Haigla kodukord

Käesoleva juhendi eesmärk on tutvustada patsientidele ja külastajatele Pärnu Haigla kodukorda Ristiku tn 1 asuvas haigla hoonetes ja territooriumil ning Ravi tn 2 hoones (edaspidi Haigla). Käesoleva juhendi patsientidele ja külastajatele tutvustamise eest vastutavad Haigla osakondade vanemõed, vastutavad õed, valve ajal valveõed.

Pärnu Haigla kodukord (pdf)

 

1. Üldine tegevuskirjeldus

 

Haigla I korpus, Ristiku 1 (peahoone) on avatud:

E – R 07.30 - 19.00

L – P   10.00 - 19.00

 

Haigla II korpus, Ristiku 1, Taastusravi- ja heaolukeskus, psühhiaatriakliinik, nahahaiguste arstid ja rehabilitatsiooniüksus on avatud:

E – R 07.30 - 20.30

L –    09.00 - 14.00

P –    suletud 

 

Haigla III korpus, Ravi 2, Õendus- ja hoolduskeskus on avatud:

E – P   11.00 - 19.00

 

Patsientide külastamine toimub järgmistel aegadel:

I korpuses, Ristiku 1:                               

E – R   12.00 - 19.00

L – P   10.00 - 19.00

 

Nakkushaiguste üksuses:              

E – R  14.00 - 19.00

L – P   10.00 - 19.00

 

Intensiivraviüksuses:                    

E – P   15.00 - 17.00

 

II korpuses, Ristiku 1, Taastusravi-, nahahaiguste- ja rehabilitatsiooniüksuses:  

E – R  12.00 - 19.00

L – P   10.00 - 19.00 sisenemine turvamehe abil

 

Psühhiaatriakliinikus:

E – P   11.00 - 18.00

L – P   sisenemine psühhiaatriakliiniku erakorralise vastuvõtu sissepääsu kaudu

 

III korpuses, Ravi 2, Õendus- ja hoolduskeskus:        

E – P   11.00-19.00 

 • Nakkushaiguste üksuse patsiente külastavad maksimaalselt 2 külastajat korraga ja lapsed alla 14. aasta ainult ravi- või valvearsti loal. 
 • Psühhiaatriakliiniku akuutosakonnas patsientide külastamine sõltuvalt patsiendi tervislikust seisundist kokkuleppel raviarstiga. 
 • Väljaspool külastusaega on külastamine lubatud vaid vastutava tervishoiutöötaja loal. 
 • Osakondadel on õigus vajadusel kehtestada külastamise erirežiime ja piirata külastamist.
 • Ambulatoorsete osakondade ja vereanalüüside kabineti patsiendid, statsionaarsetes osakondades ravil olevate patsientide külastajad ning taastusravi- ja heaolukeskuse külastajad jätavad kevad-, sügis- ning talveperioodil oma üleriided garderoobi.
 • EMO, vereanalüüside kabinetti, statsionaarse ravi, ambulatoorsete osakondade ning taastusravi- ja heaolukeskuse ruumidesse sisenetakse ainult vahetusjalatsites või kasutatakse kaitsesusse (v.a suveperioodil 01.06.- 31.08., mil garderoob on suletud).
 • Taastusravi- ja heaolukeskuses osutatavate protseduuride ruumidesse sisenevad külastajad ning patsiendid ainult puhaste vahetusjalatsitega või kasutavad kaitsesusse.
 • Suitsetamine on lubatud ainult spetsiaalselt selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud kohtades.
 • Haigla territooriumil on keelatud alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine ning alkoholi- või narkojoobes viibimine.

