Pärnu haigla liitub alates 08.10.12 streigiga

Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit on 16.09.2012. a välja kuulutanud tervishoiutöötajate streigi, millega nõutakse kollektiivlepingu sõlmimist.

Streigiteate kohaselt liitub alates 08.10.12 streigiga teiste hulgas Pärnu haigla plaanilise ambulatoorse arstiabi süsteem.

Pärnu haigla streigikorraldajatega on kokku leppinud, et streigi ajal, alates 08.10.2012 kella 08.00-st järgmiselt töötavad kõik SA Pärnu Haigla kiirabibrigaadid, erakorralise meditsiini osakonnad Ristiku 1 ja Sääse 3 ning kõik I-III astme intensiivraviosakonnad. Vältimatut arstiabi osutatakse kõigile patsientidele, kes seda vajavad, vajadusel ka streigiga ühinenud arstide poolt.

Samuti jätkatakse streigieelselt hospitaliseeritud plaaniliste patsientide ravi statsionaaris, päevaravis Ristiku 1 ja Roosi 3, samuti hooldusravis Ravi 2.

Sünnitusabi antakse tavalises korras Ristiku 1.

Plaanilist ambulatoorset arstiabi osutatakse kuni 18-aastastele lastele, onkoloogilist ravi ja hematoloogilist ravi saavatele patsientidele, rasedatele, nakkusohtlikele nakkushaigetele s.h. tuberkuloosihaigetele, HIV-postivisetele ja AIDS-i haigetele, kroonilise hepatiidiga haigetele, kes saavad püsiravi, jätkatakse neid ravikuure, mille katkestamine võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi.

Streigi ajal, arstidele, kes on ühinenud streigiga, plaanilisi ambulatoorseid haigeid vastuvõttudele ja uuringutele ei registreerita. Streigiga mitteühinenud arstide töö jätkub tavapäraselt. Streigiga osalenud arstid osutavad vajadusel erakorralist ja vältimatut arstiabi.

Plaaniliste ambulatoorsete visiitide ja plaanilise ambulatoorse diagnostika ärajäämisest või toimumisest teavitatakse patsiente üks päev ennem planeeritud visiidi või uuringu toimumist või mittetoimumist. Uusi vastuvõtu ja uuringute aegu hakatakse haigetele planeerima ning haigeid sellest informeerima koheselt kui streigi korraldajad teatavad streigi lõppemisest.

Psühhiaatrilistele patsientidele, kellel on alustatud ambulatoorset psühhiaatrilist ravi, tagatakse olemasoleva raviskeemi jätkamine.

Streigi ajal teostatakse kõiki erakorralisi ja vältimatuid diagnostilisi uuringuid, protseduure ja analüüse (nn. Cito! uuringuid). Morfoloogilisi uuringuid ja teistest raviasutustest tellitud uuringud teostatakse jätkuvalt, nende tulemused edastatakse kriitilistel leidude ning potentsiaalselt kriitiliste leidude korral uuringu tellijale koheselt, plaanilistel juhtudel peale streigi lõppu. Plaanilistelt patsientidelt ennem streigi algust võetud uuringumaterjalid uuritakse/analüüsitakse ära. Eesti Haigekassa poolt korraldatud skriiningprogramm onkoloogiliste haiguste varajaseks avastamiseks (s.h. emakakaela sõeluuringute tegemine ja rinnavähi sõeluuringute tegemine) jätkub tavapäraselt.

Tagatud on ambulatoorsete rehabilitatsiooniteenuste ja sotsiaalteenuste osutamine taastusravi osakonnas Ravi 2 ning psühhiaatria kliinikus Sääse 3 (s.h. päevakeskuses Roosi 3).

Samuti töötavad streigi ajal täies mahus verekeskused.

Juhul, kui töötüli osapooled lepivad kokku streigi laienemises statsionaarse arstiabi osutamisele ja päevaravile või suurendatakse / vähendatakse streigi ajal minimaalset osutatavate teenuste mahtu, siis informeeritakse kõiki täiendavalt.

Streikijate tegevust koordineerib streigi juhtrühm koosseisus:
dr. Ave Aava (tel: 447 3432; ave.aava@ph.ee), töötajate esindajate kõneisik
dr. Anu Ilp
dr. Kaire Pakkonen
Natalja Talpas-Taltsepp

Haigla kõneisikuks on juhatuse esimees (tema hõivatuse korral ravijuht), tel: 447 3101, ph@ph.ee, kes otsustab Haigla infovahetuse korraldamise, s.h vajadusel pressikonverentside regulaarse korraldamise.

 

Veiko Vahula
Juhatuse liige ravi alal

Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398