Kokkuvõte TÖÖVARJUPÄEVAST Pärnu haiglas

Alates 1997.a. toimub Junior Achievement Arengufondi eestvedamisel novembrikuu lõpus üle-eestiline töövarju päev, sel korral siis 17. novembril. Töövarju päev on päev gümnaasiumi õpilastele ning annab noorele võimaluse heita pilk poole tööpäeva vältel täiskasvanud eduka inimese “päristöö” olemusse. Õpilased näevad, kuidas koolis õpitavad teadmised tööle asudes rakendust leiavad.

Pärnu haigla on gümnaasiumi õpilaste seas olnud väga populaarseks töövarju kohaks. Ajavahemikul 17.-18. november viibis haiglas 30 noort „töövarju“, kelle eesmärk oli jälgida haigla töötajate igapäeva tööd. Üksuseti jagunesid töövarjud järgmiselt: kirurgiakliinikus 7, naiste- ja lastekliinikus ning sisehaiguste kliinikus 6, diagnostikateenistuses 5, psühhiaatriakliinikus 3 ning anestesioloogia-, operatiiv- ja intensiivravi teenistuses, erakorralise meditsiiniabi teenistuses ja informaatikateenistuses 1 töövari.

Haiglas viibinud noorte hulgas läbiviidud tagasiside alusel saab välja tuua, et haiglasse töövarju päevale tuleku eesmärk oli näha haigla kui struktuuri funktsioneerimist arstide pilgu läbi ning näha just konkreetselt huvitanud eriala inimeste töötamist.  Kõige rohkem meeldis noortele lahke ja vastutulelik personal ning haigla üldine mõnus töökeskkond. Noori üllatas see, kui palju on arstidel paberitööd. Enamikel noortest oli juba haiglasse töövarjuks tulles tehtud valik jätkata õpinguid arstiteaduse või õenduse valdkonnas. Töövarju päeval nähtu ja kogetu kinnitas noorte sõnul veelgi nende valikut.

Aitäh kõikidele struktuuriüksustele ja nende töötajatele, kes sellel päeval leidsid võimaluse noortega tegeleda.

Jaana Kikas

Personali arendusjuht

Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398