Töötervishoiukeskus

Lugupeetud. ettevõtte juht / töökeskkonnaspetsialist

Töötervishoid on töökorralduslike ning meditsiiniabinõude kompleks, mille eesmärk on töötaja tervisekahjustuse vältimine ning töötaja füüsiline, vaimne ja sotsiaalne heaolu. Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on pandud tööandjale kohustus korraldada oma ettevõtte töötajatele tervisekontrolle vältimaks tööga seotud tervisekahjustuste ja kutsehaiguste kujunemist.

Pärnu Haigla Töötervishoiukeskuses osutatavad teenused:

1. Töötervishoiu-kontroll, mille käigus teostatakse:

 • terviseuuringud sõltuvalt töökeskkonna ohuteguritest ja individuaalsetest terviseriskidest või seadusandlusest tulenevalt (meremeeste, turva- ja päästetöötajate tervisekontroll);
 • hinnatakse töötaja tervisliku seisundi sobilikkust ametikohale, 
 • nõustatakse töötajat individuaalsete terviseriskide osas, 
 • antakse nõu sobivate isikukaitsevahendite valikul,

2. Tervisekontroll vastavalt Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele (tervisetõendid):

 • esmase tervisetõendi väljastamine;
 • tervisetõendi pikendamine.

3. Tööandjate ja töötajate töötervishoiualane nõustamine;
4. Töökeskkonna hindamine, töökohtade kaardistamine ja riskianalüüside koostamine;
5. Töötajate immuniseerimine.

Töötervishoiu keskuse personal:
Svea Reim, juhataja-töötervishoiuarst
Nailia Mazitova, töötervishoiuarst
Maimu Saar, vastutav õde
Signe Parts, assistent

Kontaktid:
Kui vajate meie poolt osutatavat teenust või on Teil teemakohaseid küsimusi, võtke palun ühendust:
telefonil 447 3595 Maimu Saar  
E-posti aadressil maimu.saar[at]ph.ee
kabinet D 201 või C 216a

Kuidas alustada oma ettevõtte töötajatele tervisekontrollide korraldamist?

 • Palun täitke elektroonne „Tervisekontrolli suunatud töötajate nimekirja“ vorm;
 • Täitke nimekirja vorm, pöörates erilist tähelepanu ohuteguritele. Ohutegurid leiate oma ettevõtte töökeskkonna riskianalüüsist.
 • Saatke täidetud nimekiri aadressile maimu.saar[at]ph.ee või leppige aeg kokkusaamiseks tel. 447 3595
 • Nimekirja alusel koostame teie töötajatele terviseuuringute paketi (d) vastavalt Teie poolt esitatud ohuteguritele ja paketi mahust tuleneva hinnapakkumise. Tervishoiuteenuste hinnad juhinduvad kehtivast haigekassa hinnakirjast. 
 • Kokkuleppel tutvume ettevõtte töötingimustega.
 • Tervisekontrollide läbiviimise korralduse ja hinnapakkumise sobivusel sõlmime tervishoiuteenuse osutamise lepingu;
 • Kooskõlastame broneeringud uuringute-analüüside läbiviimiseks ja töötervishoiuarsti ning vajadusel eriarsti vastuvõttudele.
 • Tervisekontroll, 
 • Arveldamine (ülekandearve või sularahamakse);
 • Tagasiside ja tervisekontrolli otsuste edastamine.

Töötervishoiuteenuse osutamise aluseks on Tervishoiuameti tegevusluba L03840, mis on väljastatud 12.05.2014 ja on tähtajatu kehtivusega
 

Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398