Pärnu Haigla käivitab spetsiaalselt kaugvastuvõttude tegemiseks loodud uudse patsiendiportaali

Patsiendiportaali kaudu toimuv televastuvõtt tagab usaldusväärse ja turvalise side tervishoiuteenuse osutajaga ning pakub patsiendile võimalust saada tervishoiuteenust kodust lahkumata. Televastuvõtu eelduseks on internetiühendusega arvuti ning ID kaardi või Mobiil-ID olemasolu.

Urmas Sule sõnul on kriisiaeg toonud haiglatele uued väljakutsed ja kogu tavapärane ambulatoorne ravitöö on tulnud asendada kaugvastuvõttudega. Oleme koostöös kolleegide ja meie infosüsteemi arenduspartner Kodalityga loonud turvalise ja mugava lahenduse televastuvõttude korraldamiseks. Keerulistes oludes kontakti hoidmine patsientidega ning ohutu tervishoiuteenuse osutamine on Pärnu Haigla jaoks esmatähtis. Uus teenus on tulnud selleks, et jääda.

Televastuvõtt on mugav ja patsiendisõbralik alternatiiv tavapärasele arstikabinetis toimuvale visiidile ja vastab samadele nõuetele, seejuures on igati tagatud kvaliteetne teenuse osutamine. Televastuvõtul saab tervishoiutöötaja patsienti konsulteerida, anda ravisoovitusi, kirjutada vajadusel ravimiretsepti või suunata edasistele uuringutele. Kaugvastuvõtt igal eriala ja igas olukorras efekti siiski ei anna. Kui vastuvõtt eeldab patsiendi füüsilist läbivaatlust või protseduuride tegemist, siis videosilla vahendusel seda kahtlemata teha ei ole võimalik. Televastuvõtu kasutamise otstarbekuse üle saab otsustada iga tervishoiuteenuse osutaja ise. Televastuvõtu toimumiseks on vaja patsiendi valmisolekut ja elementaarset digipädevust. Kõik vastuvõtud dokumenteeritakse nõuetekohaselt patsiendi terviseandmetesse.

Esimeste seas praktiseerivad Pärnu Haiglas televastuvõttu laiemalt ämmaemandad. Televastuvõtt on suurepärane võimalus nii raseduse jälgimiseks kui sünnitusjärgseteks konsultatsioonideks. Valmisolekut vastuvõtte kaugvastuvõttudena korraldada on paljudel teistelgi erialadel. Kohe järgmisena on oodata sisearsti, kardioloogi, gastroenteroloogi, taastusraviarsti, nahaarsti, psühholoogi, allergoloogi kui ka paljude õdede iseseisvaid vastuvõtte.

Klienditeenindusjuht Lea Kalda sõnul näeb praktikas kogu protsess välja nii, et patsiendile soovitatakse, et näiteks tema korduv visiit võiks toimuda kaugvastuvõtuna. Televastuvõtu toimumiseks on vaja patsiendi valmisolekut ja elementaarset digipädevust. Patsient saab broneeritud televastuvõtu toimumise kohta teavitussõnumi ja e-maili, millest leiab juhised patsiendiportaali sisselogimise ja kasutamise kohta. Portaali on võimalik siseneda igal ajahetkel ja näha oma broneeritud vastuvõtuaega. Vastuvõtukuupäeval aktiveerub kõne alustamise link ning kui patsient sellele vajutab näeb arst oma töökohal, et patsient on sisenenud kaugvastuvõtu tööruumi ja vastuvõtu ootel. Arst ühineb tööruumiga kokkulepitud kellaajal. Järgneb teenuse osutamine nagu ikka ning vastuvõtt dokumenteeritakse nõuetekohaselt patsiendi terviseandmetesse.

Eriolukorra perioodil on Pärnu Haigla spetsialistid teostanud enam kui 5600 telefonikonsultatsiooni. Pärnu Haigla on üks esimesi haiglaid Eestis, kes läbi patsiendiportaali tagab e-teenuse osutamisel kliendi identifitseerimise. E-lahenduste süsteemse kasutamise eesmärk on toetada võimalikult kiiret inimese ravivajaduse hindamist ja vajadusele vastava ravi alustamist ning tagada raviprotsessi jooksul ravi järjepidevus ja kvaliteet.

Kätlin Muru

Turundusspetsialist

Tel 4473122

katlin.muru@ph.ee

Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398