Pärnu valis aasta naiseks Margit Seppiku

Raido Keskküla, 11. 12. 2012, Pärnu Postimees

 

Eile tunnistas ühiskondlike organisatsioonide esindajatest koosnev komisjon tänavuse Pärnu aasta naise tiitli vääriliseks Margit Seppiku ja aasta meheks valiti Enn Raadik.

Aasta naise kandidaate esitati neli ja aasta mehe kandidaate kolm, teatas Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja Maria Murakas.

Aasta naiseks nimetatud Margit Seppik on sihtasutuse Pärnu Haigla õendusjuht ning õendus- ja hoolduskeskuse juhataja.

Margit Seppik on üks võtmeisikutest kaasaegse õenduse reformimisel nii süsteemi väljatöötajana riigi tasandil kui ka elluviijana kohalikul tasandil. Seppikut saab pidada koduõenduse rajajaks Pärnu linnas. Õendusjuhi eestvedamisel on arendatud õdede ja ämmaemandate iseseisvaid vastuvõtte, leevendamaks eriarstiabi pikki järjekordi. Täna toimuvad vastuvõtud 17 erialal. Käesoleval aastal avati Pärnu haigla täielikult renoveeritud õendus- ja hoolduskeskus Ravi tänaval ning just Margit Seppik on olnud selle peamine käivitaja ja eestvedaja.

Aasta meheks nimetatud Enn Raadik on maanteeameti Lääne regiooni direktor, Pärnu linnavolikogu liige ja volikogu planeeringukomisjoni esimees.

Raadik on andnud maanteeameti Lääne regiooni juhina suure panuse Pärnu ümbersõidu valmimisse. Kümnendite jooksul ei ole Pärnu saanud avalikus sektoris nii suurt investeeringut, kui  ümbersõidu ehitus endaga kaasa tõi. Pärnu ümbersõidu valmimisel väärib märkimist mitme ettevõtte, riigi ja linna vaheline koostöö. Lemminkäinen Eesti ASist, AS TREFist ja AS Teede REV-2st koosneva konsortsiumi tööde tulemusena valmis uus Papiniidu teelõik, rekonstrueeriti Ehitajate tee ja Papiniidu sild, ehitati uus ühendustee Tallinna ja Lihula maantee vahele (ühendustee sadamaga), uus sild üle Sauga jõe, kergliiklusteed ja jalakäijate tunnelid. Rakendati liiklusohutuse ja keskkonnaalaseid meetmeid. Projektiga remonditi ja ehitati kokku 14,4 kilomeetrit maanteid. Kolm aastat väldanud ehitus läks maksma 39 717 330 eurot.

Tunnustuse eesmärgiks on väärtustada mehi ja naisi, kes on Pärnu linna arengule ja heaolule aktiivselt ja oluliselt kaasa aidanud.

Ettepanekuid aasta mehe ja aasta naise kandidaatide ülesseadmiseks said teha kõik soovijad – üksikisikud, juriidilised isikud, seltsid, organisatsioonid jne.

Tunnustused antakse üle 19. detsembril Ammende villas linnapea ja linnavolikogu esimehe vastuvõtul.

2011. aastal valiti Pärnu aasta naiseks Heli Tooman ja aasta meheks Teet Kurs.

 

Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398