Pärnu haigla austusavaldus Pärnumaa doonoritele

Läbi aastate on Pärnumaal heaks tavaks saanud kutsuda kokku inimesed, kes oma verd loovutades aitavad haigetele tagasi anda tervise, töövõime ja elurõõmu ning avaldada neile siirast tänu.

4. novembril 2011 korraldab SA Pärnu Haigla Ristiku tn 1 konverentsisaalis algusega kl 17.00 doonorite austamise ürituse.

Üritusega avaldatakse tänu ja tunnustust doonoritele ja samas ka propageeritakse doonorlust. Doonorlust toetavad Pärnu maakonnas paljud asutused ja  kohalikud omavalitsused. Haiged vajavad doonoriverd iga päev, sest verd ei ole võimalik tööstuslikult toota ja vere ainsaks allikaks on doonor. Iga annetatud veredoos päästab kellegi elu. Me kõik võime ühel hetkel sattuda patsiendi rolli ja siis võime ise vajada doonorite abi.

Eestis moodustab veredoonorite hulk 2,6% elanikkonnast, Pärnumaal aga oli 2010.aasta andmetel doonorite hulk 4.13% Pärnumaa elanike arvust. See kõrge doonorite osakaal on saavutatud tänu tublidele doonoritele.

Lisainformatsioon:

Alli Tiik

SA Pärnu Haigla veretalituse juhataja

Telefon 447 3250 alli.tiik@ph.ee

Kas külastate näituseid Pärnu Haiglas?

Jah, regulaarselt
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398