Patsientide infomaterjalid

Patsiendiinfomaterjalid on haigus- või protseduuri spetsiifilised kokkuvõtvad materjalid, mis selgitavad lihtsas keeles patsiendile, millega on tema haiguse puhul tegemist. Millised on ravivõimalused ja oodatavad tulemused.

Meie arstid ja õed on omal initsiatiivil ja kogemuste põhjal koostanud arvukalt patsiendi infomaterjale, mida patsientidele lisaks eelöeldule ka koduse toimetuleku eesmärgil kaasa antakse. võimalikud kaasnevad haigused ja tüsistused. 

Mistahes tervishoiuteenuseid osutades on üheks väga oluliseks osaks patsientide igakülgne informeerimine ja nii on patsientide informeerimine kogu maailmas aktuaalne teema. Sageli tuleb arstidel-õdedel juba esimese kohtumise käigus otsustada patsiendi teadlikkuse üle tema haigusest ning see teadmine mõjutab kindlasti nii ravi võimalikku käiku, kui ravitulemuste püsimajäämist.

Kõige suuremat patsiendiinfo materjalide kogu omab Eestis vaieldamatult Tartu Ülikooli Kliinikum, kes õpetava haiglana on loonud õendustöötajate ja arstide koostöös järjepideva patsiendiinfo süsteemi.

 

Lisaks Pärnu Haigla koostatud patsiendiinfomaterjalidele on palju vajalikke ja abistavaid juhend-ja teavitusmaterjale valminud ka Eesti Haigekassa ja Tervise Arengu Instituudi poolt.

Erinevate Eesti haiglate patsientide infomaterjalid on kättesaadavad ka Eesti Haiglate Liidu kodulehel.

Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398