Visiiditasud

Visiiditasu maksmine toimub üldjuhul enne arsti vastuvõtule minekut ning patsiendile väljastatakse sellekohane visiiditasu maksekviitung. Pärnu Haiglas on kehtestatud RAVIKINDLUSTATUD ISIKUTELE eriarsti ambulatoorse vastuvõtu eest, kaasa arvatud EMO vastuvõtt VISIIDITASU 5 EUROT

Visiiditasu maksmise kord (pdf)

Visiiditasu ei pea maksma:

 • lapsed kuni kaheaastaseks saamiseni;
 • rasedad rasedakaardi esitamisel;
 • isik, kelle suunab Pärnu Haigla eriarst Pärnu Haigla teise eriarsti juurde või teise tervishoiuteenuse osutaja eriarst sedasama tervishoiuteenust osutava eriarsti juurde;
 • kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine;
 • ühiskonnale ohtlike nakkushaiguste korral (aktiivse tuberkuloosi põdejatelt ja tuberkuloosi otseselt kontrollitavat ravi saavatelt patsientidelt);
 • tasuliste tervishoiuteenuste osutamise korral vastavalt haigla tasuliste teenuste hinnakirjale;
 • noorsportlased haigekassa poolt rahastatavate preventatiivsete terviseuuringute korral;
 • raske ja sügava puudega isikult kuni 18 eluaastani puuet tõendava dokumendi alusel;
 • Pärnu haigla statsionaaris ravil olnud patsiendid, kes on suunatud ambulatoorsele arsti vastuvõtule;
 • ambulatoorse eriarstiabi korduva konsultatsiooni korral. Patsiendi tagasikutsumisel teeb arst patsiendile digitaalse saatekirja enda vastuvõtule (saatekiri paberkandjal kui „ESTER“-is ei ole hetkel võimalik aega broneerida), kui tervishoiutöötaja tunniplaani ei ole veel vastavaks ajaks sisestatud. Korduvaks konsultatsiooniks on eriarsti ambulatoorsed visiidid järgmistel juhtudel:
  • kui eriarst on patsiendi kutsunud tagasi ravi kontrollimiseks või muutmiseks ühe haigusjuhtumi korral. Korduva tagasikutsumise üldine piirmäär on 6 kuud;
  • kui patsiendil viiakse läbi korduvaid diagnostika ja/või raviprotseduure. Korduva tagasikutsumise üldine piirmäär on 6 kuud

Selleks, et omavaheline koostöö sujuks tõrgeteta ja vastastikku lugupidavalt, on patsient kohustatud teavitama haiglat eriarsti ambulatoorsele visiidile mitteilmumisest 24 tundi enne visiiti (nõue tuleneb ravikindlustuse seadusest) Teile sobival viisil:

 • tööpäevadel, ajavahemikus 07.30-18.00 telefonil 447 3300
 • e-posti teel aadressil visiit[at]ph.ee 
 • ööpäevaringselt, helistades telefonil 44 68 229 ja jättes sõnumi automaatvastajale vähemalt 24h enne broneeritud vastuvõtuaega. Teates tuleb öelda patsiendi isikukood, broneeritud vastuvõtu kuupäev ja kellaaeg. 

Kui patsient ei ilmu kokkulepitud ajal eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule ja pole sellest haiglat teavitanud, tasub patsient järgmise tervishoiuteenuse osutamise korral visiiditasu kahekordses suuruses. Patsient peab tasuma ilmumata visiidi eest visiiditasu selles suuruses, mida ta pidi maksma sel ajal, kui ta jättis visiidile tulemata.

RAVIKINDLUSTAMATA ISIKUD

Patsiendid, kellel puudub kas ravikindlustus või perearsti/eriarsti saatekiri tasuvad tervishoiuteenuse eest ise vastavalt Pärnu Haigla tasuliste teenuste üldhinnakirjale.

Tasuline eriarsti esmane vastuvõtt

Kindlustamata patsient ja kindlustatud patsient saatekirja puudumisel erialal, kus saatekiri vajalik, sh plaanilise ravi käigus korduva retsepti väljastamine EMOs 

30,00 €

Tasuline eriarsti korduv vastuvõtt

Kindlustamata patsient ja kindlustatud patsient saatekirja puudumisel erialal, kus saatekiri vajalik

25,00 €

Tasuline õe vastuvõtt

Kindlustamata patsient ja kindlustatud patsient saatekirja puudumisel erialal, kus saatekiri vajalik, sh puugi eemaldamine EMOs

15,00 €

*Vastuvõtutasule lisanduvad uuringute, analüüside ja protseduuride tasud.


Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398