud IV kvartal AM                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                             
  Lühendid                                                                                                                                                          
  AM - avatud hankemenetlus                                                                                                                                                          
  AM/R - avatud hankemenetlus rahvusvaheline                                                                                                                                                          
  SET EM - sotsiaal- ja eriteenus                                                                                                                                                          
  KP LR - konkurentsipõhine läbirääkimistega                                                                                                                                                          
  VK LR - väljakuulutamiseta läbirääkimistega                                                                                                                                                          
  LM - lihtmenetlus                                                                                                                                                          

Kas külastate näituseid Pärnu Haiglas?

Jah, regulaarselt
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398