Erakorralised patsiendid

Kui vajate erakorralist abi, siis palume helistada telefonil 112 või pöörduda erakorralisse meditsiiniabisse.

Erakorralises meditsiiniabis (EMO) antakse erakorralist meditsiinilist arstiabi sise-, trauma-, kirurgilise, günekoloogilise profiiliga täiskasvanule ja lastele ööpäev läbi.

EMOsse tulles (sisenemine Ehitajate tee poolt) peab arvestama elava järjekorraga ning haiguse raskusega, kuna prioriteediks on eelkõige raskes seisus olevad inimesed.

Lisaks püsielanikkonnale antakse abi ka teiste maakondade inimestele, puhkajatele, sanatooriumide ja puhkekodude külastajatele ning välismaalastele. 

Euroopa ravikindlustuskaart. Teises EL liikmesriigis kindlustatud isikul on Eestis viibides õigus vajaminevale arstiabile, kusjuures tervishoiuteenuse vajadus peab olema meditsiiniliselt põhjendatud ja arvesse tuleb võtta teise EL liikmesriigi kindlustatud isiku eeldatavat Eestis viibimise kestust ning tervishoiuteenuse olemust. Arstiabi osutamise ulatus tuleneb erinevate riikide sotsiaalkindlustusskeeme koordineerivast Euroopa Nõukogu määrustest ja selle rakendusmäärustest. Nimetatud määruse alusel on Eestil kohustus kohelda teises EL liikmesriigis kindlustatud isikuid, kui nad saavad vajaminevat arstiabi nende ajutisel viibimisel Eestis, võrdväärselt Eesti Haigekassas kindlustatud isikutega.

Vajamineva arstiabi osutamise aluseks olevad dokumendid EL kindlustatud isikule on teise EL liikmesriigi pädeva asutuse poolt väljastatud kehtivad vormikohased tõendid: E 112, E 123, Euroopa ravikindlustuskaart (kaardi asendussertifikaat).

MILLAL PÖÖRDUDA EMOSSE JA MILLAL PEREARSTI POOLE? (info ka vene keeles)

Pöörduge kindlasti EMOsse, kui Teil on

 • teadvushäired
 • hingamisraskused
 • krambid
 • valu rinnus või ülakõhus
 • nägemishäired
 • segasus või muu vaimse seisundi häire
 • äkiline või tugev valu
 • verejooks
 • kõnehäired
 • tugev või lakkamatu oksendamine või kõhulahtisus
 • veriköha või -okse
 • trauma
 • valu rinnus >35a mehel, >45a naisel või südamehaigusega patsiendil
 • südamerütmihäire
 • mürgistus, kokkupuude kemikaaliga
 • üldsümptomitega allergiline reaktsioon
 • psühhiaatrilise pöördumise korral (psühhiaatriakliiniku erakorralise vastuvõtu sissepääsu kaudu)

EMOSSE PÖÖRDUMISEL

 • võtke võimalusel kaasa eelnevate uuringute andmed, haigusloo väljavõtted ning nimekiri ravimitest, mida tarvitate
 • osakonda sisenemisel  palume Teid esmalt pöörduda EMO registratuuri. Esitage sekretärile oma isikut tõendav dokument (lapsega pöördumisel  lapse isikut tõendav dokument).
 • sekretär  vormistab Teile  patsiendikaardi ning Teil tuleb tasuda visiiditasu. Visiiditasu on võimalik maksta sularahas, pangakaardiga või antakse Teile  kaasa ülekandearve. Visiiditasu maksmisel väljastatakse visiiditasuarve/tšekk/.
 • sekretär suunab Teid järjekorra alusel erakorralise meditsiiniabi õe või traažiõe vastuvõtule, kes selgitab välja, kui kiiret ning millise spetsialisti abi Teie vajate. Vastake triaažiõe kõikidele küsimustele Teie terviseprobleemi kohta, et täpselt määratleda Teie seisundi erakorralisus ja abivajamise meetod.
 • teavitage õde, kui Teil on esinenud allergiaid, Te olete rase või toidate rinnaga

Kuidas EMOsse tulla?

Juhiste vaatamiseks vajutage palun allolevale kaardile.

