Geenidoonor

Alates 4. juunist 2018 on geeniproovi võimalik anda ka Pärnu Haiglas. Vereproovide kogumine (6 ml veeniverd) toimub suuremates haiglate.

100 000 uut geenidoonorit aastal 2018

Aprillis 2018 algas Sotsiaalministeeriumi algatusel ja riikliku rahastusega uute geenidoonorite kaasamine Eesti geenivaramusse. Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu koostöös on kavas 2018. aasta jooksul koguda täiendavalt 100 000 inimese vereproovid, millest eraldatakse DNA ning teostatakse selle genotüpiseerimine ehk koostatakse personaalsed geenikaardid. Varem geenivaramuga liitunud doonoritele on juba sarnane DNA analüüs tehtud ning geenivaramu on alustanud teadustöö tulemustel põhineva esmase tagasiside andmiset selleks soovi avaldanud inimestele. Ka uutele liitujatele on kavas välja töötada geneetiliste riskide raportid  ja luua võimalused nende kättesaadavaks tegemiseks läbi meditsiinisüsteemi. See on aga järgmine etapp, mida juhib Sotsiaalministeerium.

Kuidas saab geeniproovi anda Pärnu Haiglas? 

Pärnu Haiglas on geenidoonoriks kõige lihtsam saada, kui arsti ambulatoorsele vastuvõtule tulnud või statsionaarsel ravil viibiv patsient annab arstile teada, et ta on allkirjastanud geenidoonoriks saamise nõusolekuvormi ja soovib loovutada geeniproovi. Geeniproovi saab anda ka inimene, kes arsti vastuvõtule 2018. aasta jooksul ei satu. Temal tuleb pöörduda otse  Pärnu Haigla laborisse Ristiku 1 verevõtu kabinetti nr A105 E-K kell 8.00 – 17.00 ja N kell  8.00 – 13.00.

Eelnevalt aega broneerida vaja ei ole.

Samuti on võimalik aktiivsetel doonoritel vere loovutusega samal ajal ka geeniproovi ära anda Pärnu Haigla veretalituses (Metsa tn1, lahtioleku aegadel).

Kes võivad saada geenidoonoriks?
Geenidoonoriks võivad saada vabatahtlikkuse alusel Eesti elanikud alates 18. eluaastast, kes ei ole varem liitunud geenivaramuga. Geenidoonoriks saamise ja vereproovi loovutamise eelduseks on eelnev informeeritud nõusoleku vormi täitmine ja digiallkirjastamine kas  ID-kaardi või mobiil-ID abil keskkonnas geenidoonor.ee.

Miks on vaja geenivaramut laiendada? 

Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu on loonud arstiteaduse arengule olulise andmebaasi, millega on liitunud 52 000 eestimaalast, ehk 5% Eesti täiskasvanud elanikkonnast. Geenivaramu andmebaasi laiendamine võimaldab suurendada tema väärtust nii teadusliku uurimistöö jaoks kui ka geeniinfol põhineva personaalmeditsiini juurutamist .

Mis on uut võrreldes varasema andmekogumisega?

Tänu tehnoloogia arengule on andmekogumise protsess võrreldes 2002. aastaga, mil alustati andmekogumist, nii geenidoonorite kui ka andmekogujate jaoks oluliselt lihtsustunud. Inimesed saavad digitaalselt allkirjastada nõusoleku vormi ja täita terviseandmete küsimustiku veebis. Veeniverd tuleb loovutada varasema 50 ml asemel 6 ml, sest edasisteks analüüsideks vajalik DNA saadakse tänapäeval kätte oluliselt väiksemast veenivere kogusest. 

Lisainfo: www.geenidoonor.ee

Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398