Haigekassa poolt rahastatavad sõeluuringud

Haiguste ennetamine ja varajane avastamine aitavad pikendada tervena elatud aastaid ja vähendada haigestumist ning enneaegset suremust. Haiguste ennetus on tervete inimeste kaasamine terviseuuringutele või ennetavatele terviseteenustele, eesmärgiga ära hoida välditavaid haigusi. 

Mitmed haigekassa rahastatavad ennetustegevused on ühendatud tervishoiuteenustega ning neid pakutakse inimestele kogu elukaare vältel. Ennetustegevuse hulka kuulub näiteks tervisenõustamine, vaktsineerimine, raseduse ja vastusündinute jälgimine, sõeluuringud, krooniliste haigete tervisekontrollid, patsiendijuhendid, tegevused haiguse tüstistuste ennetamiseks jmt.

Osa ennetustegevustest korraldatakse projektidena või osaleb haigekassa konkreetsete projektide rahastamises. Üks ennetuse projektidest on näiteks vähi sõeluuringud. Need tegevused planeeritakse rahvastiku tervise arengukava pikaajaliste eesmärkide alusel, arvesse võetakse ka riiklike programme, organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse ülesandeid.

Rohkem infot sõeluuringute kohta on väljas Haigekassa kodulehel

Kas külastate näituseid Pärnu Haiglas?

Jah, regulaarselt
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398