 

 

ERAKORRALISE ABI OSUTAMINE

Järjekorra moodustumine EMOs, triaažikategooriate määramine

EMOs teenindatakse patsiente vastavalt tervisliku seisundi raskusele, mitte osakonda saabumise järjekorras.

Abivajamise kiiruse määramist tervisliku seisundi alusel nimetatakse triaažiks.

Pildi suuremaks vaatamiseks vajutage allolevale fotole või lugege EMO triaažikategooriad (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Triaažikategooriale vastav arstiabi ooteaeg võib pikeneda juhul, kui osakonna personal on hõivatud eluohtlikus seisundis patsientidega ja Teie seisund ei ole eluohtlik. Patsiendi käsitlus EMOs  võib pikeneda ka siis, kui  Teie terviseseisundi hindamiseks ja ravi osutamiseks määratakse uuringuid ja koostatakse raviplaan ning kaasatakse teisi arst – konsultante, kuna konsulteerima kutsutud arst või olla hõivatud samaaegselt erakorralise ravitööga teises osakonnas. Üldiselt ei peaks patsiendi käsitlus EMOs kestma üle 4 tunni.

 

TRIAAŽ

Triaaži teostab vastava koolitusega triaažiõde, kes esitab Teile mitmeid tervist puudutavaid küsimusi ning (vajadusel) mõõdab vererõhku, pulssi, kehatemperatuuri jne. Kogutud andmete alusel määrab õde Teie triaažikategooria ja vajadusel suunab Teid ootesaali.

Teavitage kindlasti triaažiõde, kui Teie seisund ooteajal muutub või Te soovite lahkuda EMOst. Edasisteks uuringuteks võib olla vajalik Teie söömata ja joomata olek. Konsulteerige eelnevalt triaažiõega, kui soovite vahepeal midagi süüa või juua.

Kui Teie terviseprobleem ei ole EMOs käsitletav, antakse Teile soovitused kuhu pöörduda, et oma probleemile lahendus leida.

 

VISIIDITASU

Pärnu Haiglas  on ambulatoorse eriarstiabi, sh ka erakorralise meditsiini osakonnas visiiditasu 5 eurot.

Visiiditasu ei võeta erakorralise abi osutamisel järgmistel juhtudel:

 • vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine
 • rasedatelt rasedakaardi esitamisel
 • alla 2-aastaselt lapselt
 • tasulise tervishoiuteenuste osutamisel
 • raske ja sügava puudega isikult kuni 18 eluaastani puuet tõendava dokumendi alusel;

NB! Visiiditasu tuleb maksta ka siis, kui teid toimetab EMOsse kiirabi, aga visiidile ei järgne statsionaarset tervishoiuteenuse osutamist, ehk teid lubatakse koju. Kui EMO visiidile järgneb hospidaliseerimine, visiiditasu tagastatakse.

 

HELISTAMINE OSAKONDA

Info saamiseks helistage nr 4473393 või 4473392

 Osakonda helistades palume valida oma pereliikmetest üks inimene

Kui soovite oma EMOs viibiva lähedase kohta saada informatsiooni osakonda helistades, siis palume valida selleks oma perekonnast üks inimene, teised lähedased saavad informatsiooni tema käest. See säästab osakonna töötajate väärtuslikku aega, mida saab kasutada patsientide eest hoolitsemiseks. Lähtuvalt delikaatsete isikuandmete kaitse seadusest ei edastata telefoni teel detailset meditsiinilist informatsiooni.

 

PARKIMINE

EMOsse pöördujatel on võimalik oma sõiduk parkida osakonna sissepääsu juures olevasse parklasse. Parkimine on tasuta

EMOST LAHKUMINE

Vajadusel saab EMOst parklasse transpordil kasutada ratastooli, mis tuleb kindlasti peale kasutamist tagastada.

Osakonnast lahkumisel mõelge, kas olete aru saanud kuhu ja millal Te edaspidi oma tervise kontrolliks peate pöörduma. Kui jäi midagi arusaamatuks siis küsige kohe.

SA Tartu Ülikooli Kliinikum  loal on  käesoleva info koostamisel kasutatud  SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kodulehel avaldatud  materjali.

EMO patsiendiinfomaterjalid

 

 

Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398