Patsiendiohutuse kultuur

Pärnu Haiglas rakendatakse mittesüüdistavat ning arutelule avatud kultuuri. Patsiendiohutuse teema on kajastatud Pärnu Haigla siseveebis, teadete  tahvlitel ja Pärnu Haigla lehes. Haigla personal kannab teemale tähelepanu pööramiseks rinnasildil patsiendiohutuse kleebist. Vähemalt kord arengukava perioodi jooksul, viiakse haiglas läbi patsiendiohutuse kultuuri-uuring. Uuringust tulenevalt rakendatakse vajalikke ning võimalikke meetmeid patsiendiohutusele orienteeritud kultuuri hoidmiseks Pärnu Haiglas.

Mõisted

Tervishoiuteenuste kvaliteet- osutatud teenuse omaduste kogum, mida iseloomustab patsiendi heaolu ning mis võtab arvesse järgmised dimensioonid:

  • ohutus- teenusega ei ole põhjustatud kahju patsiendile ega personalile;
  • mõjusus- osutatud teenusel on tulemus, nt eluiga pikeneb, saadakse terveks, elukvaliteet on parem;
  • patsiendikesksus- kõik tegevused on suunatud patsiendi heaks;
  • ajakohasus- abi antakse õigel ajal;
  • tõhusus- ressursse kasutatakse mõistlikult;
  • õiglus- kõigil on õigus abile võrdsetel alustel.

Patsiendiohutus- olukord, kus patsient on kaitstud tervishoiuteenustega seotud tarbetu või võimaliku kahju eest.

Vastutus

Tervishoiuteenuste kvaliteedi ja patsiendiohutuse tagamise eest vastutab iga haigla töötaja. Igal haigla töötajal on õigus ning kohustus vastavalt oma erialasele pädevusele vajadusel peatada tegevus ja/või pöörata kolleegi tähelepanu kui patsiendiohutus on ohus.

Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398