 

2. Patsiendi ja külastaja õigused 

 • Patsiendil ja külastajal on õigus heaperemehelikult kasutada Haiglas avalikuks kasutamiseks mõeldud vara (ratastoolid, puhketoad jms).
 • Patsiendil ja külastajal on õigus avaldada rahulolu ning rahulolematust ja saada lisainformatsiooni tema Haiglasse saabumise või ravil viibimisega seotud küsimustes tervishoiuteenuste osutamisega seotud isikutelt – osakonna juhatajalt, vanemõelt, valvearstilt või Haigla administratsioonilt. Avaldusi ja ettepanekuid saab esitada osakondades olevatesse haiglasisestesse tagasiside postkastidesse.
 • Vajadusel teeb haigla töötaja patsiendile ja külastajale kättesaadavaks klienditeeninduse standardi), mis käsitleb ravijärjekorda registreerimise korda, suhtlemist patsientide ja tema omastega, patsiendi õigusi kaebuse või ettepaneku esitamiseks, Haiglas kehtivat kaebuste ja ettepanekute menetlemise korda ja asutusi, kuhu on võimalik pöörduda kaebuse esitajal.

 

3. Üldine tegevuskirjeldus

 • Patsient ja külastaja on kohustatud tutvuma haigla kodukorraga ning seda järgima. Kodukorra tagamise eesmärgil on tervishoiutöötajal õigus teha vastavasisuline märkus või vajadusel pöörduda abi saamiseks turvatöötaja poole
 • Patsient ja külastaja on kohustatud täitma Haigla tuleohutuse eeskirju.
 • Patsient on kohustatud käituma vastavalt temale kehtestatud ravirežiimile.
 • Patsient on kohustatud hoidma oma isiklikke asju vaid selleks ette nähtud palati kappides ning aitama kaasa puhtuse ja korra hoidmisele Haigla ruumides.
 • SA Pärnu Haigla ei vastuta patsientide isiklike asjade, raha, väärtesemete ja dokumentide eest. Soovitame isiklikud asjad, raha, väärtesemed ja dokumendid hoiustada Haiglas kehtiva Patsientide isiklike asjade ja raha hoiustamise juhendi ) kohaselt.
 • Külastaja on kohustatud lahkuma palatist arsti visiidi ajaks ja/või tervishoiutöötaja nõudmisel privaatsuse tagamiseks protseduuride ja visiitide läbiviimisel.
 • Patsient ja külastaja on kohustatud andma Haiglast lahkumisel üle tema kasutuses oleva Haiglale kuuluva vara.

 

 4. Üldine päevakava statsionaarsetes osakondades

06.00 - 07.00  Äratus- kraadimine, protseduurid, analüüside andmine (uriin, faces)

07.00 - 07.30  Hommikused hügieenitoimingud

07.30 - 08.00  Vereanalüüside võtmine laborantide poolt

08.30 - 09.00  Hommikusöök

09.00 - 11.00  Raviarsti visiit

09.00 - 15.00  Uuringud, konsultatsioonid, protseduurid, operatsioonid

13.00                Lõunasöök

16.00 - 18.00  Vajalikud protseduurid, kraadimised, nõustamised jne

17.30                Õhtusöök

20.00 - 22.00 Õhtused protseduurid, ettevalmistused järgmise päeva uuringuteks, operatsioonideks jne

21.00               Õhtune tee

23.00               Öörahu      

 •  Osakondadel on õigus vajadusel kehtestada erisusi üldises päevakavas.

 

5. Plaaniliste haigete saabumine

Plaanilisele ravile saabuvate haigete vastuvõtuajad on järgmised:

 

I korpuses, Ristiku 1 plaaniline vastuvõtt:

07.30 - 10.00 – samal päeval operatsioonile tulijad

10.00 - 11.00 – naistehaiguste, raseduspatoloogia ja lastehaiguste plaanilised patsiendid

11.00 - 14.00 – sisehaiguste plaanilised patsiendid

 

Patsiente vormistatakse haiglasse üldjärjekorras, rasedaid ja lapsi teenindatakse eelisjärjekorras. Operatsioonidele saabuvate haigete vormistamisel võetakse arvesse ka operatsiooniplaane.

 

II korpuses, Ristiku 1 plaaniline vastuvõtt:

11.00 - 16.00 – psühhiaatriakliiniku patsiendid

11.00 - 13.00 – taastusravi-, nahahaiguste- ja rehabilitatsiooniüksuse patsiendid

 

III korpuses, Ravi tn 2 plaaniline vastuvõtt:

10.00-15.00 – õendus-hoolduskeskuse patsiendid

 

Haigete väljakirjutamine ja lahkumine Haiglast toimub reeglina kuni kella 12.00-ni.


Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398