Pärnu Haigla patsientide nõukoda alustas tööd

Pärnu Haigla jaoks on kõige tähtsam inimene – olgu selleks patsient, tema lähedane või klient laiemas mõttes. See põhimõte kajastub ka Haigla missioonis, milleks on toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti.

Pärnu Haigla kvaliteediteenistuse juhataja Teele Orgse sõnul on haigla strateegiliseks eesmärgiks inimesekesksus ning pidevat kvaliteediparendust kasutades on vajadus patsientide arvamuse kaasamiseks ilmtingimatu. Selleks, et kõikide tegevuste planeerimisel, uute protsesside ja teenuste arendamisel ning olemasolevate parendamisel oleks nende keskpunktiks inimene, kelle jaoks ju väärtust luuakse, sai möödunud aasta lõpuks, peale põhjalikku mitme aastast planeerimist, moodustatud Pärnu Haigla Patsientide Nõukoda

Orgse juhib tähelepanu, et maailmapraktikas on patsientide esindajad tervishoiuteenuste parendamisesse ning tervishoiusüsteemi arendamisesse viimasel paarikümnel aastal oluliselt panustanud. Erinevates riikides on patsientide esindajatel erinevad rollid – näiteks esindades patsiente haiglate või omavalitsuste nõukogudes või komisjonides; töötades koostöös tervishoiutöötajatega välja patsiendijuhendeid ning infomaterjale; andes patsiendi vaadet uute tervishoiuteenuste või patsiendi raviteekonna disaini; mitmetes riikides on kohustuslik patsiente kaasata ka ravijuhendite koostamisse jne.

Nõukoja liikmete valimise eelduseks oli eelkõige enda või lähedase kogemus haigla teenustega ja soov panustada vabatahtliku tööga tervishoiuteenuste arendamisse. Selle aasta alguses sai kinnitatud Pärnu Haigla patsientide nõukoja liikmed, kelledeks osutusid Roland Leesment, Wally Anderson, Heli Tooman, Revo Türk, Aive Hiiepuu, Vaino Kaunissaar ja Kalle Viik.

Värske nõukoja esimehena alustas Roland Leesment, kes kirjeldas esimesi muljeid järgnevalt: „Oli meeldivalt tegus ja haigla tegemistesse hästi sissejuhatav kohtumine ning esmatutvumine värskete nõukoja liikmetega. Kohtusime küll virtuaalselt aga mingi meeskonnatunnetus siiski tekkis. Loomulikult oleks reaalne kohtumine tõhusam, just arutelu aktiivsuse ja sünergia mõttes. Eks olukorra tõttu peame praegu sel moel hakkama saama.“

Leesmendi sõnul on uue nõukoja peamiseks eesmärgiks arendada patsiendikeskset tervishoiuteenust selle igal tasandil. „Tänaseks on selge, et ei piisa üksi kõrgest ravikvaliteedist, vaja on muuta ka tervishoiuteenus kogu ravitee ulatuses patsiendikesksemaks ja inimesekesksemaks. Pärnu Haigla on siin väga palju juba ära teinud ja meie oleme kutsutud aitama seda veelgi laiemalt ning detailsemalt ette võtta. Kuigi eesootav teemade ring on lai, saame esmalt nõu ja soovitusi anda haigla uue kodulehe kasutajasõbralikumaks loomisel“ avas Leesment esimesi ootusi.

Värske meeskonna üle avaldas ta arvamust, et nõukoja liikmed on inimesed erinevatelt elualadelt, kel igaühel on oma kogemus patsiendina ja nö sisemine vedru, mis käivitab neid terviseteemades kaasa mõtlema/rääkima. Meie tegevuse alguses on esmatähtis mõista haigla toimimise mehhanisme ja tervishoiuteenuse regulatsioone laiemalt, et saaksime anda head nõu seal, kus see on vajalik ja mis oleks ka reaalselt elluviidav.

Pärnu Haigla ravijuht ja juhatuse liige Veiko Vahula rõõmustas, et pikalt plaanitud ja ettevalmistatud patsientide nõukogu lõpuks realiseerus. „Ma tänan kõiki värskeid nõukogu liikmeid soovi eest panustada ravikvaliteedi ning inimkeskse teenuse tõhustamisesse.“

Töökorra järgi kohtub Pärnu Haigla patsientide nõukogu vähemalt neljal korral aastas ja kõik liikmed panustavad selle tegemistesse ühiskondlikus korras.

Esialgsed muljed olid positiivsed, kuid panustamine alles ootab ees ja töökorra järgi kohtume vähemalt neljal korral aastas ja me kõik teeme seda ühiskondlikus korras – avaldas Leesment.

Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398