Algas rahulolu uuring statsionaarsete osakondade patsientidele

Alates 01. aprillist viib Pärnu haigla kuu aja jooksul statsionaarsete osakondade patsientide seas läbi rahulolu uuringu.

Pärnu haigla on alates 1999. aastast patsientide seas rahulolu uuringuid läbi viinud. Tagasiside küsimine on saanud haigla heaks traditsiooniks, mida jätkame ka sel aastal. Nii patsientide ootused, kui ka tervishoiuteenuste osutamine muutuvad ajas. Seetõttu on oluline tunda erinevate patsiendirühmade seisukohti ja ootusi.

Uuringu eesmärgiks on selgitada patsientide rahulolu Pärnu haigla poolt pakutavate tervishoiuteenustega. Uuringu abil soovime saada ülevaadet patsientide hinnangutest raviteenusele, sh vastuvõtule haiglasse, personali usaldusväärsusele/oskustele ja tehnilisele varustatusele, haigla personalilt saadud teabele, personali viisakusele, olmetingimustele ning haiglast väljakirjutamisele.

Küsitluse tulemusi kasutatakse Pärnu haigla arengukava koostamisel ja teiste juhtimisotsuste langetamisel. Küsitlus on anonüümne ja vabatahtlik ning rahulolu uuringu tulemused tehakse kättesaadavaks veebipõhiselt.

Lisaks Pärnu haiglale osalevad samas uuringus samaaegselt ka paljud teised haiglad üle Eesti.

Täname juba ette patsiente, kes leiavad aega küsimustiku täitmiseks ja annavad tagasisidet meie töö kohta. Julgustame kõiki aktiivselt osalema, avaldama oma arvamust ja tegema ettepanekuid! Saadav kasu on kahepoolne - tundes patsientide ootusi, suudame paremini neile vastata ja osutada kvaliteetsemat tervishoiuteenust.

SA Pärnu haigla

Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398