Rehabilitatsiooniteenused

Rehabilitatsiooniteenus on riigi eelarvest finantseeritud hoolekande teenus, mille eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.

  • Tööealiste puhul on rehabilitatsiooniteenuse eesmärgiks soodustada isiku töötamist, tööle asumist ja töövõime säilitamist.
  • Laste puhul on rehabilitatsiooniteenuse eesmärgiks soodustada lapse arengut ja hariduse omandamist.
  • Vanaduspensioni ikka jõudnud isikute puhul on rehabilitatsiooniteenuse eesmärgiks säilitada isiku võimalikult iseseisev toimetulek.

Kontaktid

Rehabilitatsiooniteenuste hinnakiri (2017)

Rehabilitatsiooniprotsessi põhitegevusteks on hinnata isiku vajadusi ja ressursse, planeerida tegevusi rehabilitatsiooniteenuse eesmärgi täitmiseks sh rehabilitatsiooniprogramme, viia ellu tegevusi ja juhendada isikut tegevuste elluviimisel ning hinnatakse tegevuste elluviimisega eesmärgi saavutamist.

Haiglas osutatavale rehabilitatsiooniteenusele on õigus isikul, kellel on psüühilise, anatoomilise või füsioloogilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tulenevalt on piiratud toimetulekuga isiku võimalus töötada, õppida või iseseisvalt toime tulla ning isiku töötamise, õppimise või iseseisva toimetuleku võimalusi on võimalik parandada rehabilitatsiooniteenuste abil.

 

Sisekliiniku taastusraviosakond tegeleb riikliku rehabilitatsiooniteenuse osutamisega tööealistele ja vanaduspensioniikka jõudnud puudega isikutele, puuet taotlevatele isikutele ning puudega lastele.

Psühhiaatriakliiniku rehabilitatsiooniüksus tegeleb riikliku rehabilitatsiooniteenuse osutamisega vähemalt 40% töövõimetusega tööealistele ja vanaduspensioniikka jõudnud psüühiliste erivajadustega isikutele.

 

Mida teha rehabilitatsiooniteenuse saamiseks?

Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks tuleb täita rehabilitatsiooniteenuse taotlus. Taotluse vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumi kodulehekülgedel ja kõikides pensioniametites.

Taotlusele lisada:

  • koopia isikut tõendavast dokumendist;
  • psüühilise erivajadusega inimesed esitavad lisaks perearsti või eriarsti tõendi (väljavõtte haigusloost või tervisekaardist) psüühikahäire somaatiliste haiguste esinemise kohta;
  • kui taotluse täidab isiku seaduslik esindaja, siis on vaja esitada ka tema esindusõigust tõendava dokumendi koopia.

 

 

Rehabilitatsiooniteenuste üldkoordinaator

Olga Sumbajeva

Ristiku tn 1 kabinet G302

Telefon 53 416 543

Lühinumber: 7289

olga.sumbajeva@ph.ee

 

 

 

Rehabilitatsiooniteenustele registreerimine:

E-R 8.00-16.00

Anu Martšuk 

Ristiku tn 1, kabinet G302

Telefon 44 73 289

Lühinumber: 289

anu.martsuk@ph.ee

 

 

Üldhaiguste ja liikumispuuetega isikute (sh laste) rehabilitatsiooniüksus

  

Taastusravi osakonna rehabilitatsiooniüksus

Rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator, sotsiaaltöötaja Natalja Ivanov

Ristiku tn 1, kabinet G301

Vastuvõtt:

E 09.00-13.00

K 09.00-16.00

N 09.00-16.00

Telefon 44 73 237 

natalja.ivanov@ph.ee

 

Psüühilise erivajadusega isikute rehabilitatsiooniüksus

 

Psühhiaatria kliiniku rehabilitatsiooniüksus

Rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator, sotsiaaltöötaja Ester Reinsalu 

Ristiku tn 1, kabinet G335

Vastuvõtt:

T 10.00-16.00

N 10.00-16.00

Telefon 44 94 857, 51 23 838

Lühinumbrid: 857, 7287

ester.reinsalu@ph.ee

 

 

 

Alaealiste õigusrikkujate rehabilitatsiooniteenused

Sotsiaaltöötaja Olga Sumbajeva

Ristiku tn 1, kabinet G302

Telefon 53 416 543

Lühinumber: 7289

olga.sumbajeva@ph.ee

 

 

 

Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398