Pärnu haigla hooldusravi osakond Ravi tänaval saab 8 aastaseks!

Lühidalt hooldusravi olemusest

Aktiivravi efektiivsuse tõstmise ja ressursside säästlikuma kasutamise eelduseks kogu tervishoiusüsteemis on hästitoimiv hooldusravisüsteem. Hooldusravivõrgu ülesandeks on pakkuda abi nendele patsientidele, kes ei vaja enam aktiivravi, kuid kelle tervislik seisund ei võimalda neil iseseisvalt toime tulla.

Põhilise osa hooldusravi patsientidest moodustavad eakad ja kroonilised haiged, kellel puudub perspektiiv oluliseks paranemiseks, kuid kes omavad samas võimalust kohaneda oma haigusega ja läbi selle parandada toimetulekut.( Eestis moodustavad üle 65 aastased inimesed enam kui 15 % elanikkonnast, Pärnus on see protsent veelgi kõrgem). Hooldusravi efektiivse toimimise aluseks on konstruktiivne koostöö aktiivravi osakondadega, perearstidega, geriaatrilise hindamismeeskonnaga ja kahtlemata patsientide ja nende omastega.

Hooldusravi eesmärkideks on:

  • väljakujunenud tervisliku seisundi säilitamine
  • väljakujunenud funktsionaalse seisundi säilitamine ja võimalusel parandamine, nõustamine
  • stabiilses seisundis haigete pikaajaline ravi ja toetamine läbi õendustegevuste – sidumised, süstimised, sonditoidud, hemodünaamika jälgimine, lamatiste profülaktika jne.
  • ettevalmistamine koju, hooldusasutusse või koduhooldusele-õendusele suunamiseks
  • iseseisvus ja kohanemine oma tervise probleemidega, aktiveerimine
  • surijate õendusabi, palliatiivne ravi

Aktiivse ravi elemendid (uuringud, igapäevased arstivisiidid ja korraldused, monitooringud jne) hooldusravis puuduvad.

Hooldusravi eripäraks on see, et tervishoiuteenuseid osutavad õed, arstiabiteenust kasutatakse konsultatsioonideks ja ravi korrigeerimiseks.(arsti visiit kord nädalas). Patsientide õendus-hooldust viiakse ellu läbi meeskonnatöö.

Täna pakutakse hooldusravi statsionaarset  teenust Ravi tänaval 50-l voodil. Töötame maja renoveerimisega käsikäes, statsionaarses osakonnas on osad voodikohad seoses remonditingimustes töötamisega suletud. Tänaseks on valmis 1/3 majast. Järgmise aasta juuliks loodame ehituse valmimist.

Siikohal kasutan võimalust, et tänada  kõiki tublisid hooldusravi osakonna töötajaid ja soovida jätkuvat südamlikkust ning vastupidavust oma töös. “Tervis ei ole kõik, aga ilma terviseta on kõik mitte midagi” Schopenhauer

Margit Seppik

Õendusteenistuse juhataja

Hooldusravi osakonna juhataja kt.

Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398