Isikuandmete töötlemine ja avaldus terviseandmete väljastamiseks

Pärnu Haigla klientide isikuandmete kaitse on haigla jaoks oluline ning me teeme kõik endast oleneva, et tagada isikuandmete töötlemine vastavalt õigusaktides sätestatule. Isikuandmete kaitsmise üldpõhimõtted on kirjeldatud SA Pärnu Haigla privaatsuspoliitikas.

Pärnu Haigla andmekaitsespetsialistiks on määratud kantselei juhataja Ene Mironenkov, kellega  on võimalik isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes kontakteeruda e-posti aadressil ph[at]ph.ee

 

Kui soovite meilt oma terviseandmeid, siis täitke ära avaldus terviseandmete väljastamiseks ja edastage see meile digiallkirjastatult ph@ph.ee

Enne teabenõude esitamist palume tutvuda oma terviseandmetega www.digilugu.ee

Palun tutvuge ka meie klienditeeninduse standardiga

 

SA Pärnu Haigla

Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398