Liiklusmeditsiin

Mootorsõidukijuhi tervisetõendi taotlemiseks on vajalik eelnev registreerumine 447 3595 või maimu.saar@ph.ee. Tervisekontroll viiakse läbi kabinetis C 216a.

 

Mootorsõidukijuhi tervisekontroll viiakse läbi lähtuvalt: 

„Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud1

[RT I, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]“  Vastu võetud 22.12.2016 nr 147

jõustumine 01.01.2017 Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 101 lõike 10 ja § 143 lõike 7 alusel: 

 

A-, B-, BE-, C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, T-kategooria traktori ja liikurmasina, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhtide ja juhtimisõiguse taotlejate ning mootorsõidukijuhtide õpetajate tervisekontrolli teeb perearst, töötervishoiuarst või liiklusmeditsiini komisjon.

Lähtudes juhile kehtestatud tervisenõuetest ja võttes aluseks tervisekontrolli tulemused, selgitatakse tervisekontrolli käigus välja, kas mootorsõidukijuht: 

  • VÕIB / EI VÕI juhtida A-, AM-, B-, BE-  ning  nende alamkategooriate mootorsõidukeid ja T-kategooria traktoreid ja  liikurmasinaid.
  • VÕIB / EI VÕI juhtida C-, CE-, D- ja DE- kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukeid, B-kategooria taksot ning  A- ja B- ja C- kategooria alarmsõidukeid ja/või õpetada juhtimisõiguse taotlejaid ja olla mootorsõidukijuhtide õpetaja.

Tervisetõend kehtib ka väikelaeva juhtimise loa taotlemisel ja vabatahtlike päästjate kutsealal.

Lähtuvalt mootorsõidukijuhi tervisetõendi taotleja tervislikust seisundist võib otsuse langetamisel osutuda vajalikuks täiendavate analüüside ja uuringute teostamine või eriarstide konsultatsioonid vastavalt Eesti Haigekassa kehtivale hinnakirjale, näiteks:

 

 

 

 

 

 

TEADMISEKS TERVISEKONTROLLI TULIJALE:

1. Palume tervisekontrolli tulles võtta kaasa:

  • Eelnevalt patsiendiportaalis www.digilugu.ee või  paberkandjale täidetud tervisedeklaratsiooni:

Tervisedeklaratsioon eesti keeles

Tervisedeklaratsioon_vene_keeles

Tervisedeklaratsioon_inglise_keeles

  • Isikut tõendava kehtiva dokumendi (ID kaart või pass ja juhiluba);
  • Juhtimise ajal kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid);
  • Sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise kirjaliku otsuse;
  • Enda käes olevad andmed oma tervisliku seisundi kohta -  kasutatavate ravimite nimetused, aasta jooksul teostatud analüüside-uuringute tulemused või muu oluline.

2. Kui teate endal olevat kroonilise haiguse, mis võib olla takistuseks juhtimisõiguse mingi kategooria saamisel (suhkruhaigus, langetõbi, südame-veresoonkonna puudulikkus, kõrgvererõhutõbi, alkoholisõltuvus …), on soovitav eelnevalt pidada nõu oma raviarstiga.

3. Kaks tundi enne tervisekontrolli tulekut mitte süüa, magusat juua ega nätsu närida (et teostatava veresuhkru analüüsi tulemus oleks objektiivne). Prillikandjad võtku prillid kaasa.

 

Mootorsõidukijuhi tervisetõendi taotlemiseks on vajalik eelnev registreerumine 447 3595 või maimu.saar@ph.ee.Tervisekontroll viiakse läbi kabinetis C 216a.


Uneuuring autojuhtidele on mõeldud autojuhtidele, kellele on uuring näidustatud tervisetõendi väljastamiseks.  

Kas külastate näituseid Pärnu Haiglas?

Jah, regulaarselt
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398