1. aprillist on Pärnu Haiglas muutunud sünnitusele lubatud tugiisikute testimise kord

Pärnu Haiglas on sünnituse juurde ja hiljem perepalatisse lubatud üks terve tugiisik, kelleks võib olla lapse isa või muu lähedane sama leibkonna pereliige, kes on täitnud tervisedeklaratsiooni ja tugiisiku nõusoleku vormi, läbinud kehatemperatuuri kontrolli ning   on kas haiglasse tulemisel või 48 tundi enne haiglasse saabumist testitud SARS-CoV-2 suhtes ja tema testi tulemus on negatiivne. Sünnituse tugiisiku testimine Pärnu Haiglas on tasuline. Aktsepteeritud on ka teistes asutustes tehtud testid, kui need on dokumenteeritud ja tehtud mitte varem kui 72 tundi enne Pärnu Haiglasse pöördumist. Varasemad testivastused ei kehti. Sünnitoetajaid ja teisi leibkonnaväliseid tugiisikuid sünnitusosakonda ei lubata.

Kui sünnitaja SARS-CoV-2 test osutub positiivseks, siis sünnitajat saatnud tugiisik peab sünnitaja positiivse testitulemuse saabudes haiglast lahkuma.

Kogu haiglas viibimise ajal on kohustus püsida perepalatis ja haiglast lahkumisel ei ole tagasi pöördumine lubatud. Samuti ei lubata pereliikmeid intensiivravi- ja üldpalatisse.

Siinkohal on hea meelde tuletada, millised piirangud Pärnu Haiglas jätkuvalt kehtivad.

Eriarsti vastuvõtule, uuringutele ning protseduuridele tulijad sisenevad hoonesse peasissepääsust ning perearsti patsiendid Ristiku Tervisekeskuse sissepääsust. Taastusravi- ja heaolukeskuse uksed on suletud. Hoonesse sisenemisel läbivad kõik patsiendid ja nende saatjad kontrollpunkti, kus palutakse teostada käte desinfektsioon, küsitletakse sümptomite osas ning mõõdetakse kehatemperatuuri.

Pärnu Haiglas on kõikidel patsientidel ja nende saatjatel kohustus kanda kirurgilist maski. Maski annab sisenejaile triaažiteenindaja, kes juhendab ka maski kasutamisel ning kaasnevate hügieeninõuete osas. Maski tuleb kanda kogu hoonetes viibimise aja jooksul. Maski ei pea kandma alla 2-aastased lapsed. Hoonesse sisenejatel ei lubata kasutada oma maske.

Haiglas kehtib külastuskeeld. Patsiendid saavad oma lähedastega kontakti hoida virtuaalsete vahendite kaudu (Skype, FaceTime ja/või telefon jm); vajadusel personal nõustab ja abistab patsiente nendes toimingutes. Erandkorras on lubatud kriitilises seisus patsiendi külastamine – see lepitakse individuaalselt kokku raviarstiga.

Haiglaravil viibivatel patsientidel ja patsiendi tugiisikutel ei ole lubatud ilma meditsiinipersonali loata oma palatist lahkuda.

Haiglaravil olevatele patsientidele on lubatud edastada väikepakke. Saadetis peab olema korrektselt pakitud ja paki peale selgelt ja loetavalt kirjutatud patsiendi ees- ja perekonnanimi, osakond ning palati number. NB! Pakina käsitletakse ka lõikelilli ja nende liikumine majas toimub pakkide liikumisega samadel alustel. Peale kella 14.30 majja jõudvad lõikelilled toimetatakse osakonda alles järgmisel päeval!

Pakk või väikesaadetis tuleb tuua tööpäeviti vahemikus 12.00-14.30 kas:

  • haigla peahoones Ristiku 1 viibivatele patsientidele infolauda;
  • psühhiaatriakliinikus viibivatele patsientidele psühhiaatriakliiniku erakorralisse vastuvõttu;
  • Ravi tn 2 õendushoolduskeskuses viibivatele patsientidele Ravi tn 2 infolauda

NB! Väikepakk tähendab väikese kandekoti mõõduga pakikest. Teenindajal on õigus keelduda vastu võtmast spordikoti ja kohvrite suuruseid saadetisi.

Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398