17. september 2020 – ülemaailmne patsiendiohutuse päev!

Meditsiinisüsteem ei tohi kedagi kahjustada, kuid tuhanded patsiendid maailmas kannatavad vältimatut kahju või satuvad vigastuste ohtu just raviprotsessi käigus.

Maailma Tervishoiuassamblee võttis 25. mail 2019 vastu resolutsiooni WHA 72.6 – „Ülemaailmne tegevus patsiendiohutuse valdkonnas“. Resolutsioonis tunnistatakse küsimus ülemaailmseks terviseprioriteediks ja otsustas, et patsiendi ohutuse päeva hakatakse tähistama iga aasta 17. septembril.

Esimene patsiendiohutuse päev läinud aastal oli suunatud valdkonna prioriteetsuse rõhutamisele. Patsiendiohutuse päev 2020 toob kokku tervishoiutöötajad, patsiendid, pered, hooldajad, kogukonnad, tervishoiuliidrid ja poliitikakujundajad, kes on pühendunud tervishoiutöötajate ja patsientide ohutusele. Tervishoiutöötajate hulka kuuluvad kõik, kes tegelevad inimeste tervise tagamise ja parandamisega. Et aasta 2020 on rahvusvaheline õdede ja ämmaemandate aasta, soovitatakse rõhutada ka oma õdede ja ämmaemandate rolli päeva kampaanias.

2020. aasta COVID-19 pandeemia on avalikustanud tohutuid väljakutseid, millega tervishoiutöötajad kogu maailmas silmitsi seisavad. Lisaks suurendab stressirohkes keskkonnas töötamine riske tervishoiutöötajate füüsilisele ja vaimsele tervisele ning turvalisusele, muutes nad altimaks vigadele, mis võivad põhjustada patsiendi kahjustamist.

Tervishoiutöötajate ülesanne on laiendada teadlikkust patsiendiohutuse kultuurist, mis annab patsientidele, tervishoiutöötajatele ja juhtidele võimaluse avatud suhtlemiseks ja vigadest õppimiseks, mitte süüdistamiseks.

2020. aasta üleilmse patsiendiohutuse päeva teema keskendub tervishoiutöötajate ja patsiendi ohutuse lahutamatusele, mida on kujutatud loosungis „Ohutud tervishoiutöötajad, ohutud patsiendid“, sest tervishoiutöötajate ohutus on patsiendiohutuse tagamise eeltingimus.

Pärnu Haigla tegevuse fookuses on alati olnud inimene. Me soovime oma tegevuste abil jõuda parima tulemuseni ja parimat tulemust defineerime me läbi patsiendiohutuse ja kvaliteedi tagamise. Pärnu Haigla on võtnud kasutusele patsiendiohutuse tagamise kaasaegsed põhimõtted. Sarnaselt eelmisele aastale viidi ka sellel aastal haiglas läbi patsiendiohutuse taseme uurimus külastajate sea. Küsimustiku koostamisel võeti aluseks OECD näited ja Eesti haiglate kvaliteedijuhtide ettepanekud. Uuringutulemustest selgus, et meie patsiendid on tänulikud ja tagasiside oli valdavalt positiivne. Arenguvajadusena toovad patsiendid välja selle, et nad sooviksid saada rohkem informatsiooni ravimite ebasoovitavate kõrvaltoimete kohta.

Pärnu Haigla arengukava aastani 2023 näeb ette patsiendiohutuse kompetentsikeskuse strateegia rakendamise. Selleks analüüsime regulaarselt kliiniliste auditite kaudu kõrvalekallete ulatust ning rakendame vajalikke parendustegevusi. Uuel arengukava perioodil viime iga-aastaselt läbi patsiendiohutuse kultuuri haiglasisesed uuringud ning töötame välja vajalikud koolitusprogrammid tulemustest lähtuvalt. Jagame meeleldi saadud kogemusi ning koolitusprogramme. Esmatasandi koostöö arendamisel seame patsiendiohutuse tagamise prioriteetseks eesmärgiks ning rakendame vajalikud tegevusjuhised.

Